7. Behandeling

Iemand met een oppervlakkig begrip van de Germaanse Geneeskunde zou de conclusie kunnen trekken dat men elke ziekte eenvoudigweg kan laten genezen door niets te doen. Dit is niet juist. Wie bij behandeling van ziekte de kennis van de Germaanse Geneeskunde wil gebruiken, zou de volgende stappen kunnen volgen.

1. Stel vast van welk biologisch conflict er sprake is.

Wat zijn de klachten of wat is de ziekte?  Stel met behulp van de kennis van de Germaanse Geneeskunde vast welk soort conflict verband houdt met de klachten of deze ziekte. Is er bijvoorbeeld sprake van een brokconflict? Een territoriumconflict? Een scheidingsconflict? Het is mogelijk dat de beperkte gegevens van deze website niet toereikend zijn en dat u hiervoor meer kennis nodig heeft.

2. Bepaal aan de hand van de symptomen of de ziekte zich bevindt in het stadium van de conflict-actieve fase of van de genezingsfase. 

Is uw lichaam nog steeds aan het reageren op een conflictsituatie? Of is het conflict opgelost, en is uw lichaam zich nu aan het herstellen?

Wanneer de ziekte zich bevindt in de conflict-actieve fase:

  • Probeer zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat de gebeurtenis is geweest die de conflictschok teweeg heeft gebracht. Het herkennen van de gebeurtenis zal het oplossen van het conflict vergemakkelijken. Het kan gaan om een werkelijke situatie die nog steeds speelt of om iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden maar nog voortduurt in onze psyche. In sommige gevallen kan het heel eenvoudig zijn om vast te stellen welke gebeurtenis de conflictschok heeft veroorzaakt, in andere gevallen heel moeilijk of zelfs onmogelijk. De conflictschok heeft plaats gevonden voorafgaand aan de eerste maal dat men de ziekte kreeg.
  • Los het (psychische) conflict op. Dit is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iemand die treurt om het verlies van een dierbare (verlies-conflict), zal dit niet eenvoudigweg uit zijn hoofd kunnen zetten. Iemand die in een uiterst zorgelijke financiële situatie verkeert (verhongerings-conflict), zal dit ook  niet eenvoudig uit zijn hoofd kunnen zetten. Een ieder kan zijn eigen wegen, therapieën en zelfontwikkelingsmethoden kiezen om om te gaan met de problemen van het leven.

Wanneer de ziekte zich bevindt in de genezingsfase:

  • Luister naar de signalen van het lichaam en probeer te rusten of te slapen wanneer het lichaam daar om vraagt. Het lichaam is reeds aan het genezen, d.w.z. het is bezig om datgene te herstellen wat in de conflict-actieve fase is veranderd. Het is aan te raden om goed uit te zoeken wat de te verwachten verschijnselen zijn tijdens zowel de genezingsfase alsook tijdens de mogelijke crisis, zodat men hierop is voorbereid en niet in paniek raakt. In een aantal gevallen zijn er complicaties te verwachten die operatief ingrijpen wenselijk of noodzakelijk maken. Het is daarom aan te bevelen om goed op de hoogte te zijn van de gehele Germaanse Geneeskunde en hiervoor ook andere, uitgebreidere bronnen te raadplegen of een seminar te volgen van mensen die kennis of ervaring hebben met het onderwerp.

Germaanse-Geneeskunde 86-40

German New Medicine – introduction to the five biological laws