Germaanse Geneeskunde

DE TEMPORALE KWABBEN

Organen die worden aangestuurd vanuit de LINKER temporale kwab:

Organen die worden aangestuurd vanuit de RECHTER temporale kwab:

De temporale kwabben bevinden zich zijdelings aan weerskanten van de hersenschors. De linker temporale kwab reikt van de twee strottenhoofdrelais naar het controlecentrum van de rechter helft van de blaas, de rechter temporale kwab van de twee bronchiaalrelais naar het controlecentrum van de linker helft van de blaas.

De biologische conflicten die verband houden met de temporale kwabben zijn in eerste instantie territoriumconflicten. De rechter temporale kwab heeft betrekking op mannelijke territoriumconflicten (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict), de linker temporale kwab met vrouwelijke territoriumconflicten (schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict), die worden geassocieerd met de “innerlijke ruimte” van een vrouw, inclusief de voortplanting. In GNM verwijzen we daarom naar de rechter temporale kwab als naar het mannelijke territoriumconflictgebied en naar de linker temporale kwab als het vrouwelijke territoriumconflictgebied.

De vrouwelijke en mannelijke conflictervaring wordt grotendeels bepaald door de HORMOONSTATUS, vooral door de oestrogeen- en testosterongehaltes. (zowel mannen als vrouwen produceren deze hormonen).

Dr. Hamer stelde vast dat de aanmaak van oestrogeen en testosteron, die voornamelijk voorkomt in de eierstokken en testikels, wordt aangestuurd vanuit de temporale kwabben. Het oestrogeengehalte wordt aangestuurd vanuit de linker temporale kwab of het vrouwelijke conflictgebied; het testosterongehalte wordt aangestuurd vanuit de rechter temporale kwab of het mannelijke conflictgebied.

Een verandering van de hormoonstatus verandert de biologische identiteit van een persoon en bijgevolg de manier waarop conflicten worden waargenomen. Een vrouw met een laag oestrogeengehalte ervaart conflicten als een man. Omgekeerd ervaart een man met een lage testosteron status de conflicten als een vrouw.

Bij vrouwen daalt het oestrogeengehalte tijdens de zwangerschap en borstvoeding, na de menopauze, bij een ovariumnecrose in beide eierstokken, wanneer beide eierstokken zijn verwijderd, als gevolg van oestrogeenverlagende medicatie of anticonceptiva (progesteron in anticonceptiepillen onderdrukt de oestrogeenproductie) en na bestraling of chemobehandelingen. Het oestrogeengehalte stijgt bij een ovariumcyste of door oestrogeen-verhogende medicatie (oestrogeen-vervangende therapie).

Bij mannen daalt het testosterongehalte bij het ouder worden, door een testikelnecrose in beide testikels, wanneer beide testikels zijn verwijderd, als gevolg van testosteron-verlagende medicatie en na bestraling of chemobehandelingen. Het testosterongehalte stijgt bij een testikelcyste of door testosteron-verhogende medicijnen.

De hormoonstatus verandert ook bij conflictactiviteit waarbij de temporale kwabben betrokken zijn. Bij de impact van een conflict in de linker temporale kwab daalt het oestrogeengehalte; evenzo, bij de impact van een conflict in de rechter temporale kwab daalt het testosterongehalte. In GNM noemen we dit een conflict-gerelateerde hormonale disbalans.

 

Het principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus

 • Het geslacht, de lateraliteit en de hormoonstatus van een persoon bepalen of een conflict wordt geregistreerd in de rechter- of linker temporale kwab.
 • De hormoonstatus bepaalt of een conflict op mannelijke of vrouwelijke wijze wordt ervaren

Opmerking

Het principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus is ook van toepassing op de relais van de schildkliergangen, de kieuwbooggangen (gelegen aan de voorkant van de pre-motorisch-sensorische cortex) en op het glucosecentrum (alfa- en bèta-eilandcellen van de alvleesklier).

Rechtshandige en linkshandige man met normale hormoonstatus (NHS)

Voorbeeld: mannelijk territoriumergernis-conflict en vrouwelijk identiteitsconflict

Voor een rechtshandige man met een normale hormoonstatus registreert een territoriumergernis-conflict zich in het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais. Bij de impact van het conflict in de rechter temporale kwab daalt het testosterongehalte en daardoor is het oestrogeengehalte relatief hoger.

Voor een linkshandige man wordt het conflict overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft en wordt geregistreerd het in het rectumrelais. Bijgevolg daalt het oestrogeengehalte en wordt het testosterongehalte aanzienlijk hoger.

Opmerking

Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar het tegenoverliggende relais in de andere hersenhelft.

Rechtshandige- en linkshandige man met lage testosteronstatus (LTS)

Wanneer een rechtshandige man met een lage testosteron status een vrouwelijk identiteitsconflict lijdt, wordt het conflict geregistreerd in het rectumrelais. Bij de impact van het conflict in de linker temporale kwab daalt het oestrogeengehalte en als gevolg daarvan stijgt het testosterongehalte.

Voor een linkshandige man wordt het conflict overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft en registreert het zich in het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais. Hierdoor daalt de testosteronspiegel nog verder, waardoor de oestrogeenspiegel aanzienlijk hoger wordt.

Opmerking

Na een biologisch conflict gerelateerd aan de temporale kwabben hebben rechtshandige en linkshandige mannen een ander hormoonprofiel.

Rechtshandige- en linkshandige vrouw met normale hormoonstatus (NHS)

Voor een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus registreert een identiteitsconflict zich in het rectumrelais. Bij de impact van het conflict in de linker temporale kwab daalt het oestrogeengehalte en als gevolg daarvan is het testosterongehalte relatief hoger.

Voor een linkshandige vrouw wordt het conflict overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft en registreert zich in het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais. Hierdoor daalt het testosterongehalte en is het oestrogeengehalte significant hoger.

Rechtshandige en linkshandige vrouw met lage oestrogeenstatus (LOS)

Wanneer een rechtshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus een mannelijk territoriumergernis-conflict lijdt, registreert het conflict zich in het maag-/alvleeskliergangen-/galwegenrelais. Bij de impact van het conflict in de rechter temporale kwab daalt het testosterongehalte en daardoor stijgt het oestrogeengehalte.

Voor een linkshandige vrouw wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft en registreert zich in het rectumrelais. Hierdoor daalt het oestrogeengehalte nog meer, waardoor het testosterongehalte aanzienlijk hoger wordt.

Opmerking

Na een biologisch conflict gerelateerd aan de temporale kwabbenhebben rechtshandige en linkshandige vrouwen een ander hormoonprofiel.

Bij een verandering van hormoonstatus kan een conflict naar de andere hersenhelft worden overgeheveld, op voorwaarde dat het conflict nog steeds relevant is. Na de menopauze kan een vrouwelijk seksueel conflict (seksuele afwijzing) bijvoorbeeld worden gezien als een mannelijk territoriumergernis-conflict. De impact in het nieuwe hersenrelais geschiedt meestal door middel van een conflictspoor; op een spoor trappen is, in feite, als een nieuw DHS doormaken.

Opmerking

De overdracht van een conflict naar het andere hersenrelais verandert de gehele symptomatologie op orgaanniveau en op emotioneel- en geestelijk niveau!

MANIE EN DEPRESSIE

Biologische conflicten die verband houden met de temporale kwabben veroorzaken expliciet een stemmingsverandering, om precies te zijn een manische of een depressieve stemming. Om manie en depressie te onderscheiden van manische depressie, gebruiken we binnen de GNM de termen “primaire manie” en “primaire depressie” (in de psychiatrie worden manie en depressie geclassificeerd als “unipolaire manie” en “unipolaire depressie”. Op deze manier worden zij onderscheiden van de “bipolaire stoornissen”).

PRIMAIRE MANIE

Manie wordt gegenereerd vanuit de linker temporale kwab. Vandaar dat

 • een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus en een rechtshandige man met een lage testosteronstatus manisch worden bij een schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict.
 • een linkshandige man met een normale hormoonstatus en een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus manisch worden bij een territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict of territorium-markeringsconflict.

De mate van de manie wordt bepaald door de intensiteit van het conflict.

Opmerking

In het geval van een Temporale Kwab Constellatie  (manische depressie) worden zowel rechtshandigen als linkshandigen manisch wanneer het linkerhersenhelft-conflict dominant is.

Manie uit zich als een opperbeste stemming. Een manisch persoon is actief, extravert, dynamisch, energiek, gedreven, overdreven opgewonden, euforisch en krachtig (zie ook manische depressie). Als het onderliggende conflict matig is (“hypomanie”), kan een manische toestand zeer nuttig zijn, omdat het de energie verhoogt, de gemoedstoestand verbetert en de efficiëntie en productiviteit van een persoon positief beïnvloedt. Mensen met een milde of matige manie zijn over het algemeen in een vrolijke en opgewekte bui. Ernstige manie kan een persoon echter “opbranden”, vanwege de aanhoudende, intense stress (sympathicotonie) en slaaptekort. Bij kinderen en tieners wordt manisch (overactief, impulsief) gedrag in de huidige psychiatrie gediagnosticeerd als een “Hyperactieve Stoornis” (zie HS gerelateerd aan een Motorische Cortex Constellatie).

PRIMAIRE DEPRESSIE

Depressie wordt gegenereerd vanuit de rechter temporale kwab. Vandaar dat …

 • een rechtshandige man met een normale hormoonstatus en een rechtshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus depressief worden bij een territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict of territorium-markeringsconflict (zie ook postpartum depressie)
 • een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus en een
  linkshandige man met een lage testosteronstatus worden depressief bij een schrikangst-conflict, seksueel conflict,                 identiteitsconflict of markeringsconflict.

De mate van de depressie wordt bepaald door de intensiteit van het conflict.

Opmerking

In het geval van een Temporale Kwab Constellatie (manische depressie) worden zowel rechtshandigen als linkshandigen depressief wanneer het rechterhersenhelft-conflict dominant is.

