Germaanse  Geneeskunde

FRONTAAL CONSTELLATIE

Biologische conflicten: frontaalangst-conflict en machteloos conflict

Hersen- en Orgaanniveau:

De betreffende hersenrelais zijn de controlecentra van de rechter schildkliergangen/kieuwbooggangen en de linker schildkliergangen/kieuwbooggangen, gelegen aan de voorkant van de pre-motorisch sensorische cortex (deel van de hersenschors). De kieuwbooggangen en schildkliergangen delen dezelfde hersenrelais.

De constellatie treedt in op het moment dat het tweede conflict zich registreert in de tegenoverliggende hersenhelft. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, als gevolg van sporen of terugvallen in de conflicten.

Opmerking

Een Frontaal Constellatie veroorzaakt geen manische depressie of rijpingsstop. Een manische depressie ontstaat alleen wanneer bij beide conflicten de temporale kwabben betrokken zijn.

CONFLICT VOLGORDE

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Eerste Conflict

Tweede Conflict

Rechtshandige man (NHS)

Frontaalangst-conflict

Machteloos conflict

Linkshandige man (NHS).

Frontaalangst-conflict

Frontaalangst-conflict *

Rechtshandige man (LTS)

Machteloos conflict

Frontaalangst-conflict

Linkshandige man (LTS)

Machteloos conflict

Machteloos conflict *

Rechtshandige vrouw (NHS)

Machteloos conflict

Frontaalangst-conflict

Linkshandige vrouw (NHS)

Identiteitsconflict

Machteloos conflict *

Rechtshandige vrouw (LOS)

Machteloos conflict

Machteloos conflict

Linkshandige vrouw (LOS)

Frontaalangst-conflict

Frontaalangst-conflict *

NHS = Normale hormoonstatus     LTS = Lage testosteronstatus    LOS = Lage oestrogeenstatus

*Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

De Frontaal Constellatie uit zich als een obsessieve angst voor wat ons te wachten staat (niet te verwarren met een algemeen gevoel van onbehagen of ongerustheid over toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden). Een intense constellatie kan een acute staat van paniek veroorzaken. Het doel van de “hyper-angst” is om op je hoede te zijn wanneer je wordt geconfronteerd met een situatie die voorheen als bedreigend of gevaarlijk werd ervaren. Hier vinden we ook de acute examenangst en podiumangst.

Opmerking

Er is gesuggereerd dat angstaanvallen en paniekaanvallen verband houden met activiteit in de linker amygdala, een gebied in de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij het verwerken van angst. Volgens Dr. Hamer wordt een angstaanval veroorzaakt door een sterke terugval in ieder conflict, waardoor typische conflictactieve (sympathicotone) stresssymptomen ontstaan, ​​zoals zweten, snelle hartslag, snelle ademhaling, verhoogde bloeddruk, misselijkheid en trillen. Het conflictspoor is als een “allergie” die aanleiding geeft tot de angstaanval. Tintelende sensaties, pijn op de borst of maagpijn wijzen op verband houdende biologische conflict(en). Bij een paniekaanval zijn de symptomen ernstiger. Wanneer terugvallen in het conflict of conflictsporen een constellatie reactiveren laten de angstaanvallen of paniekaanvallen ook de constellatie-gerelateerde geestelijke symptomen zien, zoals claustrofobie bij een Motorische Cortex Constellatie, agorafobie bij een NierVerzamelBuizen Constellatie of te los komen van de omgeving bij een Zweef Constellatie. Bij een sterke Frontaal Constellatie of Fronto-Occipitale Constellatie kunnen de angstaanvallen of paniekaanvallen acuut zijn, vooral tijdens de Epileptoïde Crisis (zie psychotische aanvallen).

Hersen CT

Deze hersen-CT toont een Frontaal Constellatie (bekijk het GNM-diagram) die al is opgelost. De glia-ringen in de overeenkomstige hersenrelais (weergegeven als wit) geven het begin aan van de helingsfase.

Opmerking

Gliacellen herstellen het hersenrelais vanuit de periferie. In de conventionele geneeskunde wordt ten onrechte aangenomen dat de opbouw van gliacellen een “hersentumor” is.

De hersenscan is van een zakenman die buitengewoon bezorgd was over de financiële situatie van zijn bedrijf. Hij (rechtshander) had terugkerende angsten voor een faillissement (frontaalangst-conflict) en vreesde zijn werknemers te moeten ontslaan (machteloos-conflict). Toen hij in constellatie was (conflictactief met beide conflicten), verkeerde hij in een toestand van acute angst. Beide conflicten werden opgelost nadat hij actie had ondernomen, door achterstallige betalingen van klanten te innen die hun rekeningen nog niet hadden betaald.

De linker onderste pijl wijst naar de opbouw van glia in het dikke darmrelais in de hersenstam. Hieruit blijkt dat hij zich ook in de helingsfase bevond van een onverteerbaar brokconflict, die ontstond door de stress die hij ervaarde toen zijn klanten niet betaalden. De hersen-CT bevestigt de correlatie tussen de drie conflicten.