5. Chronische ziekten

We hebben gezien dat volgens de Germaanse Geneeskunde elke ziekte verloopt volgens een vast patroon. Er is sprake van een conflictschok, gevolgd door de conflict-actieve fase. Vervolgens wordt het conflict opgelost, de genezingsfase begint en na verloop van tijd verdwijnen de klachten en is de persoon weer hersteld en gezond.

Terugkerend conflict

Niet alle ziekten volgen echter een gelijkmatig patroon, omdat ook onze belevingswereld niet altijd een gelijkmatig patroon volgt. Het ene moment kunnen we vol stress of bezorgdheid of verdriet zijn, en een volgend moment kunnen we ons volkomen gelukkig en ontspannen voelen. De ene dag schijnt de zon en de volgende dag kan het weer regenen. Er kunnen momenten zijn dat een zeer droevige gebeurtenis uit het verleden volledig uit onze gedachten is verdwenen, maar dan kan er iets gebeuren waardoor we ineens weer worden herinnerd aan de pijnlijke gebeurtenis en voelen we opnieuw pijn, bezorgdheid, woede of soortgelijke emoties.

Als gevolg daarvan kan er sprake zijn van een voortdurende terugval van genezings-fase naar conflict-actieve fase, zoals afgebeeld in onderstaande grafiek.

Chronische ziekten_min

Deze grafiek is van toepassing wanneer er sprake is van een steeds terugkerende lichamelijke klacht waar we het ene moment last van hebben en dan weer niet, dan weer wel.

Geen oplossing van het conflict

Een andere situatie waarbij er sprake is van chronische ziekte, is wanneer het conflict niet wordt opgelost. In dat geval verkeert de persoon voortdurend in de conflict-actieve fase en zal er ergens in het lichaam een verstoring optreden die steeds groter en groter wordt, totdat er complicaties optreden. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is een tumor ergens in het lichaam die alsmaar blijft groeien.

Vicieuze cirkel

Wanneer iemand op grond van bepaalde symptomen de diagnose te horen krijgt dat hij of zij een onherstelbare of zelfs dodelijke ziekte heeft, kan dit een ernstige conflictschok betekenen en verkeert hij vanaf dat moment in de conflict-actieve fase. De ziekte zelf is nu, als gevolg van de schok van de diagnose, onderdeel van het conflict geworden, iets waarover men zich voortdurend zorgen maakt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel: De ziekte kan alleen genezen als de ziekte psychisch niet langer een probleem of conflict betekent. Maar de klachten en ziektesymptomen zijn wel een probleem, en dus blijft men in de conflict-actieve fase en dus blijven de ziektesymptomen toenemen en dus maakt men zich nog meer zorgen, enzovoort.

In de praktijk kan het zelfs voor mensen met kennis van de Germaanse Geneeskunde zeer moeilijk zijn om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Algemene symptomen

In alle gevallen is het voor iemand die ziek is van belang om te weten of hij zich bevindt in de conflict-actieve fase of in de genezings-fase. Dit is te bepalen aan de hand van symptomen.

Lees meer → 6. Symptomen

 

Germaanse-Geneeskunde 86-40

German New Medicine – Introduction to the five biological laws