Germaanse  Geneeskunde

POSTMORTALE CONSTELLATIE

Biologische conflicten: territoriumverlies-conflict en seksueel conflict

Hersen- en Orgaanniveau:

De betreffende hersenrelais zijn de controlecentra van de baarmoederhals/kransaderen (linker temporale kwab) en de kransslagaderen (rechter temporale kwab), die tegenover elkaar zijn gelegen in de hersenschors.

Zodra het tweede conflict zich voordoet bevindt de persoon zich in constellatie en is manisch-depressief (vergelijk met primaire manie en primaire depressie). Of de manische of depressieve stemming dominant is wordt bepaald door welke van de twee conflicten sterker is. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, door sporen of terugvallen in de conflicten.

CONFLICT VOLGORDE

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Eerste Conflict

Tweede Conflict

Rechtshandige man (NHS)

Territoriumverlies-conflict

Seksueel conflict

Linkshandige man (NHS).

Territoriumverlies-conflict

Territoriumverlies-conflict *

Rechtshandige man (LTS)

Seksueel conflict

Territoriumverlies-conflict

Linkshandige man (LTS)

Seksueel conflict

Seksueel conflict *

Rechtshandige vrouw (NHS)

Seksueel conflict

Territoriumverlies-conflict

Linkshandige vrouw (NHS)

Seksueel conflict

Seksueel conflict *

Rechtshandige vrouw (LOS)

Territoriumverlies-conflict

Seksueel conflict

Linkshandige vrouw (LOS)

Territoriumverlies-conflict

Territoriumverlies-conflict *

NHS = Normale hormoonstatus     LTS = Lage testosteronstatus    LOS = Lage oestrogeenstatus

*Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

De Postmortale Constellatie manifesteert zich als dwangmatig denken over de dood. Mensen die in deze constellatie verkeren houden zich bezig met gedachten over wat er na hun overlijden zal gebeuren; vandaar de term “postmortaal”. Ze houden zich bezig met beelden rond hun begrafenis, wie aanwezig zal zijn, wat er gaat worden gezegd, wie de lofrede zal lezen, wat er met hun bezittingen gebeurt of hoe hun familie en vrienden zullen rouwen om hun dood (“Ik repeteerde mijn eigen begrafenis keer op keer, waarbij ik telkens opnieuw zorgvuldig details toevoegde”). Het doel van de constellatie is om het individu in staat te stellen zich terug te trekken in het “rijk van de doden” totdat het leven weer in betere omstandigheden voorziet. Uit deze constellatie komen is als een wedergeboorte.

Voorbeeld van een terugkerende Postmortale Constellatie: Een 46-jarige, rechtshandige man leed een territoriumverlies-conflict door de onverwachte dood van zijn moeder, wat resulteerde in een depressie (primaire depressie). Telkens wanneer hij conflictactief is met een seksueel conflict (zijn tweede conflict), wordt hij onmiddellijk manisch-depressief. Omdat het verlies van zijn moeder zwaarder weegt dan zijn seksuele conflicten is hij overwegend depressief. Tijdens periodes dat hij in constellatie is, peinst hij voortdurend over zijn dood. Bij een primaire depressie, dat wil zeggen, wanneer hij uit constellatie is, heeft hij deze dwangmatige gedachten niet.

De constellatie kan zich ook voordoen als eigenaardig gedrag, zoals een obsessie voor overlijdensberichten, een buitengewone interesse voor graven en begraafplaatsen (“Als haar kinderen op school zijn, gaat ze naar de lokale begraafplaatsen en maakt honderden foto’s van grafstenen”) of een overdreven fascinatie voor begrafenissen (“Onze zoon houdt van begrafenissen. Hij is gefascineerd door het hele gebeuren rondom de dood en begrafenis; het is een obsessie”). In extreme gevallen ontwikkelt een persoon een begrafenisverslaving, met een dwang om zoveel mogelijk begrafenissen bij te wonen (“Wat me er toe aanzette was de dood van mijn vader in 1983. Het eerste wat ik elke ochtend doe is de radio aanzetten om erachter te komen wie er is overleden, als ik het niet hoor op de radio bel ik naar de ziekenhuizen en het plaatselijke uitvaartcentrum”). In andere gevallen kan de constellatie de wens aanwakkeren om in een hospice te werken en terminale mensen te verplegen of om ​​rouwadviseur te worden.

Koningin Victoria, die van 1837 tot 1901 over Engeland regeerde, was geobsedeerd door de dood nadat haar geliefde echtgenoot Prins Albert onverwachts op 42-jarige leeftijd stierf. De volgende 40 jaar voerde de koningin langdurige rouwrituelen uit. Elke ochtend moesten bedienden de kleren van Albert uitdoen, warm water voor zijn scheerbeker meenemen en zijn beddengoed verschonen.

