Nierfalen (nierinsufficiëntie)

Nierfalen (nierinsufficiëntie)

 

Nierfalen is het gevolg van een:

Bestaansconflict. Bedreiging van het bestaan door eenzame achterlating. Optredend bij een vis die op het droge wordt geworpen of een dier dat zich in de woestijn bevindt.

Conflictactieve fase:

Psyche: Zich alleen gelaten voelen, alles verloren hebben, aan het lot overgelaten zijn. Voelen dat er niet voldoende voor je wordt gezorgd of dat je niet voldoende wordt geholpen.

Lichaam: Cel-toename van de nierverzamelbuisjes. Extra vocht en ureum dat wordt vastgehouden in het lichaam om “langer te kunnen overleven op het strand of in de woestijn”. De vocht-opeenhoping vindt bij voorkeur plaats in organen in het lichaam die gelijktijdig een ziekteproces ondergaan dat zich in de genezingsfase bevindt. 

Genezingsfase: 

Psyche: Niet langer het gevoel hebben er alleen voor te staan of alles verloren te hebben of onvoldoende hulp of zorg te ervaren.

Lichaam: Cel-afbouw van de extra cellen door tbc-bacteriën. Niet langer extra vocht en ureum dat wordt vastgehouden.