Griep

Griep

In de Germaanse Geneeskunde is de griep geen op zichzelf staand ziekteproces.

Griep is een verzamelnaam voor verschillende symptomen zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, koorts, moeheid, hoofdpijn. In veel gevallen is er sprake van één conflict dat klachten of ziekteverschijnselen geeft, waardoor andere conflicten kunnen worden getriggerd.

De lichte “schrik” of bezorgdheid bij het horen dat er een griep heerst of dat we in de buurt van een zieke zijn geweest waardoor we mogelijk “besmet kunnen raken”, kan voldoende zijn om een oud conflict van onszelf weer in te schakelen, waardoor we zelf klachten krijgen.