Germaanse  Geneeskunde

Dr. Hamer Biografie – Attentie! – Wat zijn ziektes? – De Aard van Tumoren – De Hersenen Lezen – Van de Huid Gerukt (Huidaandoeningen) – Osteoporose Heroverwegen – GNM Therapie – Uitzaaiingstheorie – Erfelijke Ziektes – Vergiftheorie – Kankerverwekkende Stoffen – Dieet Theorie – Viruszaak (Lanka) – Verificaties – GNM Onderschrijvingen

Vergif Theorie

Caroline Markolin, Ph.D.

“Praktisch alles wat u in uw mond stopt bevat pesticiden, herbiciden, antibiotica, groeihormonen, genetisch gemanipuleerd materiaal of chemische toevoegingen in levensmiddelen. Zelfs als u een appel eet, krijgt u al die dodelijke chemicaliën binnen die bij het kweken en oogsten van die appel werden gebruikt. Al ons fruit, groenten, granen, noten en zaden worden gekweekt met zeer giftige chemische meststoffen, verdelgingsmiddelen en herbiciden. Zelfs als u vers fruit en groenten eet, krijgt u kleine hoeveelheden vergif binnen… Hetzelfde geldt voor vlees… Hetzelfde geldt voor zuivelproducten… Als u vis eet, bent u slechts een beetje beter af. …Ik tracht u uit te leggen, dat u zeer toxisch bent, dat u uw lichaam continu volstopt met vergiften, die een van de hoofdoorzaken zijn dat u ziek wordt.” (Kevin Trudeau, Natural Cures “They” Don’t Want You To Know About / Natuurlijke Geneesmiddelen waarvan “Zij” niet willen dat U ervan af weet).

In de afgelopen tientallen jaren werd de theorie dat ziektes door giftige stoffen worden veroorzaakt een wijdverbreid geloof. Wat zij met andere reguliere theorieën gemeen heeft is dat ze is gebaseerd op angst i.p.v. op wetenschappelijke correctheid en dat zij ons ervan afleidt om de waarheid over de oorsprong van “ziektes” binnen onszelf te vinden. De toxinen-theorie is ons bovendien een uitleg verschuldigd over de vraag waarom bepaalde gifstoffen bij verschillende mensen verschillende ziektes veroorzaken en waarom sommigen reacties krijgen en anderen niet.

Daarmee willen we niet zeggen dat giftige stoffen veilig zijn. Toxinen in ons voedsel, onze omgeving, in consumptiegoederen, elektromagnetische vervuilers e.d. kunnen natuurlijk schadelijk zijn. Voedsel dat giftige stoffen bevat (pesticiden, herbiciden, conserveringsmiddelen, levensmiddeladditieven e.d.) berooft het lichaam van de energie die het genezingsproces, inclusief de genezing van kanker, kan belemmeren. Ook kunnen bv. neurotoxinen in tandheelkundige vullingen (kwik) of vaccins (aluminium, formaldehyde) ernstige schade toebrengen aan de zenuwen en neurologische aandoeningen veroorzaken. Giftige stoffen in cytotoxische geneesmiddelen (“Chemo”) kunnen ernstige schade aan de organen toebrengen, met de dood tot gevolg.

 Aangezien elke KANKER begint met een onverwacht biologisch conflict (DHS), waarbij de hersenen een rol spelen, die een specifiek, vooraf bepaald, zinvol biologisch reactie programma (SBS) in werking zetten, kunnen toxinen slechts ziekten als kanker veroorzaken als zij samenvallen met een DHS. Een met toxinen verbonden conflictshock kan bv. worden veroorzaakt door te horen of te lezen dat u, “zelfs als u een appel eet, al die dodelijke chemicaliën binnenkrijgt”. (zie citaat Kevin Trudeau hierboven).

Een toxine-DHS kan ook een “onverteerbaar brokconflict” veroorzaken (“Ik kan dit giftige voedsel niet verteren”), wat aanleiding kan geven tot “voedselallergieën” of “schrikangst – conflicten”, die ademhalingsziekten, zoals astma, kunnen veroorzaken. Dat verklaart waarom veel voedsel- en milieu-“allergieën” vooral diegenen treffen die het meest afweten van giftige stoffen en daarmee dus het meest angstig zijn.

Dr. Hamer’s ontdekkingen brengen opheldering in de vermeende tegenstrijdigheid van waarom bepaalde mensen kanker of andere ziektes krijgen, ook al eten zij bewust, terwijl anderen, die niet gezond leven en zelfs roken, nooit ziek worden.

 

Disclaimer

De informatie in dit document dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.