Germaanse  Geneeskunde

AUTISTISCHE CONSTELLATIE

Biologische conflicten: territoriumergernis-conflict, schrikangst-conflict, territoriumangst-conflict, identiteitsconflict, afhankelijk van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus.

Hersen- en Orgaanniveau:

De betreffende hersenrelais zijn de controlecentra van het strottenhoofdslijmvlies (linker temporale kwab) en het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais (rechter temporale kwab), die diagonaal tegenover elkaar zijn gelegen in de hersenschors.

Zodra het tweede conflict zich voordoet bevindt de persoon zich in constellatie en is manisch-depressief (vergelijk met primaire manie en primaire depressie). Of de manische of depressieve stemming dominant is wordt bepaald door welke van de twee conflicten sterker is. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, door sporen of terugvallen in de conflicten.

CONFLICT VOLGORDE

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Eerste Conflict

Tweede Conflict

Rechtshandige man (NHS)

Territoriumergernis-conflict

Schrikangst-conflict

Linkshandige man (NHS).

Territoriumangst-conflict

Territoriumangst-conflict *

Rechtshandige man (LTS)

Schrikangst-conflict

Territoriumergernis-conflict

Linkshandige man (LTS)

Identiteitsconflict

Schrikangst-conflict *

Rechtshandige vrouw (NHS)

Schrikangst-conflict

Territoriumergernis-conflict

Linkshandige vrouw (NHS)

Identiteitsconflict

Schrikangst-conflict *

Rechtshandige vrouw (LOS)

Territoriumergernis-conflict

Schrikangst-conflict

Linkshandige vrouw (LOS)

Territoriumangst-conflict

Territoriumergernis-conflict *

NHS = Normale hormoonstatus     LTS = Lage testosteronstatus    LOS = Lage oestrogeenstatus

*Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

Sinds eind jaren negentig wordt autisme bij baby’s in verband gebracht met het BMR-vaccin (mazelen-bof-rubella) dat, zoals alle vaccins, neurotoxinen (aluminium, formaldehyde) bevat, die ernstige neurologische schade kunnen veroorzaken, waaronder cognitieve en intellectuele stoornissen. De conventionele geneeskunde ontkent enig verband met het vaccin en blijft hardvochtig van mening dat autisme verband houdt met genetische factoren, hoewel er geen bewijs is voor deze bewering (“Hoewel niet is vastgesteld dat één gen autisme veroorzaakt, zoeken onderzoekers naar onregelmatige segmenten van een genetische code die kinderen met autisme mogelijk zouden hebben geërfd ”, Autism Society of America).

Of autistische symptomen, zoals sociale angst, sociale terugtrekking, weerstand tegen lichamelijk contact of een bepaald dwangmatig gedrag worden veroorzaakt door neurotoxinen of een autistische constellatie kan eenvoudig worden bepaald door middel van een hersenscan.

Hersen CT

Deze hersen-CT van een rechtshandige vrouw toont een Autistische Constellatie (bekijk het GNM-diagram). Merk op dat de Hamerse Haard in de linker temporale kwab over beide strottenhoofdrelais reikt (bekijk het GNM-diagram). Dit laat zien dat het schrikangst-conflict als intenser werd ervaren dan het territoriumergernis-conflict, gekoppeld aan het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais in de rechter temporale kwab.

Ingebed in het controlecentrum van de strottenhoofdspieren is het gebied van Broca, dat de taal en de spraak aanstuurt. Als het gebied van de Broca ook is betrokken ontwikkelt de autistische persoon naast autistisch gedrag ook spraakstoornissen, zoals vocale tics.

In de conventionele geneeskunde wordt aangenomen dat handicaps bij kinderen en volwassenen, zowel cognitief als intellectueel, genetisch zijn of worden veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof tijdens de zwangerschap. Het onderzoek van Dr. Hamer toont aan dat de geestelijke beperkingen het gevolg zijn van biologische conflicten die zich voordeden in de baarmoeder (zie syndroom van Down), bij de geboorte of in de eerste levensjaren van een baby. Volgens Dr. Hamer wordt de geestelijke retardatie bij mensen met autisme in de meeste gevallen niet, zoals wordt aangenomen, veroorzaakt door een zuurstoftekort tijdens de bevalling (asfyxie), maar door een ernstige Autistische Constellatie veroorzaakt door een zware bevalling. De rijpingsstop verklaart de ontwikkelingsachterstand van autistische kinderen en hun onvolwassen gedrag (huilen of uitbarstingen in overweldigende en frustrerende situaties). Pasgeborenen en zuigelingen lijden ook onder schrikangst-conflicten en territoriumergernis-conflicten tijdens stressvolle vaccinatieprocedures. Samen met de schadelijke effecten van neurotoxinen kan dit verwoestende resultaten hebben.

