Conflicten

Ziekten zijn het gevolg van een traumatische gebeurtenis: een conflictschok.
Doordat bij ons mensen een traumatische gebeurtenis langdurig (onbewust) in de psyche aanwezig kan blijven, kan het lichaam automatisch blijven reageren met instinctieve en oeroude gedragspatronen die er op gericht zijn om biologische conflicten in de omgeving op te lossen.

Biologische conflicten zijn situaties in de werkelijke, stoffelijke wereld, die op de een of andere manier een bedreiging vormen voor ons eigen voortbestaan of het voortbestaan van de eigen soort of groep.
Psychische conflicten zijn situaties die zich afspelen in onze “inwendige belevingswereld.”

Soorten conflicten

Hieronder volgt een opsomming van een aantal biologische conflicten in combinatie met de psychische conflicten waar zij mee kunnen samenhangen. (Onderstaande lijst is niet compleet.)

Biologisch conflict: Nest – zorg/strijd-conflict. Te hulp schieten van soortgenoot uit hetzelfde nest.
Psychisch conflict: Zorg/onenigheid over het welzijn van van een ander met wie we ons verbonden voelen en die we willen helpen of redden.

Biologisch conflict: Verhongerings-conflict. Te weinig voeding hebben.
Psychisch conflict: Geldzorgen, onzekerheid over werk/inkomen.

Biologisch conflict: Territorium-ergernis-conflict. Een ander dier in het territorium moeten dulden. Schending van de territoriumgrenzen door een ander dier of rivaal.
Psychisch conflict: Ergernis t.a.v. van iets of iemand in de eigen leef/werk-omgeving die inbreuk maakt op onze rechten. Iemand die over de grens gaat. Meningsverschil, vaak over geld.

Biologisch conflict: Territorium-verlies-conflict. Verlies van het territorium of een gedeelte ervan.
Psychisch conflict: Verlies van werk, huis of andere zaken of personen die we als “van ons” beschouwen.

Biologisch conflict: Territorium-angst-conflict. Dreigend verlies van territorium vanwege een indringer of rivaal.
Psychisch conflict: Zorg/angst aangaande een dreigend verlies van werk, huis of andere zaken of personen die we als “van ons” beschouwen.

Biologisch conflict: Territorium-markerings-conflict. Niet in staat zijn het eigen territorium af te bakenen.
Psychisch conflict: Niet in staat zijn om grenzen te stellen of te bepalen ten aanzien van personen, bezittingen of ruimten. (Bij vrouwen tevens van toepassing op het eigen lichaam in geval van seksualiteit.) Inwendige tweestrijd of twijfel t.a.v. seksueel contact of t.o.v. de  partner met wie men seksueel contact heeft.

Biologisch conflict: Bezoedelingsconflict. Ongewenst contact op de huid of vacht.
Psychisch conflict: Letterlijk of figuurlijk in contact zijn (geweest) met iets wat als vies, lelijk, smerig, slecht of ongezond is beschouwd. Ook verbaal: bijvoorbeeld uitgescholden worden.

Biologisch conflict: Brokconflict. Een brok of voorwerp dat het lichaam is binnengekomen niet kunnen verwijderen of verteren.
Psychisch conflict: Een onaangename gebeurtenis “niet kunnen verteren.” Iets was men heeft gehoord, gezien, gelezen of op wat voor manier ook heeft ervaren, niet kunnen accepteren of verwerken.

Biologisch conflict: Onvermogenconflict. Te kort aan kracht, snelheid of behendigheid.
(Oorspronkelijke benaming van Dr. Hamer: “self-devaluation-conflict”)
Psychisch conflict: Iets niet kunnen, te kort schieten, gefaald hebben, ergens niet toe in staat zijn, gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen, doelen niet kunnen bereiken, ergens niet heen kunnen, niet goed genoeg zijn, niet snel genoeg zijn.

Biologisch conflict: Aanvalsconflict. Door iets of iemand worden aangevallen
Psychisch conflict: Letterlijk of figuurlijk worden aangevallen, verwondingen, operaties, inentingen.

Biologisch conflict: Scheidingsconflict. Verlies van lichamelijk contact. Verlies van contact met moeder, jong, kudde.
Psychisch conflict: Verlies van contact met familie, vrienden, collega’s, werk of anderszins.

Biologisch conflict: Doodsangstconflict. Te weinig lucht krijgen of een “luchtbrok” niet kunnen verwerken.
Psychisch conflict: Bang zijn om te sterven, vrees of zorg dat men nog maar korte tijd te leven heeft, iets wat iemand “de adem beneemt.”

Biologisch conflict: Verliesconflict. Verlies van soortgenoot, groepsgenoot of nakomeling.
Psychisch conflict: Verlies van personen, bezittingen, ruimtes, plaatsen of andere zaken.

Biologisch conflict: Bestaansconflict. Bedreiging van het bestaan door eenzame achterlating. Optredend bij een vis die op het droge wordt geworpen of een dier dat zich in de woestijn bevindt.
Psychisch conflict: Alleen gelaten voelen, in de steek gelaten voelen, aan het lot overgelaten voelen, het gevoel dat er niet goed genoeg voor je wordt gezorgd. Situatie waarin je er alleen voor staat. Voor een te zware taak staan. Probleem waarvan je het gevoel hebt dat niemand je er mee kan helpen of het voor je op kan lossen.

Biologisch conflict: Verdrinkingsconflict. Te veel water. Bijna verdrinken. Dreiging van te veel vocht in het lichaam.
Psychisch conflict: Problemen met vloeistof of waterafvoer. Overstroming in huis of in de omgeving, aquaplanning, alcoholisme. Bijna verdrinken.

Biologisch conflict: Reukconflict. Niet in staat zijn tot ruiken van gevaar, soortgenoten, juiste richting, etc., vanwege stank of andere reden.
Psychisch conflict: Geen juiste richting kunnen bepalen (figuurlijk), niet kunnen beslissen welke kant op te gaan. Aanvoelen dat “een zaakje stinkt”. Een vermoeden hebben dat iets niet klopt, maar het niet precies kunnen achterhalen. Ook letterlijk te maken hebben met iets wat stinkt.

Biologisch conflict: Gevaar-niet-kunnen-ontwijken-conflict. Niet kunnen vluchten, niet kunnen volgen, zichzelf niet kunnen verdedigen, zich niet kunnen vasthouden, niet uit de weg kunnen gaan, vast zitten. Gevolgd door schijndood.
Psychisch conflict: Getroffen worden door iets wat men niet kan ontwijken, iets waaraan niet valt te ontkomen, uitzichtloze situatie.

 

Germaanse-Geneeskunde 86-40

German New Medicine – introduction to the five biological laws