Koningin Victoria was rechtshandig (merk op dat ze op deze foto haar hond aan haar linkerzijde houdt, moeder/kind). Daarom ervoer ze de dood van haar man als een territoriumverlies-conflict, waardoor ze in een Postmortale Constellatie kwam (zie conflictvolgorde).

Patrick V. Ebenhöh (Duitsland), een aanhanger van de Gothic cultuur, slaapt al meer dan tien jaar in een doodskist. De Gothic-levensstijl trekt zeker mensen aan die zich in een postmortale constellatie bevinden.

Bekijk de video op YouTube (Duitstalig)

Zie de Nederlandse vertaling aan het einde van dit hoofdstuk.

Een gematigde Postmortale Constellatie creëert een sterke intellectuele, artistieke of spirituele interesse in de dood. Door de constellatie wordt de persoon onweerstaanbaar aangetrokken tot het lezen van literatuur of het bekijken van documentaires over de dood en het hiernamaals. In de periode van een Postmortale Constellatie wordt een schrijver gedwongen om fictief werk te schrijven over de dood, een componist een requiem of liedjes over de dood te bedenken en een schilder om beelden te schilderen die met de dood te maken hebben. Een onderzoeker zou zich hartstochtelijk kunnen storten op de studie van sterven en de dood. Bij een aanhoudende constellatie duurt zo’n passie een leven lang.

Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004)

“Elisabeth Kübler-Ross is een van de meest invloedrijke bijdragers aan de hele mensheid … Haar niet aflatende vastberadenheid en passie hebben een aanzienlijke invloed gehad op hoe de samenleving als geheel is gaan denken over de dood en het sterven.” (How One Woman Shattered Paradigms of Gender, Dying and Grieving, 28 oktober 2016)

Kübler-Ross had zwaar te lijden onder haar strenge vader, die zich zeer verzette tegen haar wens om dokter te worden en eiste dat ze secretaris zou worden in zijn bedrijf. Ze weerstond de plannen van haar vader en verliet op 16-jarige leeftijd haar ouderlijk huis. Was dit het territoriumverlies-conflict (haar tweede conflict – zie conflictvolgorde) dat de Postmortale Constellatie completeerde?

Volgens een artikel in de NYT “raakte ze in de jaren zeventig verwikkeld in een schandaal, nadat men ontdekt had dat een helderziende in haar retraitecentrum in Californië seks had met nabestaanden, die dachten dat ze daarmee hun overleden echtgenoten in het donker omhelsden.” (Bron: New York Times, 26 december 2004). Dit seksschandaal heeft mogelijk een seksueel conflict versterkt (haar eerste conflict), die ze al op jongere leeftijd moet hebben meegemaakt (Elisabeth Kübler-Ross was rechtshandig. Let op haar mannelijke gelaatstrekken).

 J.K. Rowling, schrijver van de Harry Potter-fantasiereeks: “Mijn boeken gaan grotendeels over de dood.” Ze schrijft haar obsessie met de dood toe aan het trauma van het verlies van haar moeder die op 45-jarige leeftijd stierf. “Er gaat nauwelijks een dag voorbij dat ik niet aan haar denk.” (The Telegraph, 10 januari 2006)

De Amerikaanse film Harold and Maude vertelt het verhaal van Harold, een jonge man die geobsedeerd is door de dood. Zijn hobby is om de begrafenis van vreemden bij te wonen. Bij zo’n gelegenheid ontmoet hij Maude, een 79-jarige excentriekeling, die Harold’s “manie” deelt … Een waar constellatie-avontuur!

Een intense Postmortale Constellatie veroorzaakt dwangmatige gedachten over het plegen van zelfmoord (in GNM noemen we deze constellatie daarom ook de Zelfmoord Constellatie). De zelfmoordgedachten doen zich voortdurend voor in iemands hoofd en gaan over waar, hoe en wanneer iemand zijn leven zou kunnen nemen. De beoogde zelfmoord is typisch een “zachte dood”, zoals een overdosis slaappillen, vergiftiging, het inademen van giftige gassen of door verdrinking (vergelijk zelfmoordgedachten met een Agressieve Constellatie of met een Zweef Constellatie). De aantekeningen over de zelfmoord zijn uitgebreid en dramatisch van stijl en inhoud. Hier vinden we ook de “heroïsche dood”, waarbij de persoon ervan overtuigd is dat zijn dood het algemeen belang dient, evenals de “martelaarsdood”, waar de zelfmoord zijn eigen dood plant, met de bedoeling de geschiedenis in te gaan. Gecombineerd met een Megalomane Constellatie wordt de zelfmoord gedreven door het verwerven van sympathie en bewondering voor het opofferen van iemands leven.

