Germaanse  Geneeskunde

MARKEER CONSTELLATIE

Biologische conflicten: twee (territorium-) markeringsconflicten. De conflictsequentie wordt bepaald door geslacht, lateraliteit en hormoonstatus.

Hersen- en Orgaanniveau:

De betreffende hersenrelais zijn de controlecentra van de rechter urinebuis, rechter nierbekken, rechter helft van de blaas en urineleider (linker temporale kwab) en de linker urinebuis, linker nierbekken, linker helft van de blaas en urineleider (rechter temporale kwab), die tegenover elkaar zijn gelegen in de hersenschors.

Zodra het tweede conflict zich voordoet bevindt de persoon zich in constellatie en is manisch-depressief (vergelijk met primaire manie en primaire depressie). Of de manische of depressieve stemming dominant is wordt bepaald door welke van de twee conflicten sterker is. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, door sporen of terugvallen in de conflicten.


De Markeer Constellatie uit zich als dwangmatig plassen. Er worden echter slechts kleine hoeveelheden urine geproduceerd. Het doel van de constante drang om te plassen is om iemands “territorium” veilig te stellen. Bij een intense constellatie kan een persoon elke 20-30 minuten plassen.

Frequent plassen, bijvoorbeeld kort voor een examen of voordat u op reis gaat, is een natuurlijke stressreactie, omdat een deel van de vecht/vluchtreactie er uit bestaat afval zo snel mogelijk te elimineren. Als algemene stress echter kan worden uitgesloten moet er rekening worden gehouden met een Markeer Constellatie, vooral wanneer de aandoening gedurende een bepaalde periode aanhoudt (“Het probleem begon toen ik ongeveer 11 was. Ik zou tot 18 keer per dag plassen en nog steeds voelde het alsof ik weer moest plassen”).

Hersen CT

Deze hersenscan van een linkshandige man toont een Markeer Constellatie (bekijk het GNM-diagram hierboven) met de Hamerse Haarden in de controlecentra van de blaas/urinebuis/urineleider/nierbekken (rechter- en linker temporale kwabben) veroorzaakt door twee territorium-markeringsconflicten.

Dwangmatige plassers zijn meestal manisch. De reden waarom urologen bij hun onderzoek niet in staat zijn om oorzaken op orgaanniveau aan te wijzen, is omdat de frequente drang om te plassen optreedt gedurende de conflictactieve fase, de fase dat er geen orgaansymptomen zijn.

BRON: https://learninggnm.com/constellations/documents/marking_constellation.html