Germaanse  Geneeskunde

ZWEEF CONSTELLATIE

Biologische conflicten: territoriumangst-conflict en schrikangst-conflict

Hersen- en Orgaanniveau:

De betreffende hersenrelais zijn de controlecentra van het strottenhoofdslijmvlies (linker temporale kwab) en het bronchiale slijmvlies (rechter temporale kwab), die tegenover elkaar zijn gelegen in de hersenschors. OPMERKING: De strottenhoofdspieren en de bronchiale spieren zijn respectievelijk gerelateerd aan de Strottenhoofd-Astma-Constellatie en aan de Bronchiale Astma-Constellatie. In dit geval genereert de constellatie eerder fysieke dan mentale symptomen (zie ook Stotter Constellatie).

Zodra het tweede conflict zich voordoet bevindt de persoon zich in constellatie en is manisch-depressief (vergelijk met primaire manie en primaire depressie). Of de manische of depressieve stemming dominant is wordt bepaald door welke van de twee conflicten sterker is. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, door sporen of terugvallen in de conflicten.

CONFLICT VOLGORDE

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Eerste Conflict

Tweede Conflict

Rechtshandige man (NHS)

Territoriumangst-conflict

Schrikangst-conflict

Linkshandige man (NHS).

Territoriumangst-conflict

Territoriumangst-conflict *

Rechtshandige man (LTS)

Schrikangst-conflict

Territoriumangst-conflict

Linkshandige man (LTS)

Schrikangst-conflict

Schrikangst-conflict *

Rechtshandige vrouw (NHS)

Schrikangst-conflict

Territoriumangst-conflict

Linkshandige vrouw (NHS)

Schrikangst-conflict

Schrikangst-conflict *

Rechtshandige vrouw (LOS)

Territoriumangst-conflict

Schrikangst-conflict

Linkshandige vrouw (LOS)

Territoriumangst-conflict

Territoriumangst-conflict *

NHS = Normale hormoonstatus     LTS = Lage testosteronstatus    LOS = Lage oestrogeenstatus

*Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

De Zweef Constellatie manifesteert zich als het ontsnappen aan de realiteit. Het doel van de constellatie is om het individu in staat te stellen “boven de conflicten uit te stijgen” om de onderliggende angsten te verwerken. Iemand die enorme angsten en terreur moet doorstaan ​​(misbruik, marteling, oorlog) zou zonder die constellatie niet kunnen overleven.

Hersen CT

Deze hersenscan van een rechtshandige vrouw toont een Zweef Constellatie (bekijk het GNM-diagram) met de impact van de gerelateerde conflicten in de controlecentra van het strottenhoofdslijmvlies (linker temporale kwab) en het bronchiale slijmvlies (rechter temporale kwab).

 “Elke zwever zweeft anders."
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Mensen in een Zweef Constellatie zijn dromerig van aard. Het zijn de klassieke uitstellers, die projecten starten en ze nooit afmaken. Ze doen alles op het laatste moment, stellen taken en afspraken uit, missen deadlines, zijn ongeorganiseerd en chronisch te laat. Zwevers zijn snel afgeleid. Ze hebben het moeilijk om in het moment te leven. Ze hebben ook de neiging om dingen te ontkennen, inclusief hun mislukkingen en nederlagen. Vaak vermijden ze het omgaan met ongemakkelijke levensomstandigheden. In plaats van problemen aan te pakken raken vergeten ze ze liever. Ze zijn niet volledig afgestemd op de fysieke wereld, ze komen over als ruimtemannetjes die geen contact hebben met de realiteit. Vaak kiezen ze voor beroepen of hobby’s die met vliegen te maken hebben (vliegtuig- of helikopterbesturing, paragliden, deltavliegen, skydiving, parachutespringen) en worden aangetrokken door grote hoogtes (extreme bergsporten). Bij een rijpingsstop wordt een passie voor modelvliegtuigen of vliegers naar de volwassenheid gedragen.

“Zwevers” zijn chronisch rommelig en slordig (vergelijk met Autistische Constellatie). Meestal zijn ze zich niet eens bewust van de puinhoop. In feite verhindert de constellatie dat ze schoonmaakplannen in de praktijk brengen. Als de puinhoop uit de hand loopt wordt dit gewoonlijk een “Verzamelstoornis” genoemd (vergelijk met hamsteren in relatie tot de Nierverzamelbuizen Constellatie).