Zolang de depressieve stemming het zwaarst weegt, blijft het bij praten of het overwegen van de zelfmoord. De suïcidale handeling wordt echter ten uitvoer gebracht wanneer het manie-gerelateerde conflict plotseling opnieuw wordt geactiveerd, door te trappen op een conflictspoor (een bepaalde situatie, een bepaald onderwerp, de ontmoeting met een bepaalde persoon) of door een terugval in het conflict. Deze verschuiving kan in een fractie van een seconde plaatsvinden.

Opmerking

Zelfmoordneigingen, zelfmoordpogingen en zelfmoord komen alleen voor in een manisch-depressieve toestand, nooit bij een primaire depressie of primaire manie. Het neigen naar zelfmoord wordt gemotiveerd door het instinctieve gevoel dat het bestaan van een persoon zonder territorium én zonder seksuele partner, strikt genomen, biologisch gezien “overbodig” is.

Hersen CT

Deze hersenscan van een rechtshandige man toont een “Zelfmoord Constellatie” (bekijk het GNM-diagram) waarbij de hersenrelais van de kransslagaderen (rechter temporale kwab) en de kransaderen (linker temporale kwab) betrokken zijn. Het grotere formaat van de Hamerse Haard in de linker temporale kwab onthult dat hij het seksuele conflict (zie conflictsequentie) als intenser heeft ervaren.

Het is klinisch waargenomen dat mensen die aan een depressie lijden gewoonlijk zelfmoord plegen op het moment dat ze uit de depressie komen (“Suïcidale aandrang is bijzonder hoog nadat een depressieve patiënt voor het eerst in therapie gaat. Het is bijzonder tragisch dat wanneer een patiënt een therapie heeft ondergaan, wat de depressie aanzienlijk verlichtte, terwijl ze vervolgens zelfmoord plegen.”(Understanding Thoughts of Suicide, 10 januari 2022) Dit verklaart ook waarom antidepressiva het risico op zelfmoord vergroten.

“De FDA vereist “black box-waarschuwingen” voor alle SSRI’s* waarin expliciet wordt vermeld dat ze het aantal zelfmoorden bij kinderen en adolescenten verdubbelen van twee per 1.000 tot vier per 1.000 ” – Big Pharma, Antidepressiva en Suicide, 10 juni 2018.

* Antidepressiva die bekend staan ​​als SSRI (selectieve serotonineheropnameremmers) verhogen het serotoninegehalte in de hersenen door de absorptie van de verschillende hersenreceptoren te blokkeren (zie de theorie van de chemische disbalans).

Als iemand suïcidaal is voordat hij een antidepressivum neemt heft het medicijn de depressie op, wat de manische stemming versterkt. De medicatie creëert daarmee geen zelfmoordneigingen, maar faciliteert eerder de uitvoering van het zelfmoordplan (zie ook antidepressiva en gewelddadig gedrag). Dr. Hamer: “De symptomen kunnen niet worden genezen door chemicaliën, maar alleen door de conflicten te adresseren.”

De GNM-aanpak is

  • hou de cliënt in een depressieve stemming door te focussen op het depressie-gerelateerde conflict, om daarmee zelfmoord te voorkomen
  • ontwikkel strategieën om de manie-gerelateerde conflictsporen te vermijden, die verband houden met het seksuele conflict of territoriumverlies-conflict (zie conflictvolgorde)
  • downgrade het depressie-gerelateerde conflict en los het NIET op vanwege de betrokkenheid van het hartrelais. Als een intens territoriumverlies-conflict of seksueel conflict zou worden opgelost, zou de persoon tijdens de Epileptoïde Crisis een hartaanval kunnen krijgen (zie orgaanniveau, p. 44). Het downgraden van de conflicten vermindert de intensiteit van de conflicten, waardoor de zelfmoordneigingen wegebben. Daarom is het doel van de GNM-benadering om van een intense constellatie een gematigde constellatie te maken, waarmee een persoon alsnog comfortabel kan leven.

Nederlandse vertaling van YouTube-video ‘Patrick Vladimir Ebenhöh – Der Sarg-Schläfer’

Patrick Vladimir Ebenhöh staat op uit zijn doodskist. Hij behoort tot de zogenaamde Gothic-cultuur, mensen die geïnteresseerd zijn in de meer morbide aspecten van het leven. Maar echt bijzonder is de 1,95 meter lange man die ‘s nachts alleen in originele doodskisten slaapt.

