german new Medicine®
Welkom!

De Germaanse Geneeskunde is niet alleen een nieuwe zienswijze binnen de geneeskunde, het staat voor een nieuw bewustzijn. Het is het besef dat ieder organisme over een onuitputtelijke creativiteit en buitengewone, zelfherstellende vermogens beschikt. Het is de erkenning dat iedere cel in ons lichaam is toegerust met een biologische wijsheid die wij delen met alle levende wezens.

Deze website is gewijd aan het onder de aandacht brengen van de baanbrekende medische ontdekkingen van Dr. med. Ryke Geerd Hamer aan gezondheidsprofessionals en het grote publiek. Wij zijn gelieerd aan www.learningGNM.com en aan het originele werk van Dr. Hamer.

“Te staan voor de waarheid van de Vijf Biologische Wetten is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de mensheid. Hier is geen speciale toestemming voor nodig! Pogingen om de ontdekkingen van Dr. Hamer te monopoliseren gaan voorbij aan de ware geest van de GNM en aan een wereldwijde, bloeiende beweging.”

“Prijs uzelf gelukkig, omdat u in korte tijd kunt leren wat mij jaren kostte om te ontdekken”.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

De Vijf Biologische Wetten - Introductie

De conventionele geneeskunde steunt grotendeels op theorieën, statistieken en talloze “nieuwe studies” die vaak weer worden tegengesproken door het “laatste onderzoek”. Hoewel medische doctrines, zoals het concept van een “immuunsysteem” of van “kwaadaardige” en “metastaserende” kankers, nooit wetenschappelijk zijn geverifieerd hebben de bewakers van de gevestigde geneeskunde effectieve manieren gevonden om aannames en giswerk om te zetten in “waarheden”, waardoor het grote publiek gelooft dat de onbewezen resultaten “betrouwbare wetenschap” zijn.

De Germaanse Geneeskunde (GNM) is geen “alternatieve geneeskunde” en ook geen “complementaire geneeskunde”. De Nieuwe Geneeskunde is niet gebaseerd op theorieën maar op biologische natuurwetten. GNM is stevig verankerd in de embryologie en biedt een compleet wetenschappelijk systeem dat het mogelijk maakt om de oorzaken van ziekten te identificeren, hun ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen en de symptomen te herkennen, die vaak al duiden op genezing. De verschuiving naar het GNM-paradigma omvat uitdagende nieuwe benaderingen met betrekking tot de diagnose, prognose, behandeling en preventie.

Video afspelen

Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's

In de ZBS Documenten worden alle 122 Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s op een overzichtelijke manier beschreven: 

  • Ontwikkeling en functie van het orgaan;
  • Hersenrelais van waaruit het orgaan wordt aangestuurd;
  • Biologisch conflict;
  • De zinvolle veranderingen van het orgaan in de conflictactieve fase;
  • De symptomen in de helingsfase.

Schizofrene Constellaties

Onze persoonlijkheid is de som van onze biologische conflicten.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Schrijf je in voor de GNM nieuwsbrief

De informatie op deze website presenteert de originele wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. med. Ryke Geerd Hamer. Het materiaal op deze website mag worden verspreid – in de vorm van korte citaten, uittreksels en referenties – op voorwaarde dat het intact wordt gelaten, de bron (https://www.germaansegeneeskunde.nl/) volledig en duidelijk wordt genoemd EN schriftelijke toestemming is verkregen van de auteur (Caroline Markolin, Ph.D.) met behulp van het contactformulier op LearningGNM.com. Dit geldt ook voor het gebruik van de GNM-diagrammen en het onderzoeksmateriaal dat wordt gepresenteerd in de GNM Lecture Videos.