Germaanse  Geneeskunde

KLEINE HERSENEN CONSTELLATIE

Biologische Conflicten: aanvalsconflicten, nest-zorg/ruzie conflict. Iedere willekeurige conflictcombinatie is mogelijk.

Hersen- en Orgaanniveau:

Aanvalsconflicten houden verband met de lederhuid, borstvlies, buikvlies en het hartzakje; nest-zorg/ruzie conflicten houden verband met de borstklieren. De organen en weefsels van de linker helft van het lichaam worden aangestuurd vanuit de rechterkant van de kleine hersenen; de organen en weefsels van de rechter helft van het lichaam worden aangestuurd vanuit de linkerkant van de kleine hersenen.

OPMERKING: De biologische handigheid van een persoon en of de conflicten moeder/kind of partner-gerelateerd zijn bepalen in welke helft van de kleine hersenen de conflicten worden geregistreerd.

De constellatie treedt in werking op het moment dat het tweede conflict de impact heeft in de tegenoverliggende hersenhelft. De conflicten kunnen zich ook tegelijkertijd voordoen. De constellatie kan permanent zijn of terugkerend, als gevolg van sporen of terugvallen in de conflicten.

Het GNM-diagram toont een Kleine Hersenen Constellatie waarbij de borstklieren van beide borsten betrokken zijn, gerelateerd aan twee nest-zorg conflicten/ruzie conflicten (zie hersenscan hieronder).

De Kleine Hersenen Constellatie manifesteert zich als emotionele gevoelloosheid. Mensen in deze constellatie voelen zich leeg van binnen en emotioneel afstandelijk van anderen. Ze hebben geen emoties, zoals medeleven of empathie en ontberen sympathie en bezorgdheid. Daarom komen ze over als ongevoelig, harteloos en onverschillig. Het doel van de constellatie is om het individu te beschermen tegen verdere “aanvallen” en de persoon in staat te stellen zich terug te trekken in een toestand van “gevoelloosheid” om volledige uitputting te voorkomen. Het is een aangeboren zelfbescherming, aangestuurd vanuit de kleine hersenen en geactiveerd door de constellatie.

Opmerking

De emotionele teruggetrokkenheid mag niet worden verward met een depressie.

Het “trappen op een conflictspoor” of het ervaren van een terugval in een conflict, nadat een van beide conflicten (of beide) was opgelost, veroorzaakt een onmiddellijke stemmingsverandering en van het ene moment op het andere moment wordt de persoon koud en afstandelijk. De trigger kan een bepaalde situatie zijn, een bepaalde persoon (familielid, echtgenoot, collega, baas) of een bepaald onderwerp (dezelfde ruzie). Een gelijktijdige Agressieve Constellatie kan plotseling gewelddadig gedrag oproepen, dat zonder schuldgevoel of wroeging wordt uitgevoerd (zie spontane misdaad).

Hersen CT

Deze hersenscan laat een chronisch terugkerende Kleine Hersenen Constellatie zien (bekijk het GNM-diagram).

Het verhaal: Een jonge vrouw, die bij haar ouders inwoonde, leed elke keer dat haar ouders ruzie hadden terugkerende nest-zorg//ruzieconflicten. De hersen-CT onthult dat ze de ruzies van haar ouders als een “dubbel conflict” waarnam, waarbij beide borstklieren betrokken waren (zie rode pijlen): het ene conflict wordt geassocieerd met haar moeder, het andere met haar vader (biologisch gezien wordt iemands vader beschouwd als een “partner”). Ze meldde dat ze zich, telkens wanneer haar ouders ruzie maakten, 3 tot 4 dagen “dood van binnen” voelde (Bron: R. G. Hamer, Vermächtnis einer Neuen Medizin, Deel 2, blz. 134).

De CT-opname werd gemaakt toen zij de helingsfase in ging. Gedurende de PCL-fase zweette ze “s nachts, als gevolg van de tuberculose van de borstklieren. Als niet geconstelleerd was, was ze emotioneel “wakker”. Dit alles kan worden geconcludeerd uit een hersenscan!

Opmerking

Het verwijderen van een of beide borsten (dubbele borstamputatie) maakt de constellatie niet ongedaan! Omgekeerd kan een preventieve borstamputatie een constellatie ook niet voorkomen, omdat de hersenen nog steeds de conflictschokken ontvangen die de geestelijke/emotionele symptomen veroorzaken. In feite kan een dubbele borstamputatie, waargenomen als twee aanvalsconflicten die verband houden met beide borsten een vrouw onmiddellijk in een Kleine Hersenen Constellatie brengen.