Depressie uit zich als een bedrukt humeur. Een depressief persoon is passief, introvert, lusteloos, verdrietig en niet in staat vreugde en plezier te ervaren (“anhedonie”). Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert de aandoening van een aanhoudend gevoel van droefheid tot een ernstige, “klinische” depressie (zie ook manische depressie) met slopende effecten op iemands welzijn. Een licht depressieve stemming heeft echter zeker zijn gunstige aspecten, omdat het een ruimte opent voor diepe introspectie en voor een creativiteit die verschilt van de levendige productiviteit van de manische toestand (zie Autistische Constellatie). Kunstenaars van alle tijden putten uit deze “productieve melancholie”, waarmee ze enkele van hun grootste werken creëerden.

Bij kinderen en tieners wordt een depressieve stemming in de huidige psychiatrie beschouwd als een symptoom van ADD-Attention Deficit Disorder (zie ADD gerelateerd aan een Post Sensorische Cortex Constellatie).

Gelet op het feit dat zowel linkshandige vrouwen met een normale hormoonstatus als rechtshandige vrouwen met een lage oestrogeenstatus (postmenopauzale vrouwen, vrouwen die anticonceptiva gebruiken, zwangere- en vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die oestrogeen-onderdrukkende medicatie gebruiken, vrouwen waarvan de eierstokken verwijderd zijn) “vatbaarder zijn” voor depressies, biedt de GNM een verklaring waarom veel meer vrouwen aan depressies lijden dan mannen of waarom een depressie een veel voorkomende bijwerking is van anticonceptiva (“Depressie is een van de meest voorkomende redenen waarom vrouwen stoppen met de anticonceptiepil. Desondanks kan onderzoek het verband niet verklaren”, Healthline, 11 februari 2016). Ook wanneer een vrouw met de pil begint of de menopauze ingaat kan een vrouwelijk conflict, zoals een identiteitsconflict of een seksueel conflict, veranderen in een territoriumergernis-conflict of territoriumverlies-conflict. Zo maakt dezelfde conflictsituatie die een vrouw manisch maakte, haar door de anticonceptiepil of na de menopauze depressief. 

Het trappen op een conflictspoor (een bepaald persoon tegenkomen,op een bepaalde locatie zijn, over een bepaald onderwerp praten) versterkt de manische of depressieve stemming of veroorzaakt terugkerende manische of depressieve episodes (vergelijk stemmingswisselingen die verband houden met manische depressie). Bij een terugkerend territoriumergernis-conflict, thuis, op het werk, op school, raakt een rechtshandige man depressief; hetzelfde conflict zou een linkshandige man manisch maken. Het weer of het seizoen kan ook een spoor zijn. Dit is de reden waarom sommige mensen depressief worden als het regent of in de late herfst, als de dagen korter worden. In de psychiatrie wordt dit “seizoensgebonden affectieve stoornis” (SAS) genoemd. Het spreekt voor zich dat een seizoensgebonden depressie niets te maken heeft met een vitamine D-tekort, zoals wordt beweerd.

De helingsfase: Wat manie betreft is de persoon na het oplossen van het conflict niet langer manisch maar voelt hij zich moe en lui. Wat depressie betreft; tijdens de helingsfase verandert de geagiteerde depressie (sympathicotonie) in een opgeluchte depressie (vagotonie). De twee soorten depressies zijn echter van een aanzienlijk verschillende kwaliteit. Terwijl de geagiteerde depressie (conflictactieve fase) zich voordoet als rusteloosheid, nervositeit, irritatie, allerlei vluchtige gedachten en slaapproblemen, is de persoon tijdens de opgeluchte depressie (helingsfase) extreem moe en slaapt overmatig (hypersomnie). Langdurige conflictactiviteit (hangend conflict) en een langdurige helingsfase (hangende heling) leiden tot een chronische, langdurige depressie, dysthymie genaamd. In de conventionele geneeskunde kan aanhoudende vermoeidheid ook worden gediagnosticeerd als “chronisch vermoeidheidssyndroom”.

ORGAANNIVEAU

Samen met de manische- of depressieve stemming loopt het Biologische Speciaalprogramma ook in het bijbehorende orgaan (Eerste Biologische Wet).

Voorbeeld 1: Als een rechtshandige man met een normale hormoonstatus (NHS) een territoriumangst-conflict lijdt, is het conflict van invloed op het bronchiaalrelais (rechter temporale kwab) en is hij depressief zolang hij conflictactief is. Wanneer een linkshandige man (NHS) lijdt aan een territoriumangst-conflict, registreert het conflict zich in het strottenhoofdrelais (linker temporale kwab) en is hij manisch gedurende de conflictactiviteit. Tijdens de helingsfase ontwikkelt de rechtshandige man bronchitis, de linkshandige man laryngitis.

Voorbeeld 2: Wanneer een rechtshandige vrouw (NHS) een seksueel conflict lijdt, registreert het conflict zich in het relais van de baarmoederhals en in de kransaderen (linker temporale kwab). Gedurende de conflictactieve fase heeft ze matige angina pectoris; qua stemming is ze manisch. Voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus is een seksueel conflict van invloed op het relais van de kransslagaderen (rechter temporale kwab). Tijdens de conflictactieve fase heeft ook zij angina pectoris, maar in plaats van manisch te zijn, is ze depressief. Na de conflictoplossing vertoont de rechtshandige vrouw helingssymptomen in de baarmoederhals (vaginale afscheiding). De Epileptoïde Crisis is ook aanzienlijk anders. Terwijl de rechtshandige vrouw een episode ondergaat met snelle hartslag (tachycardie) en ademhalingsmoeilijkheden, vertoont de linkshandige vrouw een trage hartslag (bradycardie). Als het seksuele conflict intens was, lijdt de linkshandige vrouw aan een aan de kransslagaderen gerelateerde hartaanval, terwijl de rechtshandige vrouw een longembolie zal ontwikkelen (hetzelfde geldt voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus nadat ze een territoriumverlies-conflict heeft opgelost).

Opmerking

Hormoonvervangingstherapie (HRT) verandert de perceptie van een conflict en dwingt de psyche daarmee tot een conflictoplossing. Vandaar dat tijdens de Epileptoïde Crisis, bijvoorbeeld van een territoriumverlies-conflict, de rechtshandige, postmenopauzale vrouw een verhoogd risico loopt op een hartaanval, terwijl de linkshandige vrouw een longembolie heeft. Hetzelfde kan worden gezegd over de behandeling met testosteron voor mannen. Wanneer bijvoorbeeld een oudere man met een actief seksueel conflict testosteron-verhogende medicatie krijgt toegediend, loopt de rechtshandige man een longembolie op; de linkshandige man een hartaanval. Oestrogeen-onderdrukkende medicatie heeft een soortgelijk effect. Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige vrouw met een actief seksueel conflict de anticonceptiepil gaat slikken, kan ze het conflict niet meer ervaren vanuit een vrouwelijk perspectief. Als gevolg hiervan wordt het conflict opgelost en veroorzaakt een longembolie tijdens de Epileptoïde Crisis. Dit is de reden waarom een longembolie een veel voorkomende bijwerking is van anticonceptiva (Longembolie met orale anticonceptiva – risico groter dan gedacht? Deze Nieuw-Zeelandse studie, gerapporteerd in de uitgave van 17 juni 2000 van de Lancet, suggereert dat vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken bijna 10 keer meer kans maken op het ontwikkelen van een longembolie dan niet-gebruikers.” Bron: Medscape).

Voorbeeld 3: Wanneer een rechtshandige man (NHS) maagpijn heeft, kunnen we concluderen dat hij een territoriumergernis-conflict heeft geleden, met betrekking tot het maagrelais (rechter temporale kwab). Bij langdurige conflictactiviteit ontwikkelt hij maagzweren als gevolg van voortdurende zweervorming in de maagwand. Terwijl hij conflictactief is, is hij depressief. Wanneer de helingsfase begint, genezen de maagzweren, met ontsteking en pijn. Daarentegen wordt een linkshandige man (NHS) met hetzelfde conflict manisch. Wanneer hij in genezing gaat, ontwikkelt hij aambeien omdat voor een linkshander een territoriumergernis-conflict de impact heeft in het rectumrelais (linker temporale kwab).

Omdat de psyche-hersenen-orgaanrelatie en het tweefasige patroon van een Biologisch Speciaalprogramma niet als zodanig worden herkend, beschouwt de conventionele geneeskunde de fysieke symptomen en de stemmingsverandering, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een depressie, als volledig los van elkaar. De lichamelijke klachten worden behandeld door een arts, de depressie door een psycholoog of psychiater. Wat gewoonlijk een “psychosomatische stoornis” wordt genoemd is een vage diagnostische term, aangezien het alleen verwijst naar algemene stress, als veronderstelde oorzaak van een ziekte. Theorieën die suggereren dat een depressieve stemming het gevolg is van een levensstijlcrisis die de lichaamssystemen verstoort, wat leidt tot een onevenwichtige bloedsuikerspiegel, een verminderde schildklierfunctie, een zieke darm en dergelijke, missen ook het punt. Gebaseerd op de wetenschap van GNM zijn de fysieke symptomen die verband houden met een depressie afkomstig van zeer specifieke biologische conflicten, die overeenkomen met de zeer specifieke hersenrelais van de rechter temporale kwab. Door het principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus toe te passen kunnen we uit de fysieke en geestelijke symptomen concluderen welk type conflict de depressie veroorzaakt. Deze kennis is tevens het uitgangspunt voor de therapeutische aanpak.

Het belang van de biologische handigheid toont aan dat conflicten, in termen van GNM, voornamelijk biologisch van aard zijn. Dat een rechtshandige vrouw op een seksueel conflict reageert met ulceratie in de baarmoederhals, verlies van oestrogeenproductie en een manische bui, terwijl een linkshandige vrouw angina pectoris en een depressie ontwikkelt, zou louter op psychologisch niveau geen betekenis hebben.