Opmerking

Zelfverwaarlozing en leven in vuil en ellende is gerelateerd aan een depressieve toestand (primaire depressie of manische depressie). De depressieve persoon kan niet voor zichzelf en zijn omgeving zorgen (“Diogenes syndroom”).

In tegenstelling tot iemand in een Nierverzamelbuizen Constellatie, die de aanhoudende behoefte heeft om dicht bij huis te zijn, zijn “zwevers” dwangmatige reizigers en ontdekkers (Dr. Hamer noemde de Zweef Constellatie ook wel de “Ontdekker Constellatie”). Ze zijn gefascineerd door de kosmologie, astronomie, ruimtevaart, UFO’s en buitenaards leven. Samen met een Mytho Constellatie is de schrijver geneigd om sciencefictionwerk of een ruimte-epos, zoals Star Wars te produceren. Uit deze constellaties kwamen fantasiewerelden, zoals Het land van Oz (L. Frank Baum), Alice in Wonderland (Lewis Carroll), Gulliver’s World (Jonathan Swift) of Middle-Earth (J.R.R. Tolkien) voort.

Een Zweef Constellatie kan merkbaar zijn bij het dromen. Typerend voor de manische fase zijn dromen waarbij men wordt opgetild en door de lucht zweeft. Een gevoel van naar boven zweven wordt ook gevoeld wanneer iemand de ogen sluit terwijl hij wakker is. Omgekeerd komen valdromen voor tijdens perioden van depressie. In dit geval is er een gevoel van vallen of naar beneden zweven wanneer de ogen gesloten zijn. Perioden van slaapwandelen worden veroorzaakt door terugvallen in de conflicten, die tijdens de slaap worden veroorzaakt of door enge nachtmerries die de slaper tijdelijk in een constellatie brengen.

Wat bekend staat als ‘nachtangst” (pavor nocturnus) is een acute Epileptoïde Crisis waarbij sprake is van een schrikangst-conflict of een territoriumangst-conflict, behorend bij een Zweef Constellatie. De symptomen (angstgevoelens, zweten, snelle ademhaling, snelle hartslag) zijn vergelijkbaar met een paniekaanval (zie Frontale Constellatie). Tijdens de nachtelijke aanval schiet de persoon overeind, hapt naar adem en schreeuwt. Nachtelijke paniekaanvallen komen vaak voor bij kinderen, maar komen ook voor bij volwassenen, bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (zie Manisch-Depressiviteit, psychotische aanval). Afhankelijk van de intensiteit van het conflict vinden de episoden plaats in intervallen van dagen of weken, maar ook gedurende opeenvolgende nachten of meerdere keren per nacht. Meestal is het individu verward, gedesoriënteerd, reageert hij niet en is niet in staat om anderen (partner, kinderen, ouders) te herkennen, wat wijst op een gelijktijdige Hersenstam Constellatie, inclusief een NVB Constellatie.

De Zweef Constellatie is ook het startpunt voor astraal reizen en buitenlichamelijke ervaringen (BLE). Mensen met een BLE melden dat ze de ervaring van het loskomen van het lichaam voor de eerste keer hadden nadat ze een “enge” gebeurtenis, zoals fysiek misbruik, een ongeval of een ernstige medische aandoening, bijvoorbeeld een hartaanval hebben meegemaakt. Vaak gaan BLE’s en bijna-doodervaringen (BDE) samen (“Ik had een bijna-doodervaring op 18-jarige leeftijd. Mijn ex-vriend overviel me en sloeg me neer met een ijzeren staaf. Plotseling voelde ik me erg warm en zag ik mezelf op de grond liggen … daarna kwam ik terug in mijn lichaam en merkte ik dat mijn bloed stroomde”, vertaald uit nahtod.de). Pogingen om een ​​BLE zelf te initiëren zijn waarschijnlijk alleen succesvol als de constellatie opnieuw wordt geactiveerd door middel van een spoor. Het schrikangst-spoor werd waarschijnlijk ingesteld bij het eerste (“angstaanjagende”) BLE-incident. Experts in buitenlichamelijke ervaringen, zoals Paul Elder of William Buhlman, die een uitgebreide BLE-training bij The Monroe Institute hebben gevolgd, zijn, in GNM-termen, vast en zeker “zwevers”.