‘Ik slaap al een aantal jaren in doodskisten en ik kan me niet voorstellen dat ik nog in een gewoon bed zou slapen. In een kist liggen geeft me altijd een goed gevoel van veiligheid – het is erg comfortabel en ik heb helemaal geen last van mijn rug omdat de kist goed een goede voering heeft. ”

Patrick’s ongewone verhaal begon in 2005. Hij reed langs een timmermanswerkplaats en zag een kist in de etalage. ‘Het had zes fittingen en drie handgrepen aan elke kant. Het had ook wat houtsnijwerk op de omslag. Het was liefde op het eerste gezicht, zou ik zeggen. Iets klikte gewoon en ik was verkocht. ‘

Patrick, toen nog een student, spaarde maandenlang, nam een ​​vakantiebaan en kocht uiteindelijk zijn eerste kist van zijn spaargeld, voor een bedrag van 1200 euro. Ondertussen heeft hij elf extra doodskisten toegevoegd, die hij heeft opgeslagen in een pakhuis dat hij heeft omgebouwd tot een soort crypte waar hij vaak slaapt. De doodskisten worden voldoende geventileerd, zelfs met gesloten deksel.

(Wijzend naar een doodskist zegt Patrick …) ‘Dit is mijn favoriete doodskist. Het is de meest comfortabele, met een lengte van 2,20 meter, op maat gemaakt. Begrafenissen moeten soms speciale langere doodskisten bestellen voor ongewoon lange mensen. In feite ben ik een van deze grotere personen en in deze kist kan ik me echt uitstrekken. En als ik daar wakker word, heb ik praktisch het gevoel dat ik ben opgewekt. ‘

Patrick koopt zijn doodskisten bij een plaatselijke begrafenisondernemer. Zijn belangrijkste criteria zijn: natuurlijk hout, een hoog deksel en de voering moet comfortabel zijn – lekker zacht.

Patrick koopt minstens één keer per jaar voor zichzelf een nieuwe kist van ongeveer 900 euro, maar als VIP-klant krijgt hij natuurlijk een behoorlijke korting omdat hij tenslotte de enige terugkerende klant van het bedrijf is.

(De begrafenisondernemer zegt …) “Hij komt regelmatig binnen en kijkt om zich heen. Vindt hij iets naar zijn smaak, dan loopt hij ermee weg.”

(Patrick zegt…) “Ik hou echt van deze plek. Mijn hart zingt als ik al deze doodskisten op een rij zie staan, de een is nog mooier dan de ander. ‘

Voor Patrick is het volkomen normaal om in een kist te slapen, zo erg zelfs dat hij helemaal geen bedenkingen heeft. Onlangs zijn er echter complicaties opgetreden. Patrick kwam op het idee om gewoon een keer buiten te slapen. Dus vervoerde hij zijn kist naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats en bracht daar de nacht door, totdat hij tot zijn verrassing werd gewekt. (Patrick vertelt …) “Toen ik wakker werd, hoorde ik twee stemmen en dacht ik bij mezelf dat ik waarschijnlijk iets moest doen. Toen ik het deksel opende, zag ik twee politieagenten die enigszins waren geschrokken. Een van hen vroeg me of ik in orde was en we hebben de situatie snel verduidelijkt. ‘

Patrick kreeg een mondelinge vermaning en moest beloven dat hij nooit meer op openbare plekken zou slapen. Dat is begrijpelijk omdat de meeste mensen bang zijn voor het uiterlijk en de ongebruikelijke hobby van deze 26-jarige.

Een van zijn weinige vrienden is Dino en die weet uit ervaring dat je met Patrick overal opvalt. (Hij zegt …) “Op een dag, toen we samen koffie dronken en er wat oudere mensen langskwamen, maakten ze opmerkingen en vroegen zich af waar dit allemaal over gaat, omdat ze het niet begrijpen.”

Patrick is medewerker van een groot bedrijf en hij werkt aan de productielijn. Ter compensatie bezoekt hij vaak een begraafplaats. (Patrick zegt…) “Omdat mijn dagelijkse leven behoorlijk stressvol is, is het kerkhof een plek waar ik echt in vrede kan ontspannen.”

23.30 uur – en het is tijd voor Patrick Ebenhöh om naar bed te gaan. Deze man, met een van de meest ongewone passies van heel Duitsland, sluit het deksel en slaapt waar de meeste mensen nooit in willen zijn – in zijn kist.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=WPf81auPxsU

BRON: https://learninggnm.com/constellations/documents/postmortal_constellation.html