Het feit dat rechtshandigen en linkshandigen op hetzelfde conflict reageren met verschillende orgaanmanifestaties onthult het biologische doel van manie en depressie. In de rechter temporale kwab bevinden zich de controlecentra van verschillende vitale organen, waaronder de bronchiën, kransslagaderen, galwegen en alvleeskliergangen, met mogelijk ernstige complicaties tijdens de helingsfase. De depressieve stemming verhindert echter dat een rechtshandige man en een linkshandige vrouw het conflict oplossen. In het geval van een territoriumverlies-conflict voorkomt dit de hartaanval, die zou optreden tijdens de Epileptoïde Crisis. Bovendien is een rechtshandige man met een verlaagd testosterongehalte (veroorzaakt door de impact van een territoriumconflict in de rechter temporale kwab) als een “vrouw”, die niet geneigd is om zijn territoriumconflict op te lossen. In de linker temporale kwab bevinden zich daarentegen de controlecentra van het strottenhoofd, het baarmoederhalsslijmvlies/kransaderen, het rectum en de blaas waar, behalve voor het Biologische Speciaalprogramma van de kransaderen, er veel minder risico’s op complicaties zijn. Hier geeft de manische toestand de linkshandige man en rechtshandige vrouw de nodige energie om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, wat hen in de ideale positie brengt om zich voort te planten in het geval dat onverwachte territoriumconflicten de groep of het roedel zouden bedreigen. Dit verklaart ook, biologisch gezien, waarom mensen in de eerste plaats rechtshandig of linkshandig zijn (dieren rechts- of linkspotig of rechts- of linkshoevig).

MANISCHE DEPRESSIE

Een MANISCHE DEPRESSIE gaat gepaard met conflictactiviteit  waarbij beide temporale kwabben betrokken zijn.

Bij de impact van het tweede conflict, in de tegenoverliggende hersenhelft, bevindt de persoon zich in een TEMPORALE KWAB CONSTELLATIE en is manisch-depressief (in de psychiatrie “bipolair” genoemd).

Opmerking

Een manische depressie treedt alleen op wanneer beide conflicten verband houden met de temporale kwabben – bij elke conflictcombinatie (zie Postmortale Constellatie, Casanova Constellatie, Nymfo Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Mytho Constellatie, Autistische Constellatie, Markeer Constellatie).

Manisch-depressief betekent dat de stemming wisselt tussen manie en depressie, tussen manische episodes en depressieve episodes. Afhankelijk van de intensiteit van de conflicten varieert de aandoening van milde stemmingswisselingen tot een ernstige psychose. Een blijvende dominantie van een van de twee conflicten veroorzaakt een aanhoudende manische of depressieve stemming. Dit moet echter niet worden verward met een primaire manie of primaire depressie, die verschilt van een manische depressie, in zoverre dat een manisch-depressieve toestand altijd gepaard gaat met zeer specifieke geestelijke symptomen en gedragingen, die worden bepaald door een exacte combinatie van conflicten, namelijk door de bijzondere constellatie.

DE WEEGSCHAAL

Wanneer het grotere gewicht van de  conflictactiviteit op de linker temporale kwab ligt, is de persoon manisch; wanneer heeft het grotere gewicht op de rechter temporale kwab ligt, is de persoon depressief.

Opmerking

Stress (algemene stress) en stimulerende middelen zoals koffie of energiedrankjes, evenals medicijnen en drugs met sympathicotone eigenschappen versterken een manische of depressieve stemming. Bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken de manie of depressie significant.

Sporen die werden ingesteld op het moment dat de conflicten voor het eerst plaatsvonden versterken een manische of depressieve stemming. Op een depressie-gerelateerd spoor trappen verdiept de depressie; op een manie-gerelateerd spoor trappen heft de depressie op en verhoogt de manie. Daarom kan een manisch spoor bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en terugvallen in de conflicten reactiveren ook een constellatie nadat een van de twee conflicten (of beide) tijdelijk waren opgelost. In wezen is een spoor (een bepaalde locatie, persoon, situatie, geluid, geur) als een ‘allergie’ die aanleiding geeft tot een herhaling van de manische of depressieve stemming en gedragingen.

Psychotische aanvallen met plotselinge emotionele, geestelijke- en gedragsveranderingen treden in …

 • wanneer een ernstig DHS een constellatie completeert
 • als gevolg van terugvallen in de conflicten. Het trappen op een emotioneel geladen conflictspoor kan een persoon onmiddellijk in een ernstige manische- of depressieve toestand brengen (terugkerende psychotische aanvallen). Hier vinden we wat bekend staat als “posttraumatische stressstoornis” (PTSS), waarbij de persoon het trauma opnieuw ervaart door angstaanjagende herinneringen aan de gebeurtenis, vergezeld van typische, fysieke sympathicotone symptomen zoals misselijkheid, overmatig zweten en een verhoogd hartritme.
 • wanneer een extra conflict een impact heeft in de rechter of linker temporale kwab. Bij additionele conflicten kan een matige manische- of depressieve toestand zeer acuut worden.
 • tijdens de Epileptoïde Crisis, nadat een van de twee conflicten (of beide) is opgelost

De Epileptoïde Crisis, die een aanvang neemt op het hoogtepunt van de genezingsfase, is een korte, intense reactivering van het conflict. Gedurende die periode zijn de geestelijke symptomen dus veel sterker dan tijdens de conflictactieve fase.

Bij een zware constellatie kan de Epileptoïde Crisis een acute psychotische aanval veroorzaken. In het geval van een dubbele Epileptoïde Crisis, die optreedt wanneer beide conflicten rond dezelfde tijd zijn opgelost, is de psychotische aanval bijzonder ernstig en kan deze 3 tot 5 dagen duren. Dit geldt specifiek voor de corticale constellaties. Een acute dubbele Epileptoïde Crisis van een Hersenstam Constellatie, inclusief een NVB Constellatie, kan een volledige mentale stillegging met extreme onrust en angst veroorzaken. Terugkerende dubbele Epileptoïde Crises worden veroorzaakt door conflictsporen.

Opmerking

Volgens Dr. Hamer kan een dubbele Epileptoïde Crisis al een week na de conflictoplossing plaatsvinden.

De GNM benadering: Wanneer een constellatie acuut is, dan is het dringende advies van Dr. Hamer om de conflicten te downgraden in plaats van te streven naar een volledige conflictoplossing, omdat de constellatie het individu beschermt (zie orgaanniveau hierboven). Door conflicten te downgraden, bijvoorbeeld door een gedeeltelijke oplossing te vinden, worden de conflictintensiteit en de mate van de stress verminderd. Het doel is om de ​​hyperconstellatie om te vormen tot een hypoconstellatie. De belangrijkste reden voor deze aanpak is het voorkomen van complicaties die mogelijk optreden tijdens de helingsfase, zowel in de conflict-gerelateerde organen als op hersenniveau (de omvang van de genezingssymptomen en van de Epileptoïde Crisis wordt bepaald door de mate van de conflictactiviteit). Volgens Dr. Hamer verdwijnt een acute psychotische aanval door het toepassen van deze methode binnen 3 tot 4 maanden, zonder medicatie. In GNM is het gebruik van medicatie slechts een tijdelijke maatregel, bedoeld voor het bewerkstelligen van de veiligheid van de persoon (dit onderzoek, gepubliceerd in 2017 in Journal of Mental Health, toont aan dat antipsychotica, wanneer die gedurende een langere periode worden ingenomen, de eigen bijdrage van individuele inspanning van de persoon vermindert, “wat de kans op functioneel herstel verkleint”).

De eerste stap die nodig is om een constellatie te downgraden is het identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict (zie conflictvolgorde), die de constellatie en de daarmee verband houdende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Het type constellatie (Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz.) kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van de persoon. Een hersenscan, indien beschikbaar, toont de Hamerse Haard in de bijbehorende hersenrelais. De rijpingsstop is een ander belangrijk diagnostisch criterium, omdat hierdoor vrij nauwkeurig kan worden ingeschat op welke leeftijd het tweede conflict zich voordeed. Vanaf dat moment kunnen we specifieke vragen stellen betreffende het conflict dat rond die tijd is ontstaan. Het ontwikkelen van manieren om conflictsporen te vermijden is bedoeld om de conflictactiviteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is.

Om vast te stellen welke soorten conflicten een manische depressie veroorzaken en in welke volgorde de conflicten zich registreren in de temporale kwabben, moeten we het principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus toepassen (of de conflicten moeder/kind of partner-gerelateerd zijn is niet relevant).

 

Rechtshandige man met normale hormoonstatus (NHS)

Vanuit biologisch oogpunt kan bij een man met een normale hormoonstatus het eerste conflict alleen een mannelijk territoriumconflict zijn (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict). Als hij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechter temporale kwab (mannelijk conflictgebied).

Wanneer een rechtshandige man een territoriumverlies-conflict lijdt, bijvoorbeeld het verlies van zijn werkplek, is het relais van de kransslagaderen betroffen. Tijdens conflictactiviteit is de man depressief (primaire depressie). Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en wordt het oestrogeengehalte dientengevolge relatief hoger.

Het tweede conflict is, daarom, een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict). Als de man bijvoorbeeld een seksueel conflict ervaart (seksuele afwijzing, verlies van een seksuele partner), gaat het conflict naar het relais van de kransaderen in de linker temporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Linkshandige man met normale hormoonstatus (NHS)

Voor een linkshandige man met een normale hormoonstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict). Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het corresponderende hersenrelais in de linker temporale kwab.

Wanneer een linkshandige man een territoriumverlies-conflict lijdt is het relais van de coronaire aderen betrokken. Tijdens conflictactiviteit is de man manisch (primaire manie). Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied daalt het oestrogeengehalte en is het testosterongehalte vervolgens significant hoger.

Het tweede conflict is daarom een ​​ander mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een nieuw territoriumverlies-conflict dat naar het relais van de kransslagaderen in de rechter temporale kwab gaat. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief. Als beide territoriumconflicten een seksueel aspect hebben, bevindt hij zich in een Casanova Constellatie.

Opmerking

Bij een linkshandige man met een normale hormoonstatus wordt een Temporale  Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Rechtshandige man met lage testosteronstatus (LTS)

Voor een man met een lage testosteronstatus kan het eerste conflict alleen een vrouwelijk conflict zijn (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict). Als hij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linker temporale kwab (vrouwelijk conflictgebied).