Paul Elder, Schrijver van Eyes of an Angel (2005), had zijn eerste buitenlichamelijke ervaring toen hij op 41-jarige leeftijd een hartaanval kreeg, “Het zweven was nogal eng!”

Bekijk de voordracht van Paul Elder in deze YouTube video (The Afterlife and New Explorations of Consciousness)

Mensen in een Zweef Constellatie worden aangetrokken door het bovennatuurlijke en het paranormale. De constellatie stelt een persoon in staat om contact te maken met dimensies buiten de fysieke realiteit, contact te maken met geliefden die zijn overleden of te communiceren met elementalen, feeën, engelen en geesten. De bevindingen van Dr. Hamer bieden een geheel nieuw inzicht in de bron van buitenzintuiglijke waarnemingen (ESP), zoals voorkennis of helderziendheid. Ontdekkers, uitvinders of kunstenaars die aangeven dat ze “inspiraties van gene zijde” hebben waargenomen, zijn gezegend met deze constellatie (zie ook Gehoor Constellatie). De Zweef Constellatie maakt het bereiken van diepe meditatieve toestanden mogelijk. Hallucinogene geneesmiddelen, technieken die de bewustzijnsstaat veranderen, evenals hypnose, waaronder zelfhypnose, werken het beste met deze constellatie.

Emanuel Swedenborg (1688-1772) was een Zweedse uitvinder, wetenschapper en filosoof. Hij schreef wetenschappelijke werken over bijna elk wetenschappelijk onderwerp, waaronder wiskunde, meetkunde, natuurkunde, scheikunde, metallurgie, kosmologie, astronomie, anatomie, fysiologie en zoölogie.

Op een hele specifieke dag, namelijk op 7 april 1744, op 54-jarige leeftijd, beleefde Swedenborg een spiritueel ontwaken. “Vanaf die dag gaf ik de studie van wereldse wetenschappen op en werkte ik in geestelijke dingen. De Heer opende mijn ogen, zodat ik midden op de dag de andere wereld kon zien en in een staat van volmaakt wakker zijn was, in gesprek met engelen en geesten.” De rest van zijn leven besteedde Swedenborg veel van zijn schrijftijd aan het documenteren van zijn spirituele ervaringen en het vertellen van wat hij in de spirituele wereld had gezien en gehoord.

Bekijk de documentaire Splendors of the Spirit: Swedenborg’s Quest for Insight in deze YouTube-video

In Der Meister und sein Mythos (De meester en zijn mythe), portretteert Johann S. Mohr het leven van Rudolf Steiner (1861-1925) vanuit GNM perspectief. Rudolf Steiner staat bekend als de grondlegger van de antroposofie, “een pad van kennis dat tot doel heeft het spirituele element in de mens naar het spirituele in het universum te leiden.” (Steiner). In zijn briljante biografie, gepubliceerd in 2007, onthult Mohr de constellaties en conflicten uit het leven van Steiner, die hem toegang gaven tot de geestenwereld, hem in staat stelden tot een enorme productiviteit (Autistische Constellatie) en hem de manische energie gaven om twintig boeken te schrijven, vier drama’s, een paar duizend pagina’s en artikelen, rijk geannoteerde edities, vooral van Goethe’s wetenschappelijke geschriften en om meer dan 6000 lezingen te geven (zie Mythomane Constellatie).

Een sterke Zweef Constellatie kan complexe visuele hallucinaties veroorzaken (vergelijk met auditieve hallucinaties en reukhallucinaties), waaronder religieuze visioenen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door schrikwekkende straffen voor “zondige daden” of door dreigementen om in de hel te belanden. Samen met een Megalomane Constellatie kan dit leiden tot messiaanse waanideeën of waandenkbeelden van een ​​belangrijke religieuze figuur te zijn. Hier vinden we de zelfbenoemde profeet en de oprichters van religieuze sekten.

Joseph Smith (1805-1844), de grondlegger van het mormonisme en de beweging De Heiligen Der Laatste Dagen, werd door zijn vader onderworpen aan zware lijfstraffen (Bron: Jon Krakauer, Under the Banner of Heaven, 2003). Dit heeft zeker schrikangst-conflicten, territoriumangst-conflicten en eigenwaarde-inbreuk conflicten kunnen veroorzaken, wat hem in een Zweef Constellatie en in een Megalomanie Constellatie kan hebben verzet.