Uit een in 2015 in Denemarken uitgevoerd onderzoek bleek dat jongens die worden besneden 46% meer kans maken om autisme te ontwikkelen. De stress en extreme pijn van besnijdenis kan zeker een autistische constellatie creëren.

Wat de psychiatrie een gedragsstoornis uit het Autistisch Spectrum noemt, is, in GNM-termen, een combinatie van constellaties die verband houden met verschillende biologische conflicten. Dit is de reden waarom niet elke persoon met autisme of het syndroom van Asperger (wat wordt beschouwd als een milde vorm van autisme) dezelfde symptomen vertoont. Wanneer een autistisch kind storend en agressief gedrag vertoont (een driftbui, hoofdbonzen, haren trekken, zichzelf bijten), duidt dit op een gelijktijdige Agressieve Constellatie (territoriumergernis- en identiteitsconflicten). Motorische tics, zoals wiebelen en andere repetitieve lichaamsbewegingen, wijzen op een Motorische Cortex Constellatie en het conflict “vast te zitten”. Motorische conflicten kunnen zich al voordoen tijdens het geboorteproces, wanneer de baby vastzit in het geboortekanaal. In de praktische toepassing van de GNM moet elk “gedragssymptoom” als op zichzelf staand worden bekeken, om diens oorzaak te begrijpen.

De Autistische Constellatie manifesteert zich als de dwang om zich terug te trekken. Het doel van de sociale terugtrekking is om het individu in staat te stellen de conflicten beter het hoofd te bieden. Hoe sterker de constellatie, hoe kleiner de wereld en de ruimte waarin de autistische persoon zich veilig voelt, wordt. Mutisme, een onwil om te spreken, is de ultieme weigering van de autist om met anderen te communiceren. Kinderen met zogenaamd “selectief mutisme” kunnen normaal praten, bijvoorbeeld met familieleden, maar weigeren op school of met vreemden te praten.

Mensen met een matige Autistische Constellatie verlangen naar tijd alleen. Ze genieten in alle rust van hun eigen gezelschap en eenzame bezigheden. Ze zijn daarom overgevoelig voor geluid. Het minste geluid, zoals het tikken van een klok of het zoemen van een vlieg, irriteert ze en leidt ze af (vergelijk met hyperacusis). Ze voelen zich helemaal niet op hun gemak in grote menigten (vergelijk met angst voor menigten of agorafobie, gerelateerd aan een Nierverzamelbuizen Constellatie). Des te meer koesteren ze het gezelschap van gelijkgestemde vrienden. Zodra ze iemand hebben met wie ze hun gedachten en ideeën kunnen delen, worden ze erg spraakzaam, vooral als ze manisch zijn. Wanneer de depressieve stemming echter overheerst, vermijden ze sociale contacten volledig. Het trappen op een conflictspoor resulteert in een onmiddellijk terugtrekken in afzondering. Tijdens depressieve periodes heeft de persoon de neiging om obsessief over dingen na te denken en kan hij uren zitten, zonder te bewegen of te praten. Dr. Hamer noemde deze mentale toestand “autistische stupor” (vergelijk met catatonische stupor bij een Hersenstam Constellatie). Meestal malen de kwellende gedachten voortdurend door iemands hoofd, bijvoorbeeld het incident dat het territoriumergernis-conflict activeerde.

