Link naar Nederlandstalige boeken:

 

www.scribd.com/doc/124759064/germaanse-geneeskunde

“Kanker en alle zogenaamde ziekten”, door Dr. R.G. Hamer.

 

WESSEL 

Lange tijd verklaarde de mens ziekte als een straf van God. In ons huidige, newtoniaanse wereldbeeld zien wij ziekte als een storing in onze genen, cellen, organen of in de hersenen, die we met onze moderne apparatuur en medicijnen zo snel mogelijk moeten proberen te repareren.

De ontdekking van de Vijf Biologische Wetten door Dr. Hamer werpt een totaal ander licht op ziekte en gezondheid, waarbij wij ziekte niet langer zien als een ‘fout van de natuur’, maar als een zinvolle verandering van het lichaam op een biologisch conflict, met als ultieme doel van het organisme om te proberen te overleven. Vandaar dat het werk van Dr. Hamer ook wel als het begin van de derde revolutie in de geneeskunde wordt gezien.

Het verhaal van Wessel gaat in 200 bladzijden op een meeslepende én leerzame manier door deze stadia.

 

 

Link naar Engelstalige website:

 

www.learninggnm.com

De website van Caroline Markolin Ph.D.

 

German New Medicine – introduction to the five biological laws