Stotteren

Stotteren

Stotteren is het resultaat van twee ziekte-processen die zich beide in de conflictactieve fase bevinden.

Om hiervan een goed begrip te krijgen is het aan te bevelen om verdere kennis op te doen via seminars of (online) literatuur voor gevorderden te bestuderen.