Germaanse  Geneeskunde

Verificaties

Caroline Markolin, Ph.D.

"Na afloop van een lezing, die ik in mei 1991 in Wenen heb gegeven, gaf een arts me een hersencomputertomogram (CT) van een patiënt. In het bijzijn van 20 van zijn collega's, waaronder radiologen en experts op het gebied van de computertomografie, vroeg hij me welke symptomen de betreffende patiënt had en welke typen conflicten hiermee verband hielden. Mij werd gevraagd om het stadium van de twee andere niveaus aan de hersenen te ontlenen. Vanuit de hersen-CT diagnosticeerde ik een vers bloedend blaascarcinoom in de helingsfase, een oude prostaatkanker, een diabetische aandoening, een oud bronchiaal carcinoom en een sensorische verlamming van een bepaald gebied in het lichaam - en voor elk van deze noemde ik de overeenkomstige conflicten die de patiënt moet hebben meegemaakt. Op dat moment stond de arts voor al zijn collega's op en zei: "Dr. Hamer, gefeliciteerd! Vijf specifieke beweringen - vijf successen! De patiënt had precies wat u noemde en u was zelfs in staat om te onderscheiden welke symptomen hij in het verleden had en welke symptomen hij op dit moment heeft. '
Interview met Dr. Hamer in 1992

Sinds 1981 zijn de “Vijf Biologische Wetten van de Nieuwe Geneeskunde” door vele artsen en beroepsverenigingen getest en geverifieerd, waarvan ondertekende documenten bestaan. Al deze verificaties bevestigen de 100% correctheid van het medische onderzoek van Dr. Hamer. 

Een aantal voorbeelden van GNM-Verificaties. Voor de originele documenten kunt u de volgende website bezoeken: https://learninggnm.com/SBS/documents/verifications.html.

1984: Dr. E. Mannheimer, arts (Cardiologische Kliniek Wenen), Prof. Pokieser en Prof. Dr. Imhof (radiologen), beiden van de Universiteit Wenen, Oostenrijk, testten 8 patiënten op basis van Dr. Hamer’s ontdekkingen t.a.v. het verband tussen een hartaanval, een territoriumverlies-conflict en veranderingen in de hersenen in de vorm van een zgn. Hamerse Haard (HH). De commissieleden erkenden, met handtekening, dat in overeenstemming met de “IJzeren Wet van Kanker” alle hartaanvallen hadden plaatsgevonden nadat het territoriumverlies-conflict was opgelost.

1988: Univ. Prof. Dr. med. Birkmeyer en Dr. med. Rozkydal (beiden uit Wenen, Oostenrijk) testten, onder toezicht van 5 artsen, de “IJzeren Wet van Kanker” (Eerste Biologische Wet) op 7 patiënten. Het resultaat: 100 % correctheid.

1989: Tijdens een medische conferentie in München (Duitsland) testten 17 artsen de “Vijf Biologische Wetten” op 27 patiënten. Het resultaat: 100% correctheid.  

1990: 6 patiënten werden in Namen (België) getest, onder toezicht van 17 medisch artsen. Het resultaat: 100% correctheid. 

1992: Dr. med. E. A. Stemmann, arts voor kindergeneeskunde en lid van de medische faculteit van de Universiteit van Düsseldorf, Duitsland, testte op een medische conferentie in Gelsenkirchen (23-24 mei 1992) de reproduceerbaarheid van de ontdekkingen van Dr. Hamer op basis van 24 gevallen. Gemiddeld vertoonde elke casus vier tot vijf ziekten, waaronder kanker, hersentumoren, leukemie, multiple sclerose, epilepsie, sarcomen, diabetes, infecties, tuberculose en psychische aandoeningen. De commissie oordeelde dat de biologische wetten van de ‘Nieuwe Geneeskunde’ in alle gevallen 100% nauwkeurig waren. Het verificatiedocument, ondertekend door Dr. med. Stemmann en Dr. med. Elke Mühlpfort is gericht aan de Decaan van de medische faculteit, prof. Dr. D. P. Pfitzer.

1993: Dr. med. Willibald Stangl, voorzitter van de Vereniging van Medische Ambtenaren van Neder-Oostenrijk, testte de Vijf Biologische Wetten in 12 gevallen. Het resultaat: 100% in overeenstemming met de ontdekkingen van Dr. Hamer.

1998: De Medische Faculteit van de Universiteit Trnava (Slovakije) testte zeven patiënten met 20 specifieke medische aandoeningen in het Sint Elisabeth Kankerinstituut in Bratislava en de Oncologieafdeling van het Ziekenhuis te Trnava. Zoals in het officiële certificaat staat: Het doel was vast te stellen of Dr. Hamer’s geneeskundige systeem zou kunnen worden geverifieerd via een wetenschappelijke methode, om aan te tonen dat zijn resultaten reproduceerbaar zijn. Dit bleek het geval. (zie Trnava Document, 11-09-1998)

Op 12 juli 2011 erkende de regering van Nicaragua de Germaanse Nieuwe Geneeskunde (German New Medicine®) officieel tot een medische therapie.

Disclaimer

De informatie in dit document dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.