Germaanse  Geneeskunde

HERSENSTAM CONSTELLATIE

Biologische conflicten: brokconflicten, verhongeringsconflict, doodsangstconflict, verlatings-, bestaans- ​​of vluchtelingconflict, voortplantings- of geslachtsconflict. Iedere conflictcombinatie is mogelijk.

Hersen- en Orgaanniveau:

De rechter helft van de hersenstam bestuurt de rechterkant van de mond en keelholte (inclusief de schildklier en bijschildklieren), evenals de slokdarm, maag, leverparenchym, alvleesklier, twaalfvingerige darm, dunne darm, nierverzamelbuizen van de rechter nier, longblaasjes van de rechterlong, het rechter middenoor en de rechter buis van Eustachius, de traanklieren, het vaatvlies, de iris en het straalvormig lichaam van het rechter oog, de rechter helft van de hypofyse, de rechter helft van de pijnappelklier, de rechter helft van de prostaat, de rechter helft van de baarmoeder en de rechter eileider.

De linker helft van de hersenstam bestuurt de linkerkant van de mond en keelholte (inclusief de schildklier en bijschildklieren), evenals de appendix, coecum, dikke darm, rectum en blaas, de klieren van Bartholin, de smegmaproducerende klieren, linker nierverzamelbuizen, de longblaasjes van de linker long, linker middenoor en linker buis van Eustachius, traanklieren, vaatvlies, iris en het straalvormig lichaam van het linker oog, linker helft van de hypofyse, linker helft van de pijnappelklier, linker helft van de prostaat, linker helft van de baarmoeder en de linker eileider.

Het GNM-diagram toont een Hersenstam Constellatie met een combinatie van een verhongeringsconflict (gerelateerd aan het leverparenchym) en een onverteerbaar brokconflict (gerelateerd aan de opstijgende dikke darm).

De constellatie treedt in op het moment dat het tweede conflict treft in de tegenoverliggende hersenhelft. De conflicten kunnen ook gelijktijdig optreden. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, als gevolg van sporen of terugvallen in de conflicten.

Hersen CT

Dit is de hersenscan van een 7-jarig meisje met een Hersenstam Constellatie die inmiddels is opgelost.

Het verhaal: De vader van dit jonge meisje had een klein supermarktje in een dorp in Duitsland. Op een dag hoorde hij dat er een supermarkt naast zijn winkel zou openen, wat hem grote zorgen baarde. Toen het meisje haar vader tegen haar moeder hoorde zeggen “We gaan verhongeren!” nam ze dit letterlijk op en leed een verhongeringsconflict (inslag in het leverparenchymrelais aan de rechterkant van de hersenstam). Het baarmoederconflict (linker hersenhelft) houdt verband met een “lelijk conflict met een man”; in dit geval met de “gemene” supermarkthouder die het “voortbestaan” van de familie bedreigde.

Op het moment van de CT scan was het meisje niet meer in constellatie. Het hersenoedeem (PCL-A) in het leverrelais (donker) toont aan dat het verhongeringsconflict volledig is opgelost. Het baarmoederconflict, daarentegen, is nog deels actief. Gelukkig werden de celvermeerdering in de lever en in de baarmoeder nooit gediagnosticeerd. (Bron: Ryke Geerd Hamer, Vermächtnis einer Neuen Medizin, Deel 2, blz. 110).

De Hersenstam Constellatie manifesteert zich als geestelijke verwardheid (zie ook Nierverzamelbuizen Constellatie), als niet in staat zijn om helder na te denken, niet in staat tot overdenken, niet voor rede vatbaar en geestelijk bevroren zijn. Meestal heeft de persoon een afwezige blik en staart hij in de ruimte. Het doel van de constellatie is om de conflicten te doen vergeten om daarmee beter met de stress om te kunnen gaan.

Opmerking

De geestelijke afwezigheid mag niet worden verward met een depressie.

De mate van verwarring en geestelijke afwezigheid is evenredig aan de intensiteit van de conflicten. Een korte en gematigde constellatie is merkbaar als het verliezen van de gedachtegang of het vergeten van wat men wilde zeggen (“een black out” hebben). Een sterke constellatie kan echter ernstige geestelijke verwarring veroorzaken (zie de ziekte van Alzheimer) of een buitenzinnige toestand. Hier vinden we ook wat bekend staat als katatone stupor, wat wordt gekenmerkt door een sterk verminderde responsiviteit, starheid (stijve houding), onvermogen om te spreken en niet op de hoogte zijn van iemands omgeving (vergelijk met autistische stupor).

Een Hersenstam Constellatie kan ook worden vastgesteld op basis van laboratoriumuitslagen. Een verhoogd creatinine- en PSA-niveau onthullen bijvoorbeeld een gelijktijdig verlatingsconflict of bestaansconflict (gerelateerd aan de nierverzamelbuizen) en een voortplantings- of geslachtsconflict (gerelateerd aan de prostaat). De conventionele geneeskunde en de psychiatrie herkennen deze correlatie niet, omdat ze het organisme en de psyche als volledig gescheiden zien.