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, oudere man een schrikangst-conflict ervaart, bijvoorbeeld vanwege de onverwachte dood van zijn vrouw, gaat het conflict naar het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is hij manisch (primaire manie). Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte af en dientengevolge neemt het testosterongehalte toe.

Het tweede conflict is daarom een ​​mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een territoriumergernis-conflict dat naar het maag-/ alvleeskliergangen-/ galwegen relais gaat in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Autistische Constellatie.

Linkshandige man met lage testosteronstatus (LTS)

Voor een linkshandige man met een lage testosteronstatus is het eerste conflict ook een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict). Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijke territoriumconflict-gebied omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft; vandaar naar het overeenkomstige hersenrelais in de rechter temporale kwab.

Wanneer een linkshandige, oudere man een schrikangst-conflict ervaart gaat het conflict naar het relais van het bronchiale slijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is hij depressief (primaire depressie). Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosteronniveau verder, waardoor het oestrogeenniveau aanzienlijk hoger wordt.

Het tweede conflict is daarom een ​​ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een nieuw identiteitsconflict (niet weten waar je bij hoort) dat naar het rectumrelais in de linker temporale kwab gaat. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Mythomane Constellation.

Opmerking

Voor een linkshandige man met een laag testosterongehalte wordt een Temporale Kwab Constellatie  altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Rechtshandige vrouw met normale hormoonstatus (NHS)

Biologisch gezien kan voor een vrouw met een normale hormoonstatus het eerste conflict alleen een vrouwelijk conflict zijn (schrikangst, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict). Als ze rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linker temporale kwab (vrouwelijk conflictgebied).

Wanneer een rechtshandige vrouw een seksueel conflict lijdt (seksueel misbruik, seksuele afwijzing), gaat het conflict naar het relais van de baarmoeder/kransaderen. Tijdens conflictactiviteit is ze manisch (primaire manie). Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied daalt het oestrogeengehalte en neemt het testosterongehalte dientengevolge relatief toe.

Het tweede conflict is daarom een ​​mannelijk territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict). Als ze bijvoorbeeld een territoriumverlies-conflict ervaart (verlies van een vriend of familielid, verlies van haar huis), gaat het conflict naar het relais van de kransslagaderen in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Het controlecentrum van de baarmoederhals, gelegen in de linker temporale kwab, reguleert de menstruatiecyclus, inclusief ovulatie. Normaal gesproken vindt de eerste menstruatie (menarche) van een meisje plaats rond de leeftijd van 11 jaar. Als een rechtshandig meisje echter vóór de puberteit een seksueel conflict ervaart, zal haar eerste menstruatie worden uitgesteld. Op dezelfde manier heeft een rechtshandige vrouw die al menstrueert geen menstruatie (amenorroe) meer wanneer ze conflictactief is met een seksueel conflict (gedurende die tijd is ze manisch). Ze gaat pas door met menstrueren als het conflict is opgelost of als een tweede conflict een impact heeft in de rechter temporale kwab. Bij een ernstig conflict heeft ze langdurige en zware menstruatiebloedingen, als gevolg van een verhoogd oestrogeengehalte (zie ook baarmoederhals, baarmoederslijmvlies, baarmoederspieren en eierstokken). Gedurende die tijd is ze depressief (zie de weegschaal). Op dat moment bevindt de rechtshandige vrouw zich in een constellatie. Wanneer een rechtshandig meisje haar eerste menstruatie krijgt vóór de leeftijd van 11, duidt dit er op dat ze al in constellatie (manisch-depressief) is, met als zwaartepunt een territoriumconflict dat verband houdt met de rechter temporale kwab.

Linkshandige vrouw met normale hormoonstatus (NHS)

Voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus is het eerste conflict ook een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict). Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijke territoriumconflict-gebied omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het overeenkomstige hersenrelais in de rechter temporale kwab.

Wanneer een linkshandige vrouw een seksueel conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaders. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief (primaire depressie). Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en is het oestrogeengehalte vervolgens significant hoger.

Het tweede conflict is, daarom, een ​​ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een nieuw seksueel conflict dat naar de baarmoederhals/kransaderen in de linker temporale kwab gaat. Bij het tweede seksuele conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Nymfomane Constellatie.

Opmerking

Voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie  altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Terwijl een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus haar menstruatie verliest bij haar eerste seksuele conflict, blijft een linkshandige vrouw menstrueren vanwege haar verhoogde oestrogeenspiegel. Bij een ernstig seksueel conflict zou haar eerste menstruatie al voor de leeftijd van 11 jaar kunnen plaatsvinden. Ze stopt pas met menstrueren of heeft een vertraagde menarche als ze in constellatie is en het tweede seksuele conflict, gekoppeld aan de linker temporale kwab, sterker is. Gedurende die tijd is ze eerder manisch dan depressief. Ze krijgt haar periode terug waarin het rechterhersenhelft-conflict wordt geaccentueerd of als gevolg van een extra conflict dat de impact heeft in de rechter temporale kwab. Nu is ze niet langer manisch, maar depressief.

Opmerking

Met betrekking tot rechts- en linkshandige vrouwen: De menstruatie stopt alleen wanneer het baarmoederhalsrelais, dat zich in de linker temporale kwab bevindt, betrokken is. Wisselende stemmingen tussen manisch en depressief, veroorzaakt door conflictsporen, leiden daarom tot onregelmatige menstruaties. Wanneer het conflict in de linker temporale kwab versterkt wordt, blijft de menstruatie achterwege en is de vrouw manisch; als het conflict van de rechter temporale kwab dominant is, gaat de periode verder en is de vrouw depressief. Gedurende de premenstruele fase verkeert het autonome zenuwstelsel in een verhoogde staat van sympathicotonie. In die periode is een geconstelleerde vrouw dus nóg depressiever of manischer, afhankelijk van welke van de twee conflicten geaccentueerd zijn. De depressieve of manische stemming en het gedrag worden gekleurd door de specifieke constellatie. Bij een agressieve constellatie is een vrouw bijvoorbeeld vaak op zoek naar discussie of is provocatief.

Rechtshandige vrouw met lage oestrogeenstatus (LOS)

Voor een vrouw met een lage oestrogeenstatus kan het eerste conflict alleen een mannelijk territoriumconflict zijn (territoriumangst-conflict, territorium-verliesconflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict). Als ze rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechter temporale kwab (mannelijk conflictgebied).

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, postmenopauzale vrouw een territoriumergernis-conflict ervaart, gaat het conflict naar het maag- / alvleeskliergangen/galwegenrelais. Tijdens conflictactiviteit is ze depressief (primaire depressie). Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied neemt het testosterongehalte af en neemt het oestrogeengehalte dientengevolge toe.

Het tweede conflict is, daarom, een ​​vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict (niet weten waar je bij hoort) dat naar het rectumrelais in de linker temporale kwab gaat. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Agressieve Constellatie.

Linkshandige vrouw met lage oestrogeenstatus (LOS)

Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft; vandaar naar het corresponderende hersenrelais in de linker temporale kwab.

Wanneer een linkshandige, postmenopauzale vrouw bijvoorbeeld een territoriumangst-conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens conflictactiviteit is ze manisch (primaire manie). Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte verder af, waardoor het testosteronniveau aanzienlijk hoger wordt. 

Het tweede conflict is daarom een ​​ander mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een nieuw territoriumangst-conflict dat naar het bronchiale slijmvlies-relais gaat, in de rechter temporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie; in dit geval in een Zweef Constellatie.

Opmerking

Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie  altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

ORGAANNIVEAU

Dr. Hamer ontdekte dat op het moment dat een Temporale Kwab Constellatie tot stand komt, de Biologische Speciaalprogramma’s in de conflict-gerelateerde organen tot stilstand komen. Bij iemand die manisch-depressief is blijven de veranderingen op orgaanniveau op die manier binnen de perken. Dit is vooral belangrijk als de constellatie vitale organen betreft, zoals het hart.

OPMERKING: Helingssymptomen zoals bronchitis, laryngitis, aambeien, een blaasontsteking of de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker (larynx carcinoom, bronchiaal carcinoom, baarmoederhalskanker) komen alleen voor wanneer het voorafgaande conflict als zeer intens werd ervaren.

Wanneer een rechtshandige man een territoriumverlies-conflict lijdt, registreert het conflict zich in het relais van de kransslagaderen (rechter temporale kwab). Gedurende de conflictactieve fase heeft hij angina pectoris en is hij depressief (primaire depressie). Een langdurige conflictactiviteit, van meer dan negen maanden, kan hem in een gevaarlijke situatie brengen, omdat hij, in het geval dat hij het conflict oplost, een dodelijke hartaanval zou krijgen tijdens de Epileptoïde Crisis. Als hij echter ondertussen ook een seksueel conflict heeft ervaren, met betrekking tot het hersenrelais van de kransaderen (linker temporale kwab), komt het ulceratieproces in de kransslagaderen onmiddellijk tot stilstand. Nu is hij manisch-depressief, maar de constellatie is de redding voor zijn leven. De biologische betekenis van de Temporale Kwab Constellatie gaat daarmee niet alleen over geestelijk overleven, maar ook over fysiek overleven.

Als deze man zijn seksuele conflict zou oplossen zou het territoriumverlies-conflict weer “solo” lopen, wat zou leiden tot een potentieel dodelijke hartaanval in de helingsfase. Dr. Hamer: „Een te grote drang om de conflicten op te lossen kan dramatische resultaten opleveren, want zodra een van de twee conflicten is opgelost en de andere nog steeds actief is, tikt de klok.” Therapeutische benaderingen die streven naar een snelle conflictoplossing, zonder de biologische verbanden te erkennen, kunnen daarom tot ernstige complicaties leiden. Dit is waarom het belangrijk is om conflicten die verband houden met de temporale kwabben niet op te lossen, maar juist te downgraden, omdat de constellatie het individu beschermt!