De Autistische Constellatie genereert een behoefte aan routine en regelmaat. Autisten hebben consistentie nodig in hun omgeving en in hun dagelijkse routine. Dit heeft ook betrekking op activiteiten buitenshuis (routes die ze lopen, plaatsen waar ze naartoe gaan, restaurants die ze bezoeken, voedsel dat ze eten). Structuur en voorspelbaarheid zijn essentieel voor een autistisch persoon om te “overleven”. Daarom kan een verandering in routine enorm stressvol zijn. Bij een sterke constellatie kan een persoon dwangmatig ritueel gedrag ontwikkelen, zoals een specifiek aantal keren de voordeur op slot doen of items op een bepaalde manier bestellen en ordenen, totdat het “precies goed” aanvoelt (“Ze had een sereen gevoel van kalmte, wanneer dingen “goed voelen” – wanneer een pen op haar bureau in een exacte hoek stond met haar muismat”). Dit “precies goed” element zou zich kunnen ontwikkelen tot tics, bijvoorbeeld bepaalde objecten op een bepaalde manier aanraken of in een bepaalde volgorde (vergelijk met motorische tics bij een Motorische Cortex Constellatie).

De behoefte aan consistentie gaat samen met een dwangmatig perfectionisme. Autisten zijn zorgvuldig en overdreven grondig. Ze letten op de kleinste details en denken na over problemen totdat ze zijn opgelost. Ze stellen niet alleen hoge eisen aan zichzelf, maar ook aan anderen (hun kinderen, hun werknemers, hun studenten) en zijn overdreven kritisch wanneer niet aan hun normen wordt voldaan. Ze hebben ook de neiging om te redetwisten. In tegenstelling tot de vechtlust van de manisch-agressieve probeert de autist de geschillen en fouten recht te zetten door middel van de rede, bewijs en logica. De ruzie gaat over het probleem, niet over de persoon. Autisten zijn uitermate ordelijk, tot op het punt dat ze zelfingenomen zijn (vergelijk met Zweef Constellatie). Kleding en schoenen moeten netjes in de kast staan, foto’s aan de muur moeten waterpas hangen, de werkplek is altijd schoon en georganiseerd; sommigen ontwikkelen unieke organisatiemethoden. Mensen in een Autistische Constellatie worden gedreven om dingen direct voor elkaar te krijgen. Het zijn dwangmatige planners en raken in de problemen als er onverwachts iets tussen komt. Ze zijn ook vaak overdreven punctueel (vergelijk met chronisch te late “zwevers”). Over het algemeen zijn ze zeer ambitieus en hebben ze zeer gerichte interesses, of het nu kunst, een bepaald kennisgebied of een sport is. Het nastreven van hun interesse is fundamenteel voor hun welzijn en geluk. Door de golf van energie kan de manische autistisch een enorme creativiteit, mentale activiteit, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen ontwikkelen (workaholics bevinden zich meestal in een Autistische Constellatie). Het is de behoefte aan eenzaamheid, de nauwkeurigheid en grondigheid, het aanhoudend stilstaan ​​bij het oplossen van moeilijke taken (het “creatieve piekeren”) en de toewijding en passie voor het onderwerp die een persoon in deze constellatie in staat stelt perfectie te bereiken en om prestaties te bereiken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Dit verklaart waarom veel grote kunstenaars, schrijvers, ontdekkers en onderzoekers vaak hun hele leven lijden aan manische depressie.

Hersen CT

Een hersen-CT, hier met een Autistische Constellatie (bekijk het GNM-diagram) toont niet alleen het verloop van een Biologisch Speciaalprogramma op orgaanniveau, het onthult ook iemands geestelijke toestand, psychologische aard en karaktereigenschappen. De afmetingen van de Hamerse Haard geven de omvang van de conflicten aan, die op hun beurt, in dit geval, de omvang van het autistische gedrag bepaalt.

Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995) wordt beschouwd als een van de meest indrukwekkende pianovirtuozen van de 20e eeuw. Hij stond bekend om zijn perfecte en “manische” uitvoeringen. Door zijn obsessieve perfectionisme bleef zijn repertoire opvallend klein. Hij oefende zijn muziekstukken jarenlang, voordat hij ze voor zijn publiek opvoerde. “Hij speelde met bijna 100 procent efficiëntie, zoals geen enkele pianist ooit tevoren. Elke beweging werd zorgvuldig doordacht en tot een minimum beperkt, zodat het een maximaal resultaat zou opleveren ”(Baltimore Sun, 13 juni 1995). Michelangeli was een zeer eenzame man die volledig in afzondering leefde. Hij onderhield hooguit de meest noodzakelijke contacten met het publiek.

