Welkom bij de Germaanse Nieuwe Geneeskunde!

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde beschrijft de geneeskundig-biologische verbanden van alle levende wezens als een eenheid tussen Psyche + Hersenen + Organen. Sinds het begin van de evolutie reageren de meest primitieve organismen al op biologische conflicten en dat doen wij mensen nog steeds. Het was echter pas in 1981 dat de Duitse arts Dr. Ryke Geerd Hamer (* 17-05-1935 – 02-07-2017) twee van zijn later in totaal Vijf Biologische Wetten indiende bij de Universiteit van Tübingen in Duitsland, waarin hij de oorzaak en het verloop van kanker op een natuurwetenschappelijke manier beschreef. Deze Vijf Biologische Natuurwetten vormden de basis van de latere Germanische Neue Medizin of German New Medicine.

 

 

Ondanks dat de kloof tussen Dr. Hamer en zijn collega’s uit de conventionele geneeskunde naarmate zijn onderzoek vorderde steeds groter werd, groeide het aantal mensen dat bevestiging vond in zijn omvangrijke werk, namelijk dat kanker en alle kankerequivalenten (en daarmee alles wat wij ziekte noemen) in principe tweefasige speciaalprogramma’s zijn (Sinnvolle Biologische Sonderprogramme = Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s), die door miljoenen jaren van ontwikkelingsgeschiedenis werden fijngeslepen en die bedoeld zijn voor de overleving van het individu of van de groep. De strijd van Dr. Hamer werd die van één man, die de wereldwijde ‘Newtoniaanse’ geneeskunde, die bovendien steeds meer ondergeschikt raakte aan marktwerking, weer ondergeschikt wilde maken aan de evolutionaire wetten van de Natuur.

De meeste mensen hebben geleerd om ziekte te beschouwen als een fout die optreedt in ons lichaam, of als een aanval van kwaadaardige microben, waar ons immuunsysteem op dat moment niet tegen opgewassen was. De ontdekkingen van Dr. Hamer laten zien dat de natuur geen fouten maakt en ook niets kwaads in de zin heeft, maar dat ze in tegenstelling daartoe steeds op zoek is naar overleving en balans. Dat te begrijpen is de beste preventie die maar denkbaar is. “Laat me u de weg wijzen naar een begrip van ziekte, vrij van angst en paniek” ~ Dr. Hamer.

Deze website is gelieerd aan www.learningGNM.com van Caroline Markolin Ph.D. en aan Dr. Hamers authentieke werk. Wij wensen u veel inspiratie en succes toe tijdens uw studie!

 

German New Medicine – introduction to the five biological laws