Met inachtneming van het feit dat een Biologisch Speciaalprogramma parallel loopt in de psyche, in de hersenen en in het corresponderende orgaan, is een "psychische aandoening" behandelen zonder rekening te houden met het hersen- en orgaanniveau, zoals wordt gepraktiseerd in de psychiatrie, psychotherapie en andere modaliteiten, zinloos en potentieel gevaarlijk. Het besef van de psyche-hersen-orgaanrelatie vraagt ​​om een ​​geheel nieuwe therapeutische benadering.
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

POSTPARTUM DEPRESSIE EN POSTPARTUM PSYCHOSE

Net zoals een Biologisch Speciaalprogramma wordt geïnitieerd door een biologisch conflict, verloopt de zwangerschap ook in twee fasen: een sympathicotone fase, gevolgd door een vagotone fase. Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap verkeert de vrouw in sympathicotonie; vanaf de vierde maand tot de bevalling is ze in vagotonie. De vagotone toestand van de aanstaande moeder dient om te voorkomen dat ze zichzelf te veel inspant en zichzelf en haar baby in gevaar brengt. De postpartum periode begint direct na de geboorte van het kind.

POSTPARTUM DEPRESSIE (POSTNATALE DEPRESSIE)

In de conventionele geneeskunde wordt aangenomen dat een postpartum depressie (postnatale depressie) wordt veroorzaakt door de hormonale veranderingen die optreden na de bevalling. Als dit waar was, zou elke vrouw in het kraambed depressief zijn, wat zeker niet het geval is. Op basis van GNM treedt een postpartum depressie (primaire depressie) alleen op wanneer de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling een territoriumconflict heeft ervaren. Vanwege haar lage oestrogeenstatus ervaart een zwangere vrouw conflicten op een mannelijke manier. Dergelijke conflicten zijn onder meer territoriumverlies-conflicten (verlies van haar huis, verlies van de vader van haar kind, verlies van een familielid of goede vriend), territoriumergernis-conflicten (ergernis thuis of op het werk, ruzies met de partner of echtgenoot, een moeilijke zwangerschap, onaangename zwangerschapsonderzoeken) of territoriumangst-conflicten (angst voor een miskraam, angst over de gezonde ontwikkeling van de baby).

De rechtshandige (RH) zwangere vrouw

 • Als een RH zwangere vrouw tijdens het eerste trimester een territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict) ervaart, heeft het conflict een impact in de rechter temporale kwab. Terwijl ze conflictactief is, is ze depressief (primaire depressie). In de vierde maand (vagotone fase), stopt echter de depressie. Na de bevalling van haar kind wordt de depressie opnieuw geactiveerd, op voorwaarde dat het conflict nog steeds een probleem is.
 • Als een RH zwangere vrouw tijdens het tweede of derde trimester een territoriumconflict ervaart, vermindert de vagotone toestand de depressie aanzienlijk. Na de bevalling keert de depressie terug.
 • Een territoriumconflict, zoals een territoriumangst-conflict of een territoriumergernis-conflict kan ook optreden tijdens de bevalling, waardoor de vrouw in een depressieve toestand raakt.
 • Als een RH vrouw vóór de zwangerschap conflictactief is met een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict), registreert het conflict in de linker temporale kwab en is ze manisch (primaire manie). Als ze zwanger wordt, daalt haar oestrogeengehalte. Als het conflict nog steeds relevant is, wordt het eerdere vrouwelijke conflict, bij haar eerste terugval in het conflict, op een mannelijke manier ervaren, bijvoorbeeld als een territoriumergernis-conflict dat zich registreert in de rechter temporale kwab. Vandaar dat hetzelfde conflict dat haar manisch maakte voor de zwangerschap, haar nu depressief maakt. Tijdens de vierde en negende maand wordt de depressie niet zwaarder. Na de bevalling zal ze dezelfde mate van manie hebben als vóór de zwangerschap.

Opmerking

Een linkshandige zwangere vrouw kan alleen een postpartum depressie hebben bij een tweede territoriumconflict, die verband houdt met de rechter temporale kwab (het eerste territoriumconflict gaat naar de linker temporale kwab omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft – zie conflictvolgorde voor vrouwen met een lage oestrogeenstatus). In dit geval is ze in constellatie en manisch-depressief (zie postpartumpsychose).

De postpartum depressie duurt zolang het territoriumconflict niet is opgelost. De conflictoplossing treedt vaak in met de vreugde van de geboorte van de baby en de nieuwe verantwoordelijkheden.

POSTPARTUM PSYCHOSE

Vanuit het oogpunt van het GNM geeft de aanwezigheid van een postpartum psychose (postnatale psychose) aan dat een vrouw zich na de geboorte van haar kind in een Temporale Kwab Constellatie  (manisch-depressief) bevindt.

 • Als een zwangere vrouw (rechts of linkshandig) zich vóór of tijdens het eerste trimester van de zwangerschap in een Temporale Kwab Constellatie bevindt, stoppen de aan de constellatie gerelateerde geestelijke toestand en gedragingen wanneer ze de vierde maand van de zwangerschap ingaat (in vagotonie). Na de bevalling wordt de constellatie (psychose) volledig gereactiveerd. Als het conflict dat verband houdt met de rechter temporale kwab wordt geaccentueerd, is de vrouw depressief; als het conflict aan de linkerkant dominant is, is ze manisch.
 • Als een zwangere vrouw tijdens het tweede of derde trimester in een Temporale Kwab Constellatie komt (zie conflictvolgorde met betrekking tot rechtshandige en linkshandige vrouwen met een lage oestrogeenstatus), mildert de vagotone toestand de manie of depressie aanzienlijk. Na de geboorte van haar kind komt de manische depressie (psychose) weer volledig terug.
 • Het tweede conflict dat een constellatie veroorzaakt, bijvoorbeeld een schrikangst-conflict of territoriumergernis-conflict (zie conflictvolgorde met betrekking tot rechts- en linkshandige vrouwen met een lage oestrogeenstatus), kan ook optreden tijdens de bevalling.

Hoe de postpartum psychose zich uit wordt bepaald door het type constellatie dat voor de bevalling tot stand is gekomen. Bij een Autistische Constellatie trekt de nieuwe moeder zich vaak terug, terwijl een Zweef Constellatie haar in een staat van extreme euforie kan brengen, vooral wanneer de manische stemming dominant is. Bij een Agressieve Constellatie is ze vaak op zoek naar de discussie of is provocatief. Als de Agressieve Constellatie ernstig is, kan ze haar baby en/of zichzelf schade toebrengen. Vanwege de plotselinge reactivering van de constellatie (zie psychotische aanvallen), zijn de geestelijke symptomen en het gedrag veel sterker dan vóór de bevalling. Het kan twee tot twaalf weken duren voordat de psychose afneemt.

GEDRAG DAT WORDT AANGESTUURD VANUIT DE TEMPORALE KWABBEN

“Eenieder heeft een eigen vleugje waanzin ontvangen. Raak het niet kwijt.”
Robin Williams

OBSESSIEF-COMPULSIEF GEDRAG

Een onderscheidend kenmerk van een Temporale Kwab Constellatie en een manische depressie is de ontwikkeling van obsessief compulsief gedrag. Vanuit biologisch oogpunt is de dwangmatige drang om op een bepaalde manier te handelen niet, zoals wordt beweerd, een “stoornis” (OCS – obsessieve compulsieve stoornis), maar een aangeboren overlevingsprogramma dat wordt geactiveerd op het moment dat de constellatie tot stand komt (zie ook hamsteren bij de Nierverzamelbuizen Constellatie, een dwang om te bewegen bij een Motorische Cortex Constellatie en de controledwang bij een Paranoia Constellatie). Het doel van de dwang is het individu te helpen om de conflicten beter het hoofd te kunnen bieden. Complex dwangmatig gedrag, bijvoorbeeld wanneer dwangmatig ritueel gedrag, agressief gedrag, paranoïde impulsen en motorische tics samen voorkomen, duiden op een combinatie van verschillende constellaties. De individuele conflictsituaties verklaren waarom het gedrag op een bepaald moment in iemands leven begint, waarom ze in gradatie variëren en waarom ze van persoon tot persoon verschillen.

Bij ernstige constellaties kunnen de dwangmatige handelingen zo bepalend worden dat ze het dagelijkse leven van een persoon ernstig verstoren. De GNM-benadering is het identificeren en oplossen van het conflict dat het dwangmatige gedrag veroorzaakt (zie conflictvolgorde).

WAARSCHUWING

Als de onderliggende conflicten vitale organen, zoals het hart, betreffen (zie Orgaanniveau), is het doel om de conflicten te downgraden in plaats van te streven naar een volledige conflictoplossing.

Opmerking

De scheidslijn tussen obsessief compulsief gedrag en verslavingen is dun. Over het algemeen hebben verslavingen (gokken, shoppen, videogames, smartphonegebruik), net als verslavende middelen (alcohol, drugs, nicotine), een belonend effect, terwijl dwangmatig gedrag voornamelijk wordt veroorzaakt door het op zoek gaan naar verlichting van iemands angsten. Verslavingen kunnen echter dwangmatig worden, op het moment dat het psychische leed bovenliggend wordt of, om het in GNM-termen uit te drukken, wanneer een persoon zich in een schizofrene constellatie bevindt (zie pornoverslaving, begrafenisverslaving, boulimie).

DE RIJPINGSSTOP

"Ik ben bang dat wanneer ik later groot ben, ik niet voor mezelf kan zorgen".
Robin Williams

Wanneer een persoon zich nog in de leeftijd bevindt waarop hij/zij zich nog ontwikkelt en hij ervaart een conflict die een constellatie creëert, stopt de rijping op het moment dat het tweede conflict plaatsvindt. De rijpingsstop wordt echter slechts in de wacht gezet. Zodra een van beide conflicten is opgelost, bevindt de persoon zich niet langer in constellatie en kan de ontwikkeling snel worden ingehaald (de rijpingsstop stelt een persoon in staat om het conflict op de emotionele leeftijd op te lossen waarop het tweede conflict zich voordeed). Als de conflicten niet rond de leeftijd van ongeveer 23 jaar zijn opgelost, blijft de rijpingsstop bestaan ​​en zal er altijd een discrepantie zijn tussen de intellectuele wereld van de volwassene en de emotionele wereld, namelijk die van een kind of adolescent. Bij een conflictoplossing na de leeftijd van 23 jaar stopt de manische depressie; de rijpingsstop blijft echter bestaan en wordt onderdeel van de persoonlijkheid van de volwassene. Het doel van de rijpingsstop is om het individu te beschermen, omdat instinctief niemand een baby of een kind zou aanvallen. De rijpingsstop dient er ook toe om het individu buiten de (territorium)concurrentie te houden.

