Germaanse  Geneeskunde

HERSENMERG CONSTELLATIE

Biologische Conflicten: eigenwaarde-inbreuk conflict, verliesconflict. Iedere conflictcombinatie is mogelijk.

Hersen- en Orgaanniveau:

Eigenwaarde-inbreuk conflicten houden verband met de botten en gewrichten, skeletspieren, pezen, ligamenten, het lymfevatenstelsel en de bloedvaten (behalve de coronaire aderen). Verliesconflicten houden verband met de eierstokken en de testikels. De organen en weefsels van de linker helft van het lichaam worden aangestuurd vanuit de rechterkant van het hersenmerg; de organen en weefsels van de rechter helft van het lichaam worden aangestuurd vanuit de linkerkant van het hersenmerg.

OPMERKING: De biologische handigheid van een persoon en of de conflicten moeder/kind of partner-gerelateerd zijn bepalen in welke kant van het hersenmerg de conflicten worden geregistreerd.

De constellatie treedt in op het moment dat het tweede conflict de impact heeft in de tegenoverliggende hersenhelft. De conflicten kunnen ook tegelijkertijd optreden. Bij gelokaliseerde eigenwaarde-inbreuk conflicten, die beide zijden van het lichaam betreffen, bevindt de persoon zich onmiddellijk in constellatie. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, als gevolg van sporen of terugvallen in de conflicten.

Het GNM-diagram toont een Hersenmerg Constellatie van de halswervels, gerelateerd aan twee intellectuele eigenwaarde-inbreuk conflicten.

De Hersenmerg Constellatie manifesteert zich als een dwang om de aandacht op zichzelf te vestigen. Mensen in deze constellatie hebben een aanhoudende op zichzelf gerichte houding en een overdreven gevoel van eigenwaarde. Ze komen overmoedig, arrogant, pompeus en pretentieus over – als zijn ze “vol van zichzelf”. Hier vinden we de grootsprekers, de opscheppers, de overdrijvers, de betweters en de narcisten, die hunkeren naar aandacht, goedkeuring, lof en bewondering (geclassificeerd in de DSM-5 als ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis”). Het doel van dit eigenbelang is het zich beschermen tegen een dubbele of meervoudige schending van het zelfrespect door een superieur, door een onwerkelijk beeld van zichzelf te creëren. Met andere woorden, minderwaardigheid verandert in superioriteit, in een overdreven gevoel beter te zijn dan de ander (in de psychologie wordt dit een superioriteitscomplex genoemd). We vinden dit gedrag ook In de Natuur, waar het opzetten van de veren een middel is om indruk te maken op de tegenstander door te doen alsof hij sterker of groter is. Het is een natuurlijke overlevingstactiek. In de mensenwereld dient het opgeblazen ego om het individu te beschermen tegen verdere eigenwaarde-inbreuk conflicten. Tegelijkertijd geeft het opgeblazen gevoel van eigenwaarde de persoon die werd vernederd de kracht om zichzelf weer op te pakken en om de moed en zelfverzekerdheid weer terug te krijgen. Het is de “megalomane constellatie” die de noodzakelijke kracht produceert voor uitzonderlijke prestaties; het zij academisch, intellectueel, in de sport, kunst of in een professionele carrière. Deze constellatie zou ook kunnen verklaren wat algemeen bekend staat als het ‘napoleoncomplex.”

Hersen CT

Deze hersenscan toont een Hersenmerg Constellatie (bekijk het GNM-diagram) die wordt veroorzaakt door twee fysieke prestatieconflicten. Het hersenoedeem (zichtbaar als donker) toont aan dat de persoon de helingsfase (PCL-A) al in is ingegaan, met pijn in beide knieën.

Een “sportieve megalomanie”, teweeggebracht door terugkerende fysieke prestatieconflicten (verliezen van wedstrijden, niet presteren als verwacht, gekleineerd worden door een coach of ouder, niet aan diens eigen verwachtingen kunnen voldoen) kan er voor zorgen dat een atleet kan pieken. Dit zou niet lukken zonder geconstelleerd te zijn.