Volgens Smith ervoer hij een reeks visioenen, waarvan in een ervan een engel hem leidde naar een begraven boek van gouden platen. In 1830 publiceerde Smith wat volgens hem een ​​Engelse vertaling van deze platen was, het Boek van Mormon. 

“Ze ontvangt nu liefde, aandacht en onzichtbare cadeautjes van een denkbeeldige heer die elke avond trouw op bezoek komt.”
Oliver Sacks, Hallucinaties

In zijn boek Hallucinaties (2012) presenteert wijlen neuroloog Oliver Sacks gevallen van “extatische aanvallen” die leiden tot visuele hallucinaties, dromerige fantasieën, veranderde bewustzijnstoestanden, buitenlichamelijke ervaringen of euforische religieuze gevoelens. Interessant is dat dit type “aanvallen” in neurologisch onderzoek wordt geduid als “temporale kwabepilepsie”! In het kader van de GNM treedt een “extatische aanval” op tijdens de Epileptoïde Crisis van een Zweef Constellatie (zie diagram hierboven).

Als de betreffende conflicten (schrikangst-conflict en territoriumangst-conflict) ook betrekking hebben op het relais van de strottenhoofd- of bronchiale spieren in de motorische cortex, dan kan dit tegelijkertijd een gegeneraliseerde epileptische aanval of grand mal (grote aanval) veroorzaken.

 

Naar eigen zeggen maakte de Russische romanschrijver Fyodor Dostoevsky (1821-1881) zijn eerste epileptische aanval door in de eerste paasnacht tijdens zijn verbanning naar Siberië. De aanvallen gingen gepaard met een mystiek gevoel van gelukzaligheid: “De lucht was gevuld met een groots geluid en ik probeerde te bewegen. Ik voelde dat de hemel op aarde neerdaalde en het nam me helemaal over. Ik heb God echt aangeraakt.” (Colin Grant, A Smell of Burning: The Story of Epilepsy, 2016)

 

Op 16 november 1849 veroordeelde een Russische rechtbank Dostojevski samen met enkele anderen ter dood, vanwege zijn vermeende anti-regeringsactiviteiten die verband hielden met een radicale intellectuele groep, die pleitte voor sociale hervormingen en de afschaffing van het Russische lijfeigenschap. Op 22 december werd hij voor het vuurpeloton geleid, maar hij kreeg op het laatste moment uitstel van executie. In plaats van zijn terechtstelling werd Dostojevski veroordeeld tot vier jaar ballingschap en dwangarbeid in een gevangenkamp in Siberië. Op dat moment kreeg hij zijn eerste “extatische aanval” (veroorzaakt door schrikangst-, territoriumangst-conflicten en conflicten van “vast te zitten”).

Een Zweef Constellatie kan er ook toe leiden dat je het lichaam van buitenaf observeert (vergelijkbaar met een BLE) of dat je vervreemd raakt van de omgeving (zoals in een droom of in een film leven). De buitenwereld kan worden gezien als visueel vervormd (objecten lijken kleiner of groter dan ze in werkelijkheid zijn). In de psychiatrie wordt dit “depersonalisatie-/derealisatiestoornis” genoemd. Hier vinden we ook kinetische- of motorische hallucinaties, het gevoel dat het lichaam of een deel ervan beweegt. De omvang van het veranderde zelfbewustzijn en de verandering van de realiteit wordt bepaald door de mate van de conflictactiviteit. Terugkerende episoden wijzen op sporen of terugvallen in de conflicten.

Bij een gelijktijdige Postmortale Constellatie (Zelfmoord Constellatie) ontwikkelt de ernstig depressieve “zwever” suïcidale gedachten. De zelfmoord wordt ten uitvoer gebracht door een plotselinge verschuiving naar een manische toestand, die optreedt door een conflictspoor ​​of door een terugval in het conflict. De typische manier om iemands leven te nemen is door van grote hoogte (van een klif, van een berg, van een brug, uit het raam) te springen of zichzelf op te hangen (vergelijk zelfmoord bij een Postmortale Constellatie of een Agressieve Constellatie). In GNM kunnen we uit de specifieke zelfmoordneigingen de conflicten afleiden die de constellaties hebben veroorzaakt.

Opmerking

Zelfs zonder zelfmoordneigingen heeft een persoon in een Zweef Constellatie een sterke drang om te springen wanneer hij bij een brugleuning of bij een bergrichel staat; het is een impuls die moeilijk te beheersen is.