“Het gevoel dat personen met een babyface moeten worden beschermd tegen mensen met een meer volwassen gezicht, blijkt uit de bevinding dat eisers met een babyface in de rechtbank vaker worden gecompenseerd dan eisers met een volwassen gezicht. Een ander bewijs van sterkere beschermende reacties op personen met een babyface wordt geleverd door de bevinding dat mensen die een verloren brief met een bijgesloten CV vinden, deze eerder retourneren wanneer de foto een babyface toont dan een persoon met een meer volwassen gezicht.” (Psychology)

In een wolvenroedel geeft de “puppy-licentie” jonge wolven de toestemming voor ongepast gedrag. De rol van de ‘geconstelleerde’ volwassen wolven is om met de jonge wolven te spelen.

De rijpingsstop verklaart waarom bijvoorbeeld een 12-jarig kind zich gedraagt ​​als een peuter in de “ik-zeg-nee-leeftijd”, waarom een ​​volwassen vrouw met een emotionele leeftijd van 16 jaar zich gedraagt ​​als een tiener, waarom een ​​40-jarige man met een rijpingsstop op 13-jarige leeftijd zich niet kan vestigen en een huwelijk aangaan, waarom een ​​emotioneel 9-jarige volwassene zijn hele leven aan de hand genomen moet worden of waarom sommige kinderen volwassener lijken dan hun ouders. Hier vinden we de volwassene die nog bij zijn ouders woont, de man die een kinderlijke band heeft met zijn moeder, de “oude hippies” die in de jaren zestig zijn blijven hangen (een tijd vol territorium- en seksuele conflicten) of de jonge vrouw die zich aangetrokken voelt tot mannen van oudere leeftijd. Wat in de psychologie bekend staat als een “vadercomplex”, is in de context van GNM een rijpingsstop gekoppeld aan een vader-gerelateerd conflict, zoals een seksueel conflict waarbij de vader of een oudere man betrokken is of het verlies van de vader op jonge leeftijd (territoriumverlies-conflict). Dr. Hamer: “Het fenomeen van de rijpingsstop is van alle tijden. Echter, in de huidige tijd, niet in het minst vanwege de vroegseksualisering, neemt de frequentie van constellaties onder tieners tussen de 11 en 14 jaar aanzienlijk toe. In die periode doen zich de meeste conflicten voor.”

Hoe intenser de constellatie, hoe duidelijker het onvolwassen gedrag. Het trappen op een conflictspoor kan plotseling kinderachtig gedrag veroorzaken, zoals pruilen, een driftbui of troost zoeken bij een knuffeldier. De ontmoeting met een misbruiker uit de kindertijd, geassocieerd met een seksueel conflict, een schrikangst-conflict of een territoriumangst-conflict, kan een onmiddellijke regressie in de kindertijd veroorzaken.

“Het is gênant om te moeten bekennen dat ik mijn poppen en knuffels uit mijn kindertijd niet wil kwijtraken, of zelfs de poppen die ik op volwassen leeftijd heb gekregen – vooral omdat ik 37 ben … Maar om de een of andere reden zijn al deze speeltjes heel erg belangrijk voor mij. Eerlijk gezegd beken ik hiermee waarschijnlijk dat ik emotioneel belemmerd en onderontwikkeld ben en dat ik de geestelijke leeftijd heb van een zesjarige … Het is vooral moeilijk om naar de supermarkten te gaan en al die onverkochte konijnen en teddyberen bij de bloemenafdeling te zien liggen. Ik bedoel, wie koopt die? Het is verschrikkelijk! Eerlijk gezegd, als ik miljoenen dollars had, zou ik ze waarschijnlijk allemaal kopen en in mijn huis opbergen, zodat ze zich niet afgewezen zouden voelen.” (vergelijk met hamsteren in verband met een Nierverzamelbuizen Constellatie) (Bron: Rehab Reviews (vergelijk met verzameldrang gerelateerd aan een nierverzamebuizenconstellatie). 

De leeftijd van de rijpingsstop, oftewel de leeftijd waarop het tweede conflict zich voordeed, kan zichtbaar zijn in de gelaatstrekken van een persoon (“babyface”), gestalte, stem, in de manier van praten of lachen, kledingkeuze of in zijn of haar interesses en beroep (werk in de kindergeneeskunde, kinder- en jeugdwerk, lesgeven op een kleuter- of basisschool, kinderboeken schrijven, poppenspel). Mensen met een rijpingsstop voelen zich van nature aangetrokken tot mensen van “hun leeftijd.”

De Schotse auteur J.M. Barrie (1860-1937) creëerde de literaire figuur van Peter Pan: De jongen die nooit een man zou worden.

Toen Barrie zes jaar oud was verongelukte zijn broer David door een schaatsongeval. Volgens zijn biografie is hij nooit hersteld van de dood van zijn broer. Gedurende zijn hele leven probeerde hij de gelukkige jaren van zijn jeugd te heroveren en ‘behield hij een sterk kinderlijk karakter in zijn volwassen persoonlijkheid’.

In 1897 ontmoette Barrie Sylvia Llewelyn Davies, de dochter van de schrijver en cartoonist George du Maurier. Barrie vermaakte zijn twee zonen George, 5 jaar en Jack, 4 jaar door ze sprookjes te vertellen. De broer van Davies stond uiteindelijk model voor zijn legendarische roman.

In 1988 bouwde Michael Jackson op 30-jarige leeftijd een magisch huis op de Sycamore Valley Ranch in Californië. Hij noemde zijn verblijf ‘Neverland’, naar het fantasie-eiland in het beroemde verhaal van Barrie.

“Ik ben Neverland. Het vertegenwoordigt de totaliteit van wie ik ben … Ik heb het voor mij en mijn kinderen gemaakt. Het was bijna alsof het onbewust gedaan werd… Het was zo eenvoudig, omdat ik mezelf was… Mijn favoriete spel is een waterballonengevecht…” (True Michael Jackson)

In de tijd van de Jackson 5 moest Michael Jackson een jarenlange fysieke discipline van zijn vader doorstaan. “Hij liet ons oefenen met een riem in zijn hand en als je een stap miste …”, “ik was zo bang dat ik bijna moest overgeven.” (Interview, 1 july 2003). De terugkerende schrikangstconflicten waren hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van zijn manisch-depressieve toestand en zijn manische optreden op het podium (het ‘vader-spoor’). Michael Jackson was rechtshandig.

De Canadese schrijver Robert Munsch is de auteur van meer dan 25 kinderboeken. Hij geeft openlijk toe dat hij obsessief-compulsief en manisch-depressief is. “Ik ben een verhalenverteller. Ik schrijf boeken voor kinderen, ik praat met kinderen en ik luister naar kinderen.”  (Opmerking voor ouders) – zie ook Mythomane Constellatie

De Britse schrijfster Joanne K. Rowling, auteur van de bestseller fantasieserie Harry Potter -, schrijft voor de leeftijdsgroep van jonge tieners.

‘Het ergste dat mij tijdens mijn tienerjaren is overkomen, is dat mijn moeder ziek werd. Bij haar werd Multiple Sclerose vastgesteld … Hoewel de meeste mensen met Multiple Sclerose perioden van remissie doormaken had mama pech; vanaf het moment van haar diagnose ging ze langzaam maar zeker achteruit. Ik denk dat de meeste mensen diep van binnen geloven dat hun moeders onverwoestbaar zijn; het was een vreselijke schok om te horen dat ze een ongeneeslijke ziekte had. (J. K. Rowling)

VROUWELIJK EN MANNELIJK GEDRAG

Dr. Hamer ontdekte dat vrouwelijk en mannelijk gedrag wordt aangestuurd vanuit dezelfde hersengebieden die het oestrogeen- en testosterongehalte aansturen. Naast de hormoonstatus is de biologische handigheid van een persoon van een even groot belang.

Over het algemeen kunnen mannen en vrouwen zowel vrouwelijke en mannelijke eigenschappen vertonen. Onafhankelijk van iemands geslacht accentueert conflictactiviteit die verband houdt met de linker temporale kwab mannelijk gedrag, terwijl vrouwelijk gedrag prevaleert bij conflictactiviteit die verband houdt met de rechter temporale kwab. Op basis van de bevindingen van Dr. Hamer worden genderrollen in de eerste plaats bepaald door de biologische conflicten die een persoon in de loop van het leven heeft ervaren en niet, zoals wordt gesuggereerd. alleen als gevolg van sociale en culturele conditionering.

Bij de impact van een territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict) in de rechter temporale kwab daalt het testosterongehalte en als gevolg daarvan is het oestrogeengehalte relatief hoger (zie Principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus).

Een rechtshandige man met een actief territoriumconflict is dus biologisch gezien een “vrouw”.

Zijn vrouwelijkheid kan zich uiten in zijn fysieke verschijning (zachte gelaatstrekken, vrouwelijke lichaamsvorm) of in zijn gedrag. Als het conflict zich bijvoorbeeld in de baby- of kindertijd voordoet, door misbruik, ouderlijke straffen, het verlies van een familielid, het verliezen van “territoriumgevechten” met een oudere broer, gepest worden op school en dergelijke, dan is het “verwijfde” gedrag al duidelijk op jonge leeftijd. Zo’n jongen is graag in de buurt van meisjes en heeft de voorkeur voor spelletjes die typisch zijn voor meisjes (“Als kind vond ik het altijd leuk om met poppen te spelen, sieraden te maken, te zingen, te acteren en te dansen – allemaal dingen die door de samenleving als ‘meisjesachtig’ worden beschouwd) en voelt zich aangetrokken tot meisjes van zijn eigen leeftijd”). Eenmaal volwassen voelt hij zich misschien seksueel aangetrokken tot mannen (zie homoseksualiteit). Maar niet alle verwijfde mannen zijn homo.

