Urine-verlies (incontinentie)

Urine-verlies (incontinentie)

 

 

Urine-verlies is het gevolg van een:

Territorium-markerings-conflict. Onvermogen om het eigen territorium te markeren.

Conflictactieve fase:

Psyche: Niet voldoende baas kunnen zijn over eigen ruimten of bezittingen.

Lichaam: Cel-afname van de blaaswandspieren. Verslapping (opening) van de sluitspier. Urine-verlies, incontinentie.

Genezingsfase: 

Psyche: Baas kunnen zijn over eigen ruimten en bezittingen.

Lichaam: Cel-opbouw van de blaaswandspieren. Spier wordt dikker dan voorheen.

Epileptoïde Crisis:

Verslapping (opening) van de sluitspier. Mogelijk bedplassen.