Nierstenen – nierbekken

Nierstenen – nierbekken

Nierbekken = het trechtervormige gedeelte dat van de nieren naar de urineleider gaat.

Nierstenen kunnen ontstaan als gevolg van de genezingsfase van het onderstaande conlict:

Biologisch conflict : Territorium-markeringsconflict. Niet in staat zijn het eigen territorium af te bakenen.

Psychisch conflict: Niet in staat zijn om grenzen te stellen of te bepalen ten aanzien van personen, bezittingen of ruimten. (Bij vrouwen tevens van toepassing op het eigen lichaam in geval van sexualiteit.)

Biologisch nut: Door celafname verwijding van het nierbekken, voor een verbetering van de afvoermogelijkheid van de urine en daardoor meer urine kunnen gebruiken om het territorium af te bakenen.

Conflict-actieve fase: Celafbouw. Geen pijn. 

Genezings-fase: Celtoename. Zwelling, pijn. Niergruis of niersteen wordt door het nierbekken in de urineleider gedrukt en kan hevige pijnen veroorzaken (niersteenkoliek).