De Canadese pianovirtuoos Glenn Gould (1932-1982) stond ook bekend om zijn excentriciteit. Hij droeg het hele jaar door winterkleding, inclusief handschoenen. Hij hield niet van handen schudden en was sociaal erg teruggetrokken. Tijdens manische periodes rende hij door de dierentuin van Toronto, terwijl hij voor alle dieren zong. Hij zou dagenlang zonder slaap kunnen en de andere keer had hij zeer zware, depressieve episodes. Fran’s Restaurant, een 24-uurs restaurant op een blok verwijderd van zijn appartement was zijn vaste ontmoetingsplaats. Volgens een CBC-radio-interview (15 juli 1958) zou Gould ergens tussen twee en drie uur ‘s nachts naar Fran’s gaan, steeds in hetzelfde hokje gaan zitten en dezelfde maaltijd met roerei bestellen.

De Spaanse wereldtopper Rafael Nadal vertoont rituelen die hem “helpen zich te concentreren op zijn spel”. Zijn stoel moet altijd exact worden uitgelijnd met het tennisveld. Hij eet zijn energiegel altijd op dezelfde manier: Scheur de bovenkant eraf, vouw de kant om, beweeg de gel omhoog met vier zachte knijpbewegingen. Hij heeft twee flessen water (één koud, één warm). Hij drinkt het water altijd in dezelfde volgorde. Hij plaatst zijn waterflesjes altijd op exact dezelfde positie (“Ik zet de twee flessen aan mijn voeten, voor mijn stoel links, de een netjes achter de ander, schuin naar het veld gericht. Sommigen noemen het bijgeloof, maar dat is het niet. Als het bijgeloof was, waarom zou ik dan steeds hetzelfde blijven doen, of ik nu win of verlies? Het is een manier om mezelf in de wedstrijd te brengen, mijn omgeving te ordenen in overeenstemming met de volgorde die ik zoek in mijn hoofd (Bron: Essential Sports, 3 januari 2022).

Bekijk Nadal’s tennisrituelen in deze YouTube-video. Let op wanneer hij de lijn overschrijdt: “altijd rechts eerst”. Dit is een van zijn rituelen.

Nadal is duidelijk biologisch linkshandig (zie foto waarin hij klapt). Hij klopt de klei van zijn schoenen, te beginnen met de linkerschoen (03:19) en hij speelt ook links (“Het verhaal gaat dat het zijn oom Toni was die hem dwong linkshandig te gaan spelen, maar in feite was het Nadal zelf die besloot de overstap te maken.” (The Telegraph, 27 juni 2015). Dat lukte hem alleen vanwege een sterke linkerhand. Ambidextere mensen zijn over het algemeen biologisch linkshandig. 

 

Temple Grandin is een hoog-functionerende autist die een voorname carrière als dierwetenschapper heeft gemaakt. Ze deelt haar unieke interesse en verhelderende inzichten in het gedrag en de emoties van dieren, in haar publicatie Animals in Translation (2005).

Het autistische gedrag wordt schitterend gespeeld door Dustin Hoffman in de film Rain Man. Raymond, de hoofdpersonage, is autistisch. De film toont de dramatische gebeurtenis die het begin markeert van de toestand van Raymond. Het is een vreselijk ongeval (“schrikangst-conflict”) dat plaatsvond toen hij nog een baby was en alleen in de badkuip werd achtergelaten …

In de film As Good As It Gets vertoont Melvin, die wordt gespeeld door Jack Nicholson, repetitieve rituelen, zoals het vergrendelen van zijn voordeur en het meerdere keren openen van de lichtschakelaar voordat hij zijn appartement verlaat. Hij voelt zich erg ongemakkelijk als anderen hem aanraken. Het bestek moet ordelijk op de eettafel worden gelegd. Hij heeft moeite met veranderingen in zijn routine. Dus als Carol, de serveerster die hem normaalgesproken in het restaurant bedient, op een dag geen dienst heeft, kan hij niet ontbijten. Hij wordt ook gekweld door gedachten over ziektekiemen en infecties (zie Paranoia Constellatie).

BRON: https://learninggnm.com/constellations/documents/autistic_constellation.html