Opmerking

Organen die afkomstig zijn van het nieuw mesoderm (“luxe groep”) tonen het biologische doel aan het einde van de helingsfase. Nadat het genezingsproces is voltooid is het orgaan of weefsel sterker dan voorheen, waardoor het beter voorbereid is op een conflict van de zelfde soort. Om die reden houdt het egocentrische gedrag aan na de conflictoplossing (alle andere constellaties vertonen de gerelateerde geestelijke symptomen en gedragingen alleen gedurende de conflictactieve fase en tijdens de Epileptoïde Crisis). Bij een hangende genezing, dat wil zeggen, wanneer de helingsfase voortdurend wordt onderbroken door sporen of terugvallen in het conflict, blijft de zelfverzekerde houding gedurende het hele leven bestaan.

Hersen CT

Deze hersen-CT van een 36-jarige man vertoont een Hersenmerg Constellatie die werd veroorzaakt door twee verliesconflicten met betrekking tot zijn vrouw (partner) en zijn kind. Op orgaanniveau omvat de constellatie beide testikels.

De “voortplantingsmegalomanie” dwingt een man om op te scheppen over zijn seksuele prestaties, om daarmee een nieuwe partner aan te trekken en de voortplanting veilig te stellen. Hetzelfde geldt voor vrouwen.

De Hersenmerg Constellatie maakt ook de controlefreak, de persoon die de dwangmatige behoefte heeft om controle en macht over anderen uit te oefenen (zie aanleg tot crimineel gedrag). Hier vinden we de zogenaamde “gaslighter-persoonlijkheid”. In de psychologie verwijst gaslighting naar een manipulatietactiek die tot doel heeft een laag zelfbeeld bij de ander op te roepen om zelf in een superieure positie te blijven verkeren. Een gaslighter probeert bij zijn slachtoffer(s) een gevoel van verwarring te creëren over hun kijk op zichzelf, hun interpretatie van het leven, hun perceptie van de werkelijkheid, hun geheugen of hun intellectuele of sociale vaardigheden. In combinatie met een agressieve constellatie probeert de gaslighter de ander pijn te doen met zijn manipulatieve mind games. Het is een vorm van emotioneel en psychologisch misbruik.

Heersers uit de geschiedenis, die geobsedeerd waren door fantasieën over grote rijken (Genghis Khan, Alexander de Grote, Caesar, Napoleon, Stalin, Mussolini, Hitler) moeten zich in een megalomane constellatie hebben bevonden. Deze constellatie verklaart ook de oorsprong van persoonlijkheidscultussen, waar religieuze of politieke leiders heroïsche beelden van zichzelf laten maken.

Wat bekend staat als het Munchausen syndroom is een aandoening waarbij mensen opzettelijk lichamelijke of psychische symptomen en aandoeningen voordoen of overdrijven om (medische) aandacht of sympathie voor zichzelf te bewerkstelligen (vergelijk met hypochondrie). Vanuit het oogpunt van de GNM is dit gedrag het gevolg van eigenwaarde-inbreuk conflicten, die ontstonden bij een eerdere ziekte (vernederende opmerkingen of behandelingen door artsen of verpleegkundigen) of zich niet verzorgd voelen.

Een intense megalomane constellatie kan leiden tot waanideeën betreffende grootsheid, grandeur, genialiteit, rijkdom, roem, briljant of alleskunner te zijn. Het soort waanidee brengt het onderliggende conflict aan het licht. Iemand die bijvoorbeeld gelooft een beroemde generaal te zijn, bijvoorbeeld als Napoleon (hetzij in fantasie of door zijn gedrag), kan in het leger traumatische eigenwaarde-inbreuk conflicten hebben opgelopen door een meedogenloze, vernederende training of als soldaat in de strijd. Veel Amerikaanse veteranen ontwikkelden in Vietnam dit soort psychische aandoeningen, nadat ze naar huis waren teruggekeerd, waar ze te maken kregen met vernedering en schaamte. Als grootheidswaanvoorstellingen een religieuze inhoud hebben, bijvoorbeeld een overtuiging dat hij of zij een speciale boodschap van God zou hebben ontvangen, kunnen de eigenwaarde-inbreuk conflicten zijn veroorzaakt door ouderlijke bestraffingen, zoals verbale berispingen of lijfstraffen voor “zondige” daden (wat betreft messiaanse waanvoorstellingen zie ook de Zweef Constellatie).

 

BRON: https://learninggnm.com/constellations/documents/cerebral_medulla_constellation.html