Germaanse Geneeskunde: een introductie

Veel mensen zijn het er over eens dat er verband bestaat tussen onze geestelijke toestand en onze lichamelijke gesteldheid. Wie veel last heeft van stress is vatbaarder voor ziekten, zo zeggen wij. Inderdaad is dit verband bekend en vele malen aangetoond.

Het omgekeerde is ook aangetoond. Mensen zijn in bepaalde gevallen genezen van een ziekte of aandoening, enkel en alleen door het feit dat ze een medicijn kregen toegediend waarvan ze geloofden dat het goed was, terwijl het slechts ging om een placebo. Blijkbaar is de invloed van onze gedachten en overtuigingen erg groot.

We zouden ons kunnen afvragen, hoe ver reikt de invloed van onze menselijke geest?
Hoe kan iemand beter worden, alleen doordat hij gelooft dat een medicijn goed is?
En als iemand op basis van een bepaalde geestesgesteldheid beter kan worden, zou het dan niet aannemelijk zijn dat iemand op basis van een bepaalde geestesgesteldheid ook ziek kan worden?
En hoe werkt dat dan precies?
Op deze vragen geeft de Germaanse Geneeskunde een antwoord.

Oorzaken

Bij index ziekten vindt u per ziekte een beschrijving van de oorzaak van de ziekte en de psychische gesteldheid die er mee samenhangt.

Eerste kennismaking met de Germaanse Geneeskunde?

Als dit uw eerste kennismaking is met de Germaanse Geneeskunde, dan is het aan te bevelen om eerst de basisprincipes in numerieke volgorde door te nemen.

 

Germaanse-Geneeskunde 86-40


“Tijdens de 10 jaar die ik voor universitaire klinieken heb gewerkt, was het de gewoonte om nieuwe inzichten direct te controleren. Zelfs als daarmee misschien het huidige medische systeem op zijn kop zou worden gezet. Want dat de vele hypothesen in onze huidige wetenschap niet juist waren, daarmee moest een ieder van ons rekening houden. In december 1981 kwam ik stralend van vreugde bij Prof. Bock, mijn gewaardeerde vroegere chef, en zei: ‘Professor, ik wil niemand blij maken met een dode mus, daarom moeten we een grondige controle doen. Dat kan echter binnen een paar dagen. Ik geloof de steen der wijzen in de geneeskunde te hebben ontdekt. Helpt u mij ter wille van onze patiënten bij de verificatie.’

Het trof mij enorm toen Prof. Bock in zijn praktijkkamer het ijskoud afwees om samen met andere professoren en mij de Germaanse Geneeskunde door reproductie te gaan controleren. Ik begreep de wereld niet meer.

Moet u zich eens voorstellen wat voor een ijskoude douche dat voor mij was. Ik was met 3 universitaire studies, verschillende patenten op uitvindingen, en nu internist, misschien wel zijn meest gekwalificeerde assistent geweest. En de oude professor, die altijd de ijverigste voorvechter van onze droom was geweest, zat nu tegenover mij en zei….. dat hij geen interesse had om het te controleren…..”

Dr. Ryke Geerd Hamer, grondlegger van de Germaanse Geneeskunde


German New Medicine – introduction to the five biological laws