3. Conflictschok

Wij mensen kunnen worden geconfronteerd met een gebeurtenis die een zodanige impact heeft, dat zij in onze belevingswereld zeer lange tijd blijft voortduren. Misschien wel het meest duidelijke voorbeeld hiervan is het verlies van een dierbare, iemand die we lief hadden en nu moeten missen. Ook het verlies van bepaalde bezittingen of onze woonomgeving kan een grote impact hebben. Andere gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld lichamelijke ongelukken die we meemaken, diefstal van onze bezittingen of situaties waarin we bedreigd of aangevallen worden. In de Germaanse Geneeskunde wordt een dergelijke gebeurtenis een conflictschok genoemd. Het is een gebeurtenis die ons zodanig raakt dat zij daarna als het ware voortdurend, bewust of onbewust, in onze belevingswereld aanwezig is.

Conflictsituaties bij dieren

Wanneer een dier in de natuur een conflict ervaart, is het effect ervan gewoonlijk kort. Er is vaak sprake van een rivaal of een andere diersoort die een gevaar vormt, waarna er een kortstondige situatie ontstaat van vechten of vluchten. De sterkste wint, de zwakkere wordt gedood of onderworpen of slaat op de vlucht en daarmee is het conflict voorbij. Tijdens een dergelijk conflict zullen er bij het dier allerlei lichamelijke reacties plaatsvinden die het in staat moeten stellen om aan de conflictsituatie het hoofd te bieden. Wanneer het gevaar is geweken, zal het lichaam weer terugkeren in de oude toestand.

Conflictsituaties bij de mens

Bij ons mensen ligt het anders. Conflictsituaties bij de mens kunnen zeer lange tijd voortduren, ofwel vanwege de aard van onze sociale samenleving, ofwel als gevolg van een ernstige gebeurtenis, een conflictschok, die een blijvende indruk achterlaat in onze psyche. Zoals we hebben gezien, kan bij mensen het lichaam met haar automatische reacties en voortbestaans-impulsen reageren op de belevingswereld van de psyche. Wanneer een conflictsituatie alsmaar blijft voortduren, zal het lichaam dus blijven reageren! Afhankelijk van wat voor soort situatie er speelt, zal het lichaam blijven reageren met een voortdurend hogere of lagere productie van stoffen of door een voortdurende groei of afname van cellen in een bepaald orgaan. Na verloop van tijd ontstaat ergens in het lichaam een disbalans.

En dus worden we ziek…

Dit is hoe ziekte ontstaat. Dit is hoe de verschillende vormen van kanker ontstaan. Dit is hoe hart- en vaatziekten ontstaan. Dit is hoe spijsverteringsproblemen ontstaan, gewrichtsproblemen, diabetes, parkinson, nierfalen, botontkalking, huidproblemen, gebitsproblemen, enzovoort, enzovoort.

De oorzaak van de ziekten van de mens is niet te vinden in “bacteriën die ons aanvallen.” Ook zijn ziekten niet het gevolg van vage begrippen als “aanleg” of “weerstand.” Ziekten zijn het gevolg van conflictsituaties, die bewust of onbewust deel zijn gaan uitmaken van onze belevingswereld

Toch worden wij in de meeste gevallen niet ziek tijdens perioden van stress of spanning, maar juist in de periode erna.

Hoe komt dat? En wat gebeurt er precies in ons lichaam als we ziek zijn?

Lees meer → 4. Ziekteverloop

 

Germaanse-Geneeskunde 86-40

German New Medicine – Introduction to the five biological laws