Welkom bij de Germaanse Nieuwe Geneeskunde!

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde is, in feite, oeroud. Net zo oud als de evolutie zelf. Van aanvang aan reageren de meest primitieve organismen namelijk al op biologische conflicten en dat doen wij mensen nog steeds. Het was echter pas in 1981 dat de briljante Duitse arts, Dr. Ryke med. Hamer (* 17-05-1935 – 02-07-2017), twee van zijn later in totaal Vijf Biologische Wetten indiende, bij de Universiteit van Tübingen in Duitsland, waarin hij het gedrag van de verschillende weefseltypen (endodermaal, mesodermaal, ectodermaal) bij biologische conflicten, die wij ziekten noemen maar die hij als speciaalprogramma’s van de Natuur duidde, op een natuurwetenschappelijke manier qua oorsprong en verloop beschreef. Deze Vijf Biologische Natuurwetten vormden de basis van de latere Germanische Neue Medizin of German New Medicin.

 

Ondanks dat de kloof tussen Dr. Hamer en zijn collega’s uit de conventionele geneeskunde naarmate zijn onderzoek vorderde steeds groter werd, vonden steeds meer mensen bevestiging in zijn omvangrijke werk, namelijk dat kanker en alle kankerequivalenten (en daarmee alles wat wij ziekte noemen) in principe tweefasige speciaalprogramma’s zijn (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Zinvol Biologisch Speciaalprogramma), door de evolutie fijngeslepen en bedoeld voor de overleving van het individu of van de groep. De strijd van Dr. Hamer werd die van één man, die de wereldwijde ‘Newtoniaanse’ geneeskunde, die bovendien steeds meer ondergeschikt raakte aan marktwerking, weer ondergeschikt wilde maken aan de werking van de Natuur.

Dr. Hamers ontdekkingen werpen een totaal ander licht op ziekte en gezondheid. Wij zijn opgeleid om ziekte te beschouwen als een fout die optreedt in ons lichaam, of als een aanval van kwaadaardige microben, waar ons immuunsysteem op dat moment niet tegen opgewassen was. De ontdekkingen van Dr. Hamer laten zien dat de natuur geen fouten maakt en niets kwaads in de zin heeft, maar dat ze in tegenstelling daartoe steeds op zoek is naar overleving en balans. Dat te begrijpen is de beste preventie die maar denkbaar is. “Laat me u de weg wijzen naar een begrip van ziekte, vrij van angst en paniek” ~ Dr. Hamer.

Deze website is gelieerd aan www.learningGNM.com van Caroline Markolin Ph.D. en aan Dr. Hamers authentieke werk. Wij wensen u veel inspiratie en succes toe bij uw studie!

 

German New Medicine – introduction to the five biological laws