Geerd

"Prijs uzelf gelukkig, omdat u in korte tijd kunt leren wat mij jaren kostte om te ontdekken".

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

german new Medicine®
Welkom!

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde, die in 1981 door Dr. Ryke Geerd Hamer werd ontdekt, is een zuivere natuurwetenschap. Ze beschrijft exact de geneeskundig – biologische verbanden van ieder organisme, als een eenheid tussen de psyche, de hersenen en de organen, op zo’n manier dat alles wat zich in het lichaam én in de psyche afspeelt verbonden is met, en aangestuurd wordt door, onze hersenen.

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde is niet alleen een nieuwe zienswijze binnen de geneeskunde, het staat ook voor een nieuw bewustzijn. Het is het besef dat ieder organisme over een onuitputtelijke creativiteit en over opzienbarende zelfherstellende vermogens beschikt. Het is de erkenning dat iedere cel in ons lichaam is toegerust met een biologische wijsheid die we delen met alle levende wezens.

Deze website is gelieerd aan www.learningGNM.com en aan het originele werk van Dr. Hamer.

www.germaansegeneeskunde.nl

De informatie op deze website

Op deze website staat veel informatie. Voor de mensen die voor het eerst in aanraking komen met ‘De Germaanse’ leggen we in deze paragraaf graag kort uit hoe u deze website het beste kunt gebruiken.

Onder het menu Home treft u de Biografie van Dr. Hamer aan. Deze is geschikt om mee te beginnen, omdat het duidelijk weergeeft hoe Dr. Hamer tot zijn ontdekkingen kwam. Tevens hebben we hier de Attentie pagina geplaatst. Dat is nodig omdat er steeds meer stromingen, groeperingen en mensen zijn die Dr. Hamers’ ontdekkingen omnoemen of gebruiken voor hun eigen persoonlijke gewin, door er allerlei dingen bij te halen en te bedenken. Zij doen afbraak aan zijn werk en belemmeren daarmee  de doorbraak van de Germaanse!

 Vervolgens zijn de Vijf Biologische Wetten de meest logische stap, aangezien hierin de basale principes van German New Medicine© beschreven staan, die we in ieder zogenaamd Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (ZBS) van de organen terug zien.  Via het menu ZBS – Documenten wordt u doorgeleid naar de betreffende documenten waarin de 122 Zinvolle Biologische speciaalprogramma’s die ons lichaam rijk is per kiemblad zijn uitgewerkt. De index is bedoeld om snel op symptoom te kunnen zoeken, waarna u ook weer wordt doorgeleid naar het betreffende ZBS Document. 

De Vijf Biologische Wetten - Introductie

De conventionele geneeskunde steunt grotendeels op theorieën, statistieken en talloze “nieuwe studies” die vaak worden tegengesproken door het “laatste onderzoek”. Hoewel medische doctrines, zoals het concept van een “immuunsysteem” of van “kwaadaardige” en “metastaserende” kankers, nooit wetenschappelijk zijn geverifieerd hebben de bewakers van de gevestigde geneeskunde effectieve manieren gevonden om giswerk om te zetten in “waarheden”, waardoor het grote publiek gelooft dat de onbewezen resultaten “betrouwbare wetenschap” zijn.

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) is geen “alternatieve geneeskunde” en ook geen “complementaire geneeskunde”. De Nieuwe Geneeskunde is niet gebaseerd op theorieën maar op biologische natuurwetten. GNM is stevig verankerd in de embryologie en biedt een compleet wetenschappelijk systeem dat het mogelijk maakt om de oorzaken van ziekten te identificeren, hun ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen en de symptomen te herkennen, die vaak al duiden op genezing. De verschuiving naar het GNM-paradigma omvat uitdagende nieuwe benaderingen met betrekking tot de diagnose, prognose, behandeling en preventie.

Video afspelen

Binnenkort op deze website: De Schizofrene Constellaties

Onze persoonlijkheid is de som van onze biologische conflcten.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's

In de ZBS Documenten worden alle 122 Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s op een overzichtelijke manier beschreven: 

  • Ontwikkeling en functie van het orgaan;
  • Hersenrelais van waaruit het orgaan wordt aangestuurd;
  • Biologisch conflict;
  • De zinvolle veranderingen van het orgaan in de conflictactieve fase;
  • De symptomen in de helingsfase.

Schrijf je in voor de GNM nieuwsbrief

De informatie op deze website presenteert de originele wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. med. Ryke Geerd Hamer. Het materiaal op deze website mag worden verspreid – in de vorm van korte citaten, uittreksels en referenties – op voorwaarde dat het intact wordt gelaten, de bron (https://www.germaansegeneeskunde.nl/) volledig en duidelijk wordt genoemd EN schriftelijke toestemming is verkregen van de auteur (Caroline Markolin, Ph.D.) met behulp van het contactformulier op LearningGNM.com. Dit geldt ook voor het gebruik van de GNM-diagrammen en het onderzoeksmateriaal dat wordt gepresenteerd in de GNM Lecture Videos.