Germaanse  Geneeskunde

De Vijf Biologische Wetten – Introductie

De conventionele geneeskunde steunt grotendeels op theorieën, statistieken en talloze “nieuwe studies” die vaak worden tegengesproken door het “laatste onderzoek”. Hoewel medische doctrines, zoals het concept van een “immuunsysteem” of van “kwaadaardige” en “metastaserende” kankers, nooit wetenschappelijk zijn geverifieerd hebben de bewakers van de gevestigde geneeskunde effectieve manieren gevonden om giswerk om te zetten in “waarheden”, waardoor het grote publiek gelooft dat de onbewezen resultaten “betrouwbare wetenschap” zijn.

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) is geen “alternatieve geneeskunde” en ook geen “complementaire geneeskunde”. De Nieuwe Geneeskunde is niet gebaseerd op theorieën maar op biologische natuurwetten. GNM is stevig verankerd in de embryologie en biedt een compleet wetenschappelijk systeem dat het mogelijk maakt om de oorzaken van ziekten te identificeren, hun ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen en de symptomen te herkennen, die vaak al duiden op genezing. De verschuiving naar het GNM-paradigma omvat uitdagende nieuwe benaderingen met betrekking tot de diagnose, prognose, behandeling en preventie.

OPMERKING: Onze presentatie van de Biologische Speciaalprogramma’s houdt rekening met het onderzoek dat Dr. Hamer heeft gepubliceerd in zijn Duitse publicaties, evenals de updates en wijzigingen van de Wetenschappelijke Tabel van de German New Medicine (Engelse vertaling door Caroline Markolin, 2007). Door haar nauwe contact met Dr. Hamer genoot Caroline Markolin, Ph.D. het voorrecht om op regelmatige basis GNM-gerelateerde vragen met Dr. Hamer te bespreken. De onschatbare kennis die ze uit eerste hand heeft opgedaan, over een periode van meer dan tien jaar en haar voortdurende studies van het WERK zijn verwerkt in deze pagina’s.