Aangezien het territoriumconflictgebied voor mannen gesloten is (zie GNM-diagram hierboven), hoeven dergelijke mannen niet langer de leiding te hebben (een gelijktijdige Megalomane Constellatie kan de indruk wekken van superioriteit en het bevel willen voeren). Over het algemeen zijn ze makkelijk in de omgang en ontspannen (“depressief”). Ze kunnen goed overweg met zowel mannen als vrouwen. Het zijn echte teamplayers en vrouwen genieten van deze mannelijke vrienden. Instinctief behandelen ze ze als hun soort. Wat de partner betreft leggen ze hun leven graag in de handen van een sterke vrouw, vooral diegene met een rijpingsstop (zie onderdanigheid).

Ter vergelijking:

 • Een linkshandige man vertoont alleen vrouwelijk gedrag wanneer hij zich in een Temporale Kwab Constellatie bevindt met een dominantie van het rechter hersenhelft conflict, dat wil zeggen wanneer zijn tweede territoriumconflict sterker is dan het eerste (zie conflictvolgorde linkshandige man normale hormoonstatus).
 • Bij zowel rechtshandige als linkshandig geconstelleerde mannen laten confictsporen, die verband houden met de conflicten, het mannelijke en vrouwelijke gedrag afwisselen met een manische- of depressieve stemming. Zoals een vader ooit opmerkte: “Als mijn zoon zich slecht voelt gaat hij mee in zijn verwijfde gedrag. Voelt hij zich gelukkig en opgewekt; dan zal hij de vrouwelijke regressie waarschijnlijk uit de weg gaan.”

Bij de impact van een territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict) in de linker temporale kwab, neemt het oestrogeengehalte af en als gevolg daarvan is het testosterongehalte aanzienlijk hoger (zie Principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus).

Een linkshandige man met een actief territoriumconflict is daarom biologisch gezien “dubbel mannelijk”.

Terwijl een rechtshandige man met een territoriumconflict soft en vrouwelijk wordt, vertoont een linkshandige man in plaats daarvan een overdreven mannelijk gedrag, vooral in de aanwezigheid van vrouwen. Door zijn hoger dan normale testosterongehalte heeft hij ook een verhoogde seks drive (zie Casanova Constellatie).

In tegenstelling tot de rechtshandige man handelt de linkshandige man nog steeds territoriaal, omdat zijn mannelijke territoriumconflict-gebied nog open is (zie GNM-diagram hierboven). Zijn manie (primaire manie) geeft hem de nodige kracht om op te staan, te vechten en om als het ware een tweede keer aan te vallen om zijn plaats te verdedigen of terug te winnen. Daarom hebben deze mannen (of jongens) de neiging rebels te zijn en de leiding te nemen. Pas als hij in constellatie is met twee territoriumconflicten kan een linkshandige man niet meer in termen van territorium denken.

Dankzij de manische energie kunnen linkshandige mannen met een territoriumconflict een enorme hoeveelheid kracht en uithoudingsvermogen genereren. Daarom sporten ze vaak, vaak doen ze zelfs aan extreme sporten. Veel mannelijke topsporters zijn linkshandigen, waaronder Joe Frazier, Mark Spitz, Pelé, David Beckham, Lionel Messi, Wayne Gretzky, Bobby Orr, Bobby Hull, Jimmy Connors en Rafael Nadal.

Hyperactieve en overdreven opgewonden, linkspotige honden zijn meestal actief met een territoriumconflict. Instinctief gaan dieren om met de overtollige energie door zich fysiek uit te leven.

Ter vergelijking:

 • Een rechtshandige man vertoont alleen mannelijk gedrag wanneer hij zich in een Temporale Kwab Constellatie bevindt met een dominantie van het linker hersenhelftconflict.
 • Bij zowel rechtshandige als linkshandig geconstelleerde mannen laten confictsporen, die verband houden met de conflicten, het mannelijke en vrouwelijke gedrag afwisselen met een manische of depressieve stemming.

De rechtshandige vrouw

Bij de impact van een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict) in de linker temporale kwab daalt het oestrogeengehalte en als gevolg daarvan is het testosterongehalte relatief hoger (zie Principe van geslacht, lateraliteit en hormoonstatus).

Een rechtshandige vrouw met een actief vrouwelijk conflict is dus biologisch gezien een “man”.

Als meisje is ze het jongensachtige type, de robbedoes. Ze is geïnteresseerd in jongensspeelgoed, houdt van bomenklimmen, voetballen of hockeyen en uitgaan met jongens. Als ze het conflict heeft meegemaakt, laten we zeggen op vijf- of zesjarige leeftijd, dan is ze qua gedrag niet anders dan een jongen van haar leeftijd. Hoe eerder het conflict zich voordoet, des te meer komt haar mannelijke houding naar voren.

Bij een volwassen vrouw komt haar mannelijkheid mogelijk naar voren in haar gelaatstrekken, haar lichaamsbouw, de manier waarop ze zich graag kleedt of in haar hobby’s en het beroep dat ze kiest. Zelfs als ze er vrouwelijk uitziet, heeft ze een mannelijke aanwezigheid. Omdat het mannelijke conflictgebied open is (zie GNM-diagram hierboven), handelt ze territoriaal. Ze is vastberaden en heeft de leiding. Vanwege haar manie is ze vol energie, actief en impulsief. Als “man” heeft ze een natuurlijke manier van omgaan met mannen. Ze kan goed overweg met andere mannelijke vrouwen. Wat een partner betreft, voelt ze zich aangetrokken tot het zachte, vrouwelijke type. Als ze lesbisch is, voelt ze zich aangetrokken tot vrouwelijke vrouwen.

Ter vergelijking:

 • Een linkshandige vrouw vertoont alleen manisch en mannelijk gedrag wanneer ze zich in een Temporale Kwab Constellatie bevindt met een dominantie van het linker hersenhelft-conflict, dat wil zeggen, wanneer haar tweede seksuele conflict sterker is dan de eerste (zie conflictvolgorde linkshandige vrouw met normale hormoonstatus).
 • Een rechtshandige vrouw die postmenopauzaal is of de anticonceptiepil gebruikt, vertoont al mannelijk gedrag vanwege haar lage oestrogeenstatus. Als ze een territoriumconflict ervaart (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict), stijgt haar oestrogeengehalte als gevolg van de daling van het testosteron. Hierdoor wordt ze vrouwelijk, ook in haar uiterlijk. Nu neigt ze naar een ‘echte man’ in plaats van naar een ‘softy’ (een studie van de Universiteit van Sheffield, Engeland toonde aan dat het gebruik van anticonceptiemiddelen de keuze van een vrouw aanzienlijk verandert. Bron: Ecology & Evolution, maart 2003)
 • Bij zowel rechtshandige als linkshandig geconstelleerde vrouwen laten confictsporen, die verband houden met de conflicten, het mannelijke en vrouwelijke gedrag afwisselen met een manische of depressieve stemming.

De linkshandige vrouw

Bij de impact van een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict) in de rechter temporale kwab, daalt het testosterongehalte en bijgevolg is het oestrogeen-niveau aanzienlijk hoger (zie principe van gender, lateraliteit en hormoonstatus).

Een linkshandige vrouw met een actief vrouwelijk conflict is dus biologisch gezien “dubbel vrouwelijk”.

Haar uitgesproken vrouwelijkheid zou zich kunnen uiten door haar uiterlijk, haar stijl, haar manier van doen of de manier waarop ze zichzelf gedraagt. Het kan zich ook manifesteren als overdreven zorgzaam of beschermend gedrag, een ideale eigenschap voor verpleegkundige beroepen of voor het werken met kleine kinderen. Bij een rijpingsstop heeft ze de neiging zich meisjesachtig te gedragen.

Over het algemeen voelt deze vrouw zich prettiger in het gezelschap van andere vrouwen. Wat de partner betreft geeft ze de voorkeur aan het mannelijke type in plaats van aan een “softy”. De ideale match is een linkshandige manische man. Vanwege haar hoger dan normale oestrogeenniveau heeft ze een verhoogde zin in seks (zie ook Nymfo Constellatie), in tegenstelling tot een conflictactieve rechtshandige vrouw, die vanwege haar lage oestrogeenstatus een vrij laag libido heeft.

Ter vergelijking:

 • Een rechtshandige vrouw vertoont alleen vrouwelijk gedrag wanneer ze zich in een Temporale Kwab Constellatie bevindt met een dominantie van het rechter-hersenhelft-conflict.
 • Een linkshandige vrouw die postmenopauzaal is of de anticonceptiepil gebruikt, vertoont al mannelijk gedrag vanwege haar lage oestrogeenstatus. Als ze een territoriumconflict ervaart (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict), neemt haar oestrogeenniveau verder af, waardoor het testosterongehalte aanzienlijk hoger wordt. Hierdoor wordt ze nog mannelijker, ook in haar uiterlijk.
 • Bij zowel rechtshandig- als linkshandig geconstelleerde vrouwen laten confictsporen, die verband houden met de conflicten, het mannelijke en vrouwelijke gedrag afwisselen met een manische of depressieve stemming.

ONDERWORPENHEID

In de Natuur, onder sociale dieren, zijn de alfamannetjes en alfavrouwtjes de leiders van de groep en verantwoordelijk voor de voortplanting. In een wolvenroedel nemen wolven die een territoriumgevecht hebben verloren de rang in van de bètawolven, die zich onderwerpen aan de alfa. Wanneer een alfawolf een bètawolf nadert, laat de laatste zijn oren zakken en laat hij zijn keel zien om zijn onderworpenheid te tonen.

