Germaanse  Geneeskunde

Kankerverwekkende stoffen?

Caroline Markolin, Ph.D.

Carcinogenen zijn per definitie “kankerverwekkende” stoffen. De bewering dat bepaalde chemische stoffen of toxinen in ons voedsel, in onze omgeving, in cosmetica of persoonlijke verzorgings- en consumentenproducten kanker veroorzaken, is óf gebaseerd op pure veronderstellingen, óf geconcludeerd uit testen met kankerverwekkende stoffen op levende dieren. In het licht van dr. Hamer’s ontdekkingen kunnen dierproeven nooit wetenschappelijk geldig zijn, omdat dieren op “conflictschokken” reageren met Biologische Speciaal Programma’s (SBS), d.w.z. met zinvolle fysiologische veranderingen (“ziekten”), net zoals wij mensen doen. Omdat elke omstandigheid in het laboratorium die bij een dier een “doodsangstconflict” veroorzaakt, zal resulteren in longkanker evenals een “bestaansconflict” nierkanker zal veroorzaken, enz. De bewering dat een bepaalde chemische stof of toxine de oorzaak is van een specifieke kanker is slechte wetenschap, omdat het de omstandigheden van het experiment negeert, evenals de waarneming van het dier en vooral het feit dat dieren gevoelens hebben en evenveel kunnen lijden als alle andere levende wezens.

"…door verschillende soorten dieren te gebruiken bij verschillende protocollen kunnen onderzoekers bewijsmateriaal vinden ter ondersteuning van praktisch elke theorie. Onderzoekers hebben b.v. dierproeven gedaan om aan te tonen dat sigaretten roken zowel kanker veroorzaken als niet veroorzaken.”
Barnard, Neal D., Kaufman, Stephen R., Animal Research Is Wasteful And Misleading [Dieronderzoek is Verspillend en Misleidend], Scientific American, feb. 1997, Band 276/2

De praktijk van dierlijke experimenten in naam van medisch onderzoek zijn een van de donkerste bladzijden in de geschiedenis van de mensheid en in de geschiedenis van de geneeskunde in het bijzonder. Het aantal dieren dat door de praktijk van vivisectie de marteldood sterft, wordt geschat op rond 500.000 per dag wereldwijd. Door meedogenloze dierproeven heeft de medische wetenschap meer dan 1000 vermeende “kankerverwekkende stoffen” verzameld, die slechts aantonen dat onderzoekers duizend manieren hebben gevonden om dieren met conflictschokken te kwellen.

Tijdens het experiment kunnen de hulpeloze dieren een aantal biologische conflicten lijden: “aanvalsconflicten”, “doodsangstconflicten”, “bestaansconflicten”, “territoriumconflicten”, “verlatingsconflicten”, “eigenwaarde-inbreuk conflicten”, enz. – ALLEN  KANKERVEROORZAKEND!

“Er bestaat absoluut geen bewijs dat ‘kankerverwekkende’ stoffen direct effect hebben op een orgaan – zonder dat ze eerst door de psyche en de hersenen gaan.”

Ryke Geerd Hamer

GEEN

DIERPROEVEN!

“Tegenwoordig martelen wij niet langer in naam van God, maar in naam van een nieuwe, heerszuchtige godheid – een zogenaamde Medische Wetenschap die, hoewel ruimschoots is aangetoond dat zij onjuist is, door haar priesters en dienaren met succes terroristische tactieken aanwendt: ‘Indien u ons niet veel geld geeft en de vrije hand laat met dieren, zult u en uw kinderen aan kanker sterven’ – terwijl zij weet dat de moderne mens niet God, maar Kanker vreest en hem is nooit verteld dat de meeste kankers, en misschien wel alle, door onbekwaamheid worden gefabriceerd in de vivisectielaboratoria.” (Hans Ruesch: Slaughter of the Innocent, 1983)

Disclaimer

De informatie in dit document dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.