Germaanse  Geneeskunde

De informatie op deze website presenteert de originele wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. med. Ryke Geerd Hamer. Het materiaal op deze website mag worden verspreid – in de vorm van korte citaten, uittreksels en referenties – op voorwaarde dat het intact wordt gelaten, de bron (https://www.germaansegeneeskunde.nl/) volledig en duidelijk wordt genoemd EN schriftelijke toestemming is verkregen van de auteur (Caroline Markolin, Ph.D.) met behulp van het contactformulier op LearningGNM.com. Dit geldt ook voor het gebruik van de GNM-diagrammen en het onderzoeksmateriaal dat wordt gepresenteerd in de GNM Lecture Videos.