Dit is vergelijkbaar met de mensenwereld. Wanneer bijvoorbeeld een jongen (rechts- of linkshandig) een territoriumangst-conflict of territoriumergernis-conflict ervaart, vanwege zijn dominante moeder, toont zijn bèta-wolf gedrag zich als gehoorzaamheid en onderdanigheid aan zijn moeder de alfa-vrouw. Zo’n jongen idealiseert en adoreert zijn moeder en neemt de rol op zich van haar beschermer en “minnaar”. Diep van binnen is hij jaloers op zijn vader die hij als een rivaal beschouwt (Sigmund Freud noemde dit het Oedipuscomplex). Tenzij hij het conflict oplost, wat onwaarschijnlijk is (zie rijpingsstop), zal hij zijn hele leven een moederskindje blijven. Als volwassene voelt hij zich aangetrokken tot vrouwen die op zijn moeder lijken, als partner zoekt hij een vrouw die de leiding heeft. Hij zou een vrouw kunnen kiezen die veel ouder is dan hij (bekijk Emanuel Macron en zijn vrouw; een verbintenis van een rechtshandige man en een rechtshandige vrouw). Hij vertoont ook een onderdanig gedrag tegenover een alfamannetje.

Als een jongen een territoriumconflict ervaart met een man, bijvoorbeeld met een terroriserende vader, oudere broer of een bullebak op school, zal hij die man altijd gehoorzamen en tegen hem opkijken. Hij neemt ook de positie in van een bètawolf in de ranglijst van het mannelijke roedel. Hij is ondergeschikt en meegaand, een volgeling en conformistisch. Als het territoriumconflict misbruik met zich meebrengt, bijvoorbeeld lichamelijk misbruik door de vader, zal hij zich onderwerpen aan zijn dader. Vanuit dit bekende fenomeen biedt GNM inzicht vanuit het perspectief van de biologische conflicten in plaats van louter vanuit een psychologisch oogpunt. Het onderdanige gedrag ontwikkelt zich echter alleen als gevolg van territoriumconflicten! Bij een eigenwaarde-inbreuk conflict zou een man zijn misbruiker zijn hele leven haten. De traditionele psychologie kan deze schijnbare discrepantie niet verklaren.

Net als haar mannelijke tegenhanger wordt een vrouw onderdanig ten opzichte van een alfamannetje of alfa-vrouwtje wanneer ze actief is met een vrouwelijk conflict dat verband houden met de temporale kwabben. Als een jong meisje bijvoorbeeld een schrikangst-conflict of territoriumangst-conflict ondergaat, veroorzaakt door een strenge moeder, zal ze altijd gehoorzaam zijn aan haar moeder, die controle over haar heeft. Tenzij ze het conflict oplost blijft ze haar hele leven gefixeerd op haar moeder. Ze heeft weinig interesse in mannen; vaak is zo’n vrouw lesbisch. Bij een seksueel conflict waarbij een man betrokken is (seksueel misbruik door haar vader of een ander mannelijk familielid), blijft het meisje of de vrouwelijke volwassene dienstbaar aan haar misbruiker. In de psychologie is bekend dat vadergebonden vrouwen vaak een verleden hebben met seksueel misbruik of incest.

Opmerking

Mannen of vrouwen die gefixeerd zijn op hun moeder hebben meer kans op een moedergerelateerd conflict.

HOMOSEKSUALITEIT

Er zijn veel uiteenlopende theorieën naar voren gebracht over de oorsprong van homoseksualiteit. Het huidige debat bestaat uit de vraag of homoseksualiteit het gevolg is van omgevings- of biologische factoren, of dat het gewoon een keuze is en een manier van leven. Sociaalpsychologen beweren dat de opvoeding van een persoon en de rol van de ouders en de gezinsdynamiek aan de basis liggen van iemands seksuele geaardheid. Andere theorieën stellen dat homoseksualiteit wordt veroorzaakt door een onbewuste haat tegen vrouwen. Biologen beweren dat moederhormonen al in de baarmoeder een effect hebben op de seksuele geaardheid van een man. Er wordt gesuggereerd dat als de prenatale hormonale omgeving van de baarmoeder de foetus niet voorziet van bepaalde testosteronspiegels, de hersenen mogelijk niet volledig “masculiniseren.” Sommigen beweren dat homoseksualiteit een “dwaling of buitenissigheid van de natuur” is (David M. Halperin). Genetici koppelen seksuele geaardheid aan bepaalde DNA-markers. Theorieën binnen de epigenetica zijn, zoals gewoonlijk, van mening dat een verandering in de genexpressie een rol speelt bij de ontwikkeling van homoseksualiteit. In 2016 ontwikkelde Ray Blanchard, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Toronto, de theorie van het “broederlijke geboortevolgorde-effect”. Hij stelde dat hoe meer oudere broers een man heeft, hoe groter de kans is dat hij homo is (PNAS, 19 december 2017). Deze hypothese verklaart echter niet waarom er eerstgeboren zonen zijn die homoseksueel zijn of waarom vrouwen lesbisch zijn.

Tot 1973 classificeerde de American Psychiatric Association homoseksualiteit als een “mentale stoornis”!

Het feit dat homoseksualiteit in alle culturen en zelfs in het dierenrijk voorkomt, suggereert sterk dat er andere factoren zijn die een rol spelen. Binnen GNM hebben we voor het eerst een wetenschap die homoseksualiteit verklaart vanuit het perspectief van biologische conflicten, rekening houdend met de rol van de hersenen die het menselijk gedrag, inclusief seksueel gedrag, aansturen. Dr. Hamer: “In de Natuur heeft alles een zin en een doel, inclusief homoseksualiteit.”

Homoseksualiteit bij mannen wordt veroorzaakt door een mannelijk territoriumconflict, met name wanneer het conflict zich reeds op jonge leeftijd voordoet. Een territoriumverlies-conflict kan bijvoorbeeld worden ervaren door het verlies van een ouder (echtscheiding, overlijden), inclusief het emotionele verlies van een ouder vanwege ruzie of misbruik. Studies hebben aangetoond dat homoseksuele mannen als kind hogere niveaus van stress hebben ervaren die verband houden met het gescheiden zijn van een ouderfiguur (Scientific American, 25 april 2017). Een territoriumverlies-conflict kan mogelijk al worden ervaren in de baarmoeder. Een foetus kan het conflict ook met of namens de moeder lijden.

Bij een rijpingsstop, vooral wanneer het tweede conflict optreedt vóór de puberteit, zal een man nooit een seksuele aantrekkingskracht tot vrouwen ontwikkelen. De meeste mannelijke adolescenten maken een homo-erotische periode door, waarin ze hun seksualiteit onderzoeken. Homoseksuele mannen halen die fase niet. De rijpingsstop laat ook zien waarom homomannen er meestal jongensachtig uitzien, zelfs als ze ouder worden. De promiscue homoseksuele man bevindt zich in een Casanova Constellatie.

Als de man rechtshandig is, heeft het territoriumconflict betrekking op de rechter temporale kwab; als hij linkshandig is, in de linker temporale kwab.

Het tweede conflict, dat de rijpingsstop veroorzaakt, registreert zich in de tegenoverliggende hersenhelft.

Er zijn twee soorten homoseksuele mannen: de zachtaardige homoseksuele man, die verwijfd is in zijn uiterlijk en gedrag en min of meer depressief is (rustig, ontspannen) en de mannelijke homoseksuele man, met een masculien uiterlijk, die mannelijker is in zijn doen en laten. Hij is manisch (energiek, actief) en speelt de mannelijke rol in de relatie. Bij een dominantie van het eerste conflict is de rechtshandige man het vrouwelijke type en de linkshandige man het mannelijke type. Als het tweede conflict prominenter is, is het andersom.

Vrouwelijke homoseksualiteit wordt veroorzaakt door een vrouwelijk conflict, zoals een seksueel conflict (elk probleem gerelateerd aan seksualiteit) in combinatie met een rijpingsstop.

Als de vrouw rechtshandig is, treft het eerste conflict de linker temporale kwab; als ze linkshandig is, de rechter temporale kwab.

Het tweede conflict, dat de rijpingsstop veroorzaakt, registreert zich in de tegenoverliggende hersenhelft.

Er zijn twee soorten homoseksuele vrouwen: de lesbienne die er mannelijk uitziet en zich mannelijk gedraagt ​​en min of meer manisch (energiek) is en de vrouwelijke lesbienne, met een neiging om depressief (ontspannen) te zijn. Zij speelt de vrouwelijke rol in de relatie. Bij een dominantie van het eerste conflict is de rechtshandige vrouw het mannelijke type en de linkshandige vrouw het vrouwelijke type. Als het tweede conflict prominenter is, is het andersom.

Opmerking

Volgens Dr. Hamer bevinden homoseksuele mannen en vrouwen zich in de meeste gevallen in een Postmortale Constellatie (zie ook Casanova Constellatie en Nymfo Constellatie).

Biseksualiteit, waarbij men zich seksuele aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen, is een indicatie dat de gerelateerde conflicten tijdelijk zijn opgelost.

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE FYSIEKE VERSCHIJNINGSVORM

Dr. Hamer deed de verbazingwekkende observatie dat onopgeloste conflicten, die zich op jonge leeftijd hebben voorgedaan, de lichamelijke structuur van een persoon bepalen.

Een rechtshandige man die vóór zijn zesde levensjaar een territoriumconflict (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territorium-markeringsconflict) heeft ervaren, ontwikkelt als gevolg van zijn verhoogde oestrogeenstatus schuine (afhangende) schouders en brede heupen, zoals een vrouw (zie conflict-gerelateerde hormonale disbalans). Een linkshandige man met schuine schouders en brede heupen duidt erop dat hij voor zijn zesde levensjaar geconstelleerd is met een rijpingsstop.

Een rechtshandige vrouw die vóór haar zesde levensjaar een vrouwelijk conflict (schrikangst-conflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict) heeft ervaren ontwikkelt door haar verhoogde testosteronstatus brede schouders, een brede rug en smalle heupen, zoals een man (zie conflict-gerelateerde hormonale disbalans). Een linkshandige vrouw met brede schouders en smalle heupen duidt erop dat ze vóór haar zesde jaar geconstelleerd is met een rijpingsstop.