Attentie!

Attentie!

Caroline Markolin, Ph.D.

In reactie op het aanhoudende plagiaat van zijn medische ontdekkingen heeft Dr. Hamer zijn werk legaal laten beschermen onder de Engelse naam German New Medicine®. Toch blijven plagiaat, het onjuist weergeven van zijn werk en het omnoemen van de German New Medicine® tot op de dag van vandaag voortduren.

Wij van LearningGNM distantiëren ons categorisch van de onderstaande groepen en individuen.

 … “aan de veren herkent men de vogel” …

TOTAL BIOLOGY® is een organisatie die is opgericht door Dr. Claude Sabbah, een Franse arts, die halverwege de jaren ’80 met Dr. Hamer in Frankrijk gestudeerd heeft. In 1993 was Sabbah klaar om de ‘nieuwe geneeskunde’ over te nemen. Vermengd met NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren), Psycho-genealogie (Anne Ancelin-Schutzenberger) en andere theorieën, noemde hij zijn “nieuwe wetenschap” “La Biology Total” of “Total Biology“. Tot op de dag van vandaag blijven de aanhangers van Sabbah, met name Gérard Athias, Olivier Soulier en afstammelingen van Total Biology, waaronder Biological De-Programming of Biogenealogy (Christian Flèche, Patrick Obissier), Biodecoding® (Anne-Marie Boularand, Daniel Gambartte, Enrique Bouron), BioReprogramming® (Isabelle Benarous), Awareness Heals (Dr. Nelie Johnson), Quantum University (Dr. Paul Drouin), Bioneuroemoción (Enric Corbera) en Recall Healing® (Gilbert Renaud)  het  authentieke werk van Dr. Hamer bij voortduring corrumperen.

META-Medicine® plagialiseert de ontdekkingen van Dr. Hamer op grote schaal. In 2004 nam Johannes Fisslinger (Los Angeles, CA) samen met Dr. Anton Bader (Duitsland), oprichter van de IMMA (Int. Meta Medicine Association), de ontdekkingen van Dr. Hamer ‘over nacht’ over en hernoemde Dr. Hamer’s medische onderzoek van meer dan 20 jaar! Richard Flook treedt daarbij op als internationale hoofdtrainer.  Dr. Bader dient als een “Brain Relay Diagnostics Specialist?!” WAARSCHUWING: Geen van de personen die in dit document worden genoemd, inclusief Dr. Bader, zijn door Dr. Hamer getraind in de vaardigheid van het doen van hersenscananalyses op basis van GNM.

Andere voorstanders van deze frauduleuze organisatie zijn Annie Gedye, Cindy Galvin, Rob Waghmare, Deborah Wiggins-Hay, Annie Gedye, Sharon Curry, Joanne Davis, Tremayne Reiss, Joanne Ross, Dr. Kwesi Anan Odun (VK), Sidse Brodersen, Martin Hejlesen , Lars Mygind, John Rhodes (Denemarken), Rob van Overbruggen (Nederland), Stephane Provencher, DC, Jane Oelke, Nicole Taylor, Yve Evans, Gregory Dean, Dr. Kevin Chan (VS), Cindy Hubka (Canada), Anu Mehta , Gita Jayakumar (India) en Christa Krahnert (Australië). META-Health® (META-Health University) en Lifestyle Prescription® (Lifestyle Prescription University) zijn aanvullende handelsnamen van de META-Medicine Association. Richard Flook opereert ook onder het handelsmerk Advanced Clearing Energetics®.

Ondanks het opmerkelijke succespercentage van Dr. Hamer beweren de oprichters en volgers van META-Medicine volhardend dat GNM geen enkele therapie kan bieden (“Dr. Hamer heeft helemaal geen therapie gebruikt”, “de methode en therapie van Dr. Hamer is niet effectief”, Fisslinger in een interview met Dean Sterling Jones 2016). Deze desinformatie dient alleen als een voorwendsel voor het gebruik van technieken en “alternatieve” behandelmethoden zoals Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Time Line Therapy®, Martrix Reimprinting, Emotional Freedom Technique (EFT), Picture Tapping, Body Talk, Heart Math, Kleurentherapie, kristaltherapie, Reiki en dergelijke, die totaal geen verband houden met GNM en met de therapeutische benadering zoals die door Dr. Hamer wordt toegepast en geleerd.

Peter Fraser ontwikkelde een body-field-scan genaamd NES-Nutri-Energetics System® of BioEnergetiX WellNES System® die zogenaamde “energetische storingen” zou kunnen detecteren die worden veroorzaakt door emotionele gebeurtenissen die “nog steeds als conflicten kunnen fungeren”. Het zal geen verrassing zijn dat Fraser en META-Medicine innige samenzweerders zijn.

EPFX / SCIO, ontwikkeld door William Nelson, is een biofeedback-apparaat gebaseerd op een Random Event Generator die een grote database met items test, waaronder de aanwezigheid van Hamerse Haarden! Deze zogenaamde ‘Kanker Scan’ vergelijkt de gegevens van het verstoorde hersengebied met andere opgeslagen informatie. Vanwege het grote aantal parameters zijn de resultaten nogal onvoorspelbaar. Ook hierbij wordt de naam en het onderzoek van Dr. Hamer op een achteloze manier misbruikt.

Deze groepen en personen, die met mijn ontdekkingen plagiaat plegen en ze verdraaien, zeggen dat de GNM geen therapie kan bieden. Zij laten de patiënten en het grote publiek ten onrechte geloven dat hun “therapieën”, hun “geneesmiddelen” of hun “apparaten”  horen bij de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Deze misleiding is in hun eigen belang en leidt patiënten slechts ervan af, hulp en genezing te vinden in de waarheid van de Vijf Biologische Wetten. In meer dan 90% van de gevallen geneest het lichaam zichzelf.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Om de sporen naar Dr. Hamer volledig te wissen is binnen de NLP een DHS (Dirk Hamer-syndroom) omgenoemd naar een SEE (“Significant Emotional Experience”).

In META-Medicine is de term DHS hernoemd naar STLE (“Specific Traumatic Life Event”).

NLP en META-Medicine werken op dit moment samen aan de frauduleuze overname van German New Medicine, samen met Peter Fraser (NES-Nutri-Energetics System®).

BIOLOGIKA® is de handelsnaam van een organisatie die is opgericht door Roberto Barnai (Hongarije). Volgens eigen zeggen kwam Barnai in 2004, nadat hij de diagnose darmkanker had gekregen, het werk van Dr. Hamer via internet tegen. Hij geeft toe dat hij dankzij de ‘nieuwe geneeskunde’, zoals het toen werd genoemd, op dit moment een gezonde man is. Na zijn herstel besloot hij om “deze kennis met anderen te delen”, maar onder een andere naam! Terwijl Dr. Hamer in Frankrijk werd vastgehouden (september 2004 – februari 2006), liep Barnai weg met het intellectuele eigendom van Dr. Hamer. In 2016 publiceerde hij de Biologika-orgaanatlas (in het Hongaars en het Duits). Dr. Hamer: “Hij stal alles uit mijn boeken.” – Barnai schrijft op zijn website pretentieus: “Vanwege zijn [Barnai’s] werk is Biologika vandaag de dag een erkende en geaccrediteerde medische opleiding aan de universiteiten in heel Hongarije”. Gezien het feit dat de medische ontdekkingen van Dr. Hamer consequent worden genegeerd door de academische instellingen (zie Universiteit van Tübingen in de Biografie van Dr. Hamer op deze website), is dit moeilijk te geloven. Wij hebben daarom contact opgenomen met verschillende universiteiten in Hongarije en door hen werden we unaniem geïnformeerd dat, in tegenstelling tot hetgeen Barnai’s beweert, “Biologika” niet wordt aangeboden in een van de geaccrediteerde medische onderwijsprogramma’s. Intussen werkt Barnai samen met Gilbert Renaud en Recall Healing. Zijn vertegenwoordigster in Nederland is Enikö Papp.

Academisch bedrog is blijkbaar ook een werkwijze van Marco Pfister. Aanvankelijk een fervent voorstander van Dr. Hamer, richtte Marco Pfister in 2003 ALBA (Associazione Leggi Biologiche Applicate) op, ter bevordering van GNM (“Nuova Medicina Germanica”) in Italië. Toen Dr. Hamer ontdekte dat Pfister, die geen klinische ervaring heeft met GNM, “diploma’s” uitreikte aan medische professionals, terwijl hij tegelijkertijd beweerde dat de German New Medicine geen therapie kon bieden, betekende dat dat hun relatie uiteen viel. In 2013 transformeerde Pfister ALBA tot “Formazione Professionale 5LB” (Professionele Training 5 Biologische Wetten) en sloot hij zich met zijn nieuwe organisatie aan bij de Université Europèenne Jean Monnet (UEJM) in Brussel. In eerste instantie klinkt dit indrukwekkend. Bij nader inzien echter blijkt dat de UEJM geen “universiteit” is, maar een vereniging zonder winstoogmerk (geregistreerd in België) zonder academische accreditatie. Als lid van de UEJM biedt Pfister een vierjarige 5BN-masteropleiding aan. Aan het einde van het vijfde jaar ontvangt de student de titel “Professor van 5BN”. Onmiddellijk nadat hij zich bij de UEJM had aangesloten, bekroonde Pfister zichzelf tot  “Doctorat en 5 Lois Biologiques”, “gecertificeerd” door de UEJM, dat wil zeggen, door zijn eigen organisatie.

Nicolas Barro behoort tot een groep in Duitsland (geleid door David Münnich), die de German New medicine hernoemde tot “5BN” (Dr. Hamer: “Ik verbood u uitdrukkelijk om de ‘Germanische Neue Medizin’ te hernoemen en te corrumperen”, Bron: Open brief aan Barro, 10/08/2007). Barro presenteert zichzelf graag als een medische expert (Dr. Hamer: “Ik beschouw jou en jouw handlangers als beoefenaars van GNM volledig ongekwalificeerd“). In Duitsland geeft Barro “5BN”-cursussen voor gezondheidswerkers en voor toekomstige “5BN Dozenten” (het Duitse woord voor universitaire docenten). In Azië produceert hij reclameliteratuur voor vertegenwoordigers van META-Medicine! In dit 63 pagina’s tellende boekje vat hij de bevindingen van Dr. Hamer samen door de naam van de ontdekker zorgvuldig weg te laten. In plaats daarvan schrijft hij: “de inhoud is gebaseerd op moderne wetenschappelijke ontdekkingen en oude zienswijzen!”

In 2017 verscheen Dr. Melissa Sell, een chiropractor in de VS, vanuit het niets op het toneel, waarbij ze zichzelf neerzette als een autoriteit op het gebied van de German New Medicine. We leerden Dr. Sell kennen via de GNM-video’s die ze op YouTube plaatste. Net als in haar podcasts heeft ze in de meeste van deze presentaties overvloedig materiaal “geleend”, gedeeltelijk of volledig, van de website learningGNM.com, zonder enige verwijzing naar de bron. Nadat ze werd gewezen op haar schending van auteursrechten voegde ze een bronverwijzing toe aan enkele van haar video’s. Het ongeoorloofde kopiëren van LearningGNM.com gaat echter gewoon door.

Een grote zorg is het gebrek aan kennis van Dr. Sell over de praktische toepassing van de GNM. Haar zogenaamde “Resolve-methode”, die zij promoot via de online “Ever Better Life University”, opgericht door haar zelf en haar partner Steven Ravnstag, is volledig in tegenspraak met de GNM-benadering, ondersteund door de duidelijke uitspraak van Dr. Hamer: “Toen ik de Eerste Biologische Wet ontdekte dacht ik dat men alle conflicten zo snel mogelijk op zou moeten lossen. Vandaag weet ik dat dit een vergissing was. “Iedereen met basiskennis van GNM is zich ervan bewust dat de oplossing van een conflict onder bepaalde omstandigheden levensbedreigende gevolgen kan hebben. De pakkende slogan “Conflictoplossing is een levensstijl”, die Dr. Sell gebruikt om mensen naar haar “Oplossingsgemeenschap” te trekken, is zowel onverantwoordelijk als gevaarlijk. Via haar video’s, Facebook-activiteiten en de berichten op haar websites laat ze het publiek ten onrechte geloven dat ze een competente GNM-therapeut is. De waarheid is dat Dr. Melissa Sell nog nooit een German New Medicine-training heeft gehad! Degenen die op zoek zijn naar ondersteuning, met name met betrekking tot het juiste praktische gebruik van GNM, moeten daarom alert zijn.

Sinds kort is Dr. Sell een samenwerking begonnen met Ingmar Marquardt, een medewerker van “5BN“. In 2018 creëerde Marquardt (“opgeleid” door Nicolas Barro) een cartoon over de Vijf Biologische Wetten, volgens zijn advertentie “vroeger GNM genaamd”. De belastering van de wetenschappelijke waarde van GNM, evenals de stripfiguur-afbeelding van Dr. Hamer en van de dood van zijn zoon Dirk is schandelijk, en het “5BN”(!) logo op de borst van Dr. Hamer is een aanfluiting. Toch aarzelde Dr. Sell niet om als spreker te fungeren voor deze “5BN” productie voor dummies.

Aanvang 2019 bundelde Dr. Sell haar krachten met Andi Locke Mears (NC), om de vereniging “USA German New Medicine” op te richten. De zelf aangewezen rol van Andi Locke Mears binnen deze organisatie is om “les te geven en ondersteuning te bieden aan therapeuten, terwijl ze de GNM leren toe te passen op hun clienten”. Mevr. Locke Mears heeft verschillende lessen gevolgd bij Caroline Markolin. Zichzelf te positioneren als een gekwalificeerde GNM-trainer voor Amerikaanse gezondheidswerkers en als instructeur ten behoeve van de klinische toepassing van de GNM is in onze ogen echter hoogst twijfelachtig. Het is bovendien bijzonder verontrustend dat de oprichters van “USAGNM” hun leden een online platform bieden voor hun “bedrijf”, dat wil zeggen, voor de promotie van producten en diensten die helemaal geen verband houden met de GNM. Het is duidelijk dat Dr. Sell en Andi Locke Mears het werk van Dr. Hamer niet volledig begrijpen, met name met betrekking tot de GNM-therapie, en tevens niet bereid zijn te accepteren dat German New Medicine® niet zomaar een “aanvullende” of “alternatieve” geneeswijze is, maar een geneeskunde die volledig op zichzelf staat. 

Profiterend van de vroegtijdige dood van Helmut Pilhar, Dr. Hamers’ naaste medewerker in de Duitstalige wereld, in 2022, begon Andi Locke Mears samen te werken met Nick Capetanis om de “GHk Pilhar Academy” op te richten.

M. Barış Muslu (Turkije), auteur van Sağlığına Format At (Schep uw Gezondheid), brengt zijn verwerving van German New Medicine® op de markt onder de merknaam NeuroFormat, een modaliteit gebaseerd op de ontdekkingen van Dr. Hamer, vermengd met NLP en EFT. Hij vernoemt nergens het onderzoek van Dr. Hamer als de bron van zijn GNM-kennis.

Dr. David Holt, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) presenteert zichzelf ten onrechte als “de leidende Amerikaanse arts op het gebied van de German New Medicine”. In zijn YouTube-film “German New Medicine’. Een hartaanval opwekken – Een onderzoek bij dieren”, laat Dr. Holt in een interview met Dr. Mercola zien hoe een gezonde hond opzettelijk een “territoriaal verliesconflict” bezorgd wordt. Toen zes weken later de onderzoekers het dier naar zijn territorium terugbrachten kreeg de hond een dodelijke hartaanval (commentaar van Mercola en Holt met gelach). Dr. Hamer verzet zich juist krachtig tegen het testen op dieren. Dr. Hamer: “Dierproeven zijn niets anders dan een wreedheid. Het gaat volledig voorbij aan het feit dat dieren ook een ziel hebben. Daarom sta ik mezelf de volgende voorspelling toe: Op een dag zal iedere afzonderlijke dierproef worden gezien als een schande voor onze samenleving en als een bevestiging van ons onnoemelijke gebrek aan kennis en gevoel” (zie de carcinogeniteitstheorie).

Omdat we steeds meer informatie ontvangen over de Facebook-pagina ‘German New Medicine‘ van John Theobald (Canada), rest ons niets anders dan duidelijk te maken dat LearningGNM.com niet aan deze pagina is gelieerd. Vanwege zijn overduidelijke misbruik van het handelsmerk German New Medicine®, door de presentatie van onderwerpen die volledig onafhankelijk zijn van of zelfs strijdig zijn met het werk van Dr. Hamer, evenals het plaatsen van persoonlijke opmerkingen onder deze beschermde handelsnaam, distantiëren wij ons sterk van de Facebook activiteiten van John Theobald.

Laatste update: Februari 2019

 

Disclaimer

De